Ve středu 14. dubna vyhlásilo Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach pro naši jednotku na technickou pomoc, odstranění nebezpečných stavů. K zásahu do ulice Luční vyjíždíme v čase 13:05 hodin s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 Tatra 815 TERNNo1. Na místě zásahu v domě s pečovatelskou službou, získáváme informace o situaci v domě a potřebě zásahu hasičů. Dozvídáme se o zhoršující se zdravotní situaci a jsme požádáni o provedení desinfekce společných prostor, kdy každodenní desinfekční úklid byl za stávající situace nedostatečný. Velitel zásahu předává potřebné informace na operační středisko a žádá vyslání posilové jednotky, která je vybavena generátorem desinfekční mlhy pro plošnou desinfekci. Na místo zásahu je vyslána jednotka Sboru dobrovolných hasičů Ostrov s dopravním automobilem DA Toyota Proace.

Po příjezdu JSDH Ostrov byl dohodnut postup činnosti s důrazem na bezpečnost práce a zároveň informujeme obyvatele domu o provedení desinfekce. Po dobu prací byl přerušen provoz domu a do objektu ani ven, nebyl nikdo puštěn. Byla provedena aplikace dezinfekční mlhy pomocí generátoru ve všech společných prostorách objektu. Po aplikaci mlhy a splnění aplikační doby desinfekční látky, bylo provedeno přirozené odvětrání společných prostor. Budova je předána zástupcům pečovatelské služby a jednotky se vracejí na své základny.