V úterý 18. května vyhlásilo Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach pro naši jednotku na technickou pomoc, spolupráci se složkami IZS. K zásahu zajištění místa pro přistání vrtulníku letecké záchranné služby vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 T815 TERRA v čase 14:05 hodin. Na místě zásahu zajišťujeme zamezení vstupu nepovolaných osob do blízkosti vrtulníku LZS a spolupracujeme při transportu zraněné osoby na palubu vrtulníku.