V pondělí 20. srpna vyhlašuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach naší jednotce na technickou pomoc, únik ropných produktů do ulice Hlavní. K zásahu vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 Tatra 815 TERRNo1 v čase 20:29 hodin. Po příjezdu na místo určené operačním střediskem a provedeném průzkumu, potvrzuje velitel zásahu na operační středisko, že se jedná se o únik chladicí kapaliny z osobního automobilu na místním parkovišti. Na místě byl majitel vozu, který prováděl opravu automobilu. Po posypu uniklé látky pomocí sorbentu a následném úklidu se jednotka vrátila na základnu.

V pondělí 20. srpna vyhlašuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach pro naši jednotku na technickou pomoc, odstranění nebezpečných stavů.  K zásahu do ulice ČSM vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20/3400/210-S2T a automobilovým žebříkem AZ 30- M1Z v čase 12:04 hodin. Po příjezdu na místo je průzkumem potvrzena informace o části stromu, která hrozí pádem. Místo zásahu je zcela uzavřeno a jednotka provádí základní opatření. Na místo je vyžádána specializovaná firma, se kterou provedeme šetrné a bezpečné odstranění části stromu.

V neděli 19. srpna vyhlašuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach pro dvě jednotky na technickou pomoc, únik ropných produktů na silnici v Novém Sedle.  K zásahu vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20/3400/210-S2T v čase 20:54 hodin. Při jízdě k místu zásahu, jsme již v Chodově u kruhové křižovatky v ulici Horní zastavení hlídkou Policie ČR, která nám předává informaci o rozsahu olejovité skvrny. Ta byla v na silnici v celé délce z Nového Sedla až do Chodova. Předáváme informaci na operační středisko. Dle pokynů operačního střediska se přesouváme do Nového Sedla ke kruhové křižovatce u obecního úřadu, kde máme shromaždiště s jednotkou Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje stanice Sokolov. Na pokyn velitele zásahu provádíme posyp komunikace, usměrňování provozu a úklid vozovky.

Ve čtvrtek 16. srpna vyjíždíme na příkaz Krajského operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach na technickou pomoc, otevření uzavřených prostor do ulice Tovární. K zásahu vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20/3400/210-S2T v čase 20:47 hodin. Po příjezdu na místo, kde nás již očekává hlídka Policie ČR a hlídka městské policie, dostáváme informace o tom, že v bytě panelového domu je zraněná osoba, která nemůže otevřít. Provádíme vstup do bytu s využitím technických prostředků ve výbavě jednotky. Uvnitř bytu je nalezena zraněná osoba, které do příjezdu zdravotnické záchranné služby poskytujeme předlékařskou první pomoc. Osoba je po příjezdu záchranářů předána do jejich péče a my se vracíme na základnu.

V sobotu 4. srpna jsme vyjeli na příkaz Krajského operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje na technickou pomoc, únik ropných produktů. K zásahu do ulice Náměstí ČSM vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 v čase 17:35 hodin. Po příjezdu, kde nás očekává hlídka policie, je zjištěn únik ropných látek z osobního automobilu vlivem technické závady na vozidle. Olejová skvrna byla v rozsahu 30x0,5 metru. Na pokyn velitele zásahu byl proveden úklid komunikace pomocí sorbentu. Po dobu zásahu byla komunikace uzavřena.

Ve čtvrtek 2. srpna vyhlašuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach naší jednotce na technickou pomoc, otevření uzavřených prostor na žádost Policie ČR. K zásahu vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 a automobilovým žebříkem AZ 30 v čase 09:33 hodin. Po příjezdu na místo nás příslušníci policie informují o všech dosud zjištěných skutečnostech. Velitel zásahu rozhoduje o násilném otevření dveří do bytu. Po otevření pomocí sady Rescop, do bytu vstupují příslušníci policie, kteří zjišťují úmrtí osoby.

Ve středu 1. srpna vyhlašuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach naší jednotce na technickou pomoc, otevření uzavřených prostor na žádost Policie ČR. K zásahu vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 v čase 13:29 hodin. Po příjezdu na místo nás příslušníci policie informují o všech dosud zjištěných skutečnostech. Velitel zásahu rozhoduje o násilném otevření dveří do bytu. Po otevření pomocí sady Rescop, do bytu vstupují příslušníci policie, kteří zjišťují úmrtí osoby.

V neděli 29. července vyhlašuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach naší jednotce technickou pomoc, únik ropných produktů na pozemní komunikaci. K zásahu vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 Tatra 815 TERRNo1 v čase 18:52 hodin. Jízda k zásahu netrvala dlouho. Místo zásahu totiž bylo na silnici hned u výjezdu od hasičské zbrojnice. Vlivem technické závady došlo k úniku převodového oleje z osobního vozidla. Olejová skvrny byla v délce 50 metrů. K zabezpečení místa zásahu byla ponechána zapnutá výstražná signalizace na výjezdových semaforech se signálem „Pozor“ a zároveň bylo místo vyznačeno výstražnými kužely. Samozřejmostí bylo umístění výstražného trojúhelníku řidičem tak, jak ukládá zákon. Uniklý olej byl zasypán sorbentem a byl proveden následný úklid.

 

V pátek 27. července vyhlašuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach naší jednotce ještě jednou. K technickému zásahu do ulice Horní vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 Tatra 815 TERRNo1 v čase 22:41 hodin. Po příjezdu na místo a provedeném průzkumu, oznamuje velitel zásahu na operační středisko, že se jedná se uvolněnou větší část stromu, kdy hrozí nebezpečí pádu na pozemní komunikaci. Velitel zásahu nařizuje policii uzavřít část komunikace a žádá na operační středisko o vyslání výškové techniky. Na místo je vyslán automobilový žebřík AZ 32 ze stanice Sokolov. Po jeho příjezdu je silnice úplně uzavřena a je provedeno odstranění poškozených částí stromu.

Ve středu 11. července vyhlašuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach naší jednotce na technickou pomoc otevření bytu do ulice ČSA. K zásahu určuje operační středisko techniku cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 3400/210-S2T a automobilový žebřík AZ 30 – M2. V době našeho příjezdu je na místě hlídka městské policie, která se pokoušela na osobu uvnitř bytu dozvonit již několik minut. Dalším zjišťováním informací na místě zásahu je zjištěno, že osoba je silně intoxikována alkoholem a při příchodu k domu upadla a způsobila si zranění na hlavě. Na pokyn velitele zásahu jsme provedli otevření bytu pomocí speciálních nástrojů.

V úterý 10. července byla naše jednotka vyslána Krajským operačním střediskem Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje na technickou pomoc otevření bytu do ulice Lesní. K zásahu vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 3400/210-S2T a velitelským automobilem VEA-L1 v čase 08:34 hodin. Po příjezdu na místo je průzkumem zjištěno, že uživatelka domu leží za dveřmi místnosti a nekomunikuje. Na pokyn velitele zásahu provedla jednotka vstup přes okno pomocí speciálních nástrojů. Po vstupu do domu, je nalezena zraněná osoba. Je provedena předlékařská první pomoc a kontrola životních funkcí. Velitel zásahu povolává přes operační středisko na místo Zdravotnickou záchrannou službu. Po příjezdu zdravotnických záchranářů je osoba předána do jejich péče.