Neděle 14. června byla velmi vydatná na dešťové srážky na celém území republiky. Na mnoha místech měly srážky přívalový charakter a došlo k zatopení mnoha míst. V Chodově po velmi malé přestávce, kdy přestalo pršet, došlo ve večerních hodinách k dalším přívalovým srážkám. To mělo vliv na zatopení některých lokalit ve městě. Nedošlo ale k žádnému poškození majetku. Přesto jsme k jednomu zásahu večer vyjeli. Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje vyhlásilo poplach naší jednotce poplach na odstranění nebezpečných stavů, kdy bylo nahlášeno, že se voda valí silnici do přilehlého objektu v ulici Čs. Odbojářů. Na místo vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 TERRNo1 v čase 21:31 hodin. Průzkumem bylo zjištěno, že došlo k ucpání odtoku kanalizace na nově vybudovaném parkovišti v ulici. Vlivem tohoto se na parkovišti vytváří vodní laguna o hloubce několika desítek centimetrů.

V neděli 14. června, kdy celý den vydatně pršelo, byl velitel naší jednotky informován o výskytu neznámé látky na hladině dočišťovací nádrže za ulici U Koupaliště. Velitel společně se starostou města vyjíždí s velitelským automobilem VEA Škoda Octavia na místo ke zjištění situace. Po provedení rychlého základního monitoringu, je potvrzena látka na vodní hladině podobné mazutu v celé délce bezpečnostního přelivu. Je informováno Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje, které rozhoduje o dalším postupu a vysílá na místo druhé družstvo jednotky HZS Karlovarského kraje centrální stanice Sokolov s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 TERRNo1 a technickým automobilem Iveco Daily. Operační středisko také na místo vysílá naše družstvo s CAS 20, které ukončilo činnost u dopravní nehody za Vintířovem. Naše jednotka provedla na pokyn velitele průzkum na přítoku do nádrže. Zde žádná neznámá nebezpečná látka nebyla zaznamenána.

Ve čtvrtek 11. června vyhlásilo Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach pro naši jednotku na technickou pomoc, únik ropných produktů. K zásahu jsme vyjeli s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 TERRNo1 v čase 13:44 hodin. Na výjezdovém lísku byla uvedena adresa místa události Karlovy Vary Doubí. Operační středisko nás hned po výjezdu informuje, že na místě zasahuje jednotka Tašovice a velitel čety stanice Karlovy Vary Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje. Dostáváme informaci, že únik nafty je v rozsahu z Doubí přes Jenišov až po křižovatku na Mírovou. Dostáváme za úkol provést odstranění nejhůře zasažených míst od Mírové směrem na Jenišov. Krajské operační a informační středisko vyžádalo spolupráci správce komunikací, a to firmy Údržba silnic Karlovarského kraje a AVE. Naše jednotka po splnění úkolů dostává z operačního střediska informace o možném původci s úkolem zjištění důvodů úniku ropného produktu. Nakonec bylo nalezeno nákladní vozidlo, kde byla zjištěna technická závada na palivové soustavě.

V úterý 26. května vyhlásilo Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach pro naši jednotku na technickou pomoc, otevření uzavřených prostor. K zásahu do ulice Nerudova jsme vyjeli s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 TERRNo1 v čase 13:31 hodin. Po příjezdu na místo, provádíme nouzový vstup do bytu přes balkon. Uvnitř nalezena zraněná osoba. Provádíme předlékařskou první pomoc do příjezdu Zdravotnické záchranné služby. Po příjezdu zdravotnických záchranářů, předáváme pacienta do jejich péče a provádíme transport do sanitního vozu.

V sobotu 23. května jsme vyjeli na příkaz Krajského operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje k technické pomoci, snesení pacienta pro zdravotnickou záchrannou službu. K zásahu do ulice Obránců Míru jsme vyjeli cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 Tatra 815 TERRA v čase 07:40 hodin. Na místo události se naše jednotka dostávala obtížně, protože z ulice Osadní do ulice Obránců Míru v křižovatce blokovalo průjezd záchranářského vozidla zaparkované osobní vozidlo. Na místo byla povolána městská policie k řešení přestupku. Na místě zásahu jsme po zaléčení pacientky zdravotníky, provedli transport osoby ve vakuových nosítkách po schodišti do sanitního vozidla.

Upozorňujeme motoristy v Chodově, aby neparkovali vozidla na místech, kde to není dovolené a to především v jednosměrných ulicích. Stěžují tím zásah všech složek integrovaného záchranného systému. Záchrana se může týkat i těch, co špatně zaparkovali. Špatně nebo nevhodně parkující řidiči se vystavují nejen finančnímu postihu, ale ve vážnějších případech i trestnímu stíhání.

V neděli 17. května byla na tísňovou linku nahlášena informace, že v ulici Tyršova je zachycen větší papoušek v ochranné síti panelového domu. Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje vyhlásilo poplach pro naši jednotku v čase 11:34 hodin. K zásahu jsme vyjeli s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 TERRA. Papoušek byl zachráněn a předán přes městskou polici do záchranné stanice zvířat na Rotavě.

V úterý 12. května večer vyhlásilo Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach pro naši jednotku na technickou pomoc. K zásahu odstranění stromu do ulice Tovární jsme vyjeli s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 TERRA v čase 16:36 hodin. Po příjezdu na místo jsme zjistili, že se jedná o větší uvolněnou větev na stromě, kdy hrozilo nebezpečí pádu.

V neděli 3. května vyhlašuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach pro naši jednotku na otevření uzavřených prostor při nebezpečí z prodlení. K zásahu jsme vyjeli cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 Tatra 815 TERRA v čase 11:29 hodin. K zásahu do ulice Palackého vyjela také hlídka Policie ČR a hlídka městské policie Chodov. Současně byl vyžádán také zásah Zdravotnické záchranné služby.  Na místě je průzkumem zjištěno, že v uzamčeném bytě se nachází zraněná osoba, která je při vědomí a komunikuje. Je provedeno násilné otevření dveří do bytu a zraněná osoba je předána zdravotnickým záchranářům. My předáváme byt policii a vracíme se na základnu.

V neděli 26. dubna vyhlásilo Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach pro chodovskou jednotku odpoledne znovu. K zásahu úniku ropného produktu v ulici Nejdecká jsme vyjeli cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 Tatra 815 TERRA v čase 16:54 hodin. Na tísňovou linku TCTV 112 byl ohlášen únik ropné látky na komunikaci mezi Chodovem a Božičany. Průzkumem byl zjištěn únik paliva z autobusu na komunikaci v trase jízdy dle rozpisu linky a to až na autobusové nádraží v Chodově. Nejvíce znečištěné jsou autobusové zastávky na celé trase. Poškozený autobus byl již nepojízdný na autobusovém nádraží v Chodově, kde unikala nafta v prostorách nádraží.

Ve čtvrtek 23. dubna vyhlašuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach pro chodovskou jednotku na technickou pomoc, únik ropných produktů. K zásahu do ulice U Porcelánky jsme vyjeli cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 Tatra 815 TERRA v čase 10:37 hodin. Průzkumem bylo zjištěno, že olejová skvrna vedla od kruhové křižovatky ulic U Porcelánky a Tovární, přes ulici Tovární až na autobusové nádraží. Naše jednotka provedla posyp a úklid komunikace. Na místě jsme spolupracovali s městskou policií a provozovatelem autobusového nádraží.

V úterý 21. dubna vyhlásilo Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach pro naši jednotku na technickou pomoc, odstranění nebezpečných stavů. K zásahu do ulice U Porcelánky jsme vyjeli cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 Tatra 815 TERRA v čase 13:02 hodin. Po příjezdu na místo je potvrzena prvotní informace o prasknutém vodovodním řadu uprostřed silnice vedoucí přes město. Destrukce byla taková, že voda zvedla vozovku v místě až o půl metru. V době našeho příjezdu byla voda již zastavena pracovníky vodárenské společnosti, která má ve správě vodovodní řad ve městě.