V pátek 2. července vyhlásilo Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach pro naši jednotku na technickou pomoc, únik ropných produktů. K zásahu do ulice Smetanova vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 T815 TERRA v čase 08:27 hodin. Po příjezdu na místo události potvrzujeme na operační středisko ropnou skvrnu na místní komunikaci v délce 100 metrů. Provádíme posyp speciálním sorbentem na nejvíce exponovaných místech a po konzultaci s pracovníky společnosti VaK a čistírnou odpadních vod, provádíme oplach komunikace vodou.