V pátek 20. listopadu vyhlásilo Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach pro naši jednotku na technickou pomoc, únik ropných produktů na pozemní komunikaci. K zásahu do ulice Rooseveltova jsme vyjeli s cisternovou automobilovou cisternou CAS 30 Tatra 815 TERRA v čase 14:24 hodin. Na místě je upřesněna správná adresa místa události na ulici Školní, kde je zjištěno osobní vozidlo, u kterého došlo k úniku motorového oleje vlivem technické závady. Provedli jsme posyp uniknuté látky a následný úklid zasažené části silnice.