V sobotu 15. května vyhlásilo Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach pro naši jednotku na technickou pomoc, odstranění stromu. K zásahu do ulice Lesní vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 T815 TERRA v čase 19:38 hodin. Na místě odstraňujeme pomocí motorové řetězové pily padlý strom přes jednu z cest pro pěší v lesoparku.