V úterý 19. června vyhlašuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach naší jednotce na technickou pomoc, únik ropných produktů. K zásahu na křižovatku ulic Školní a Hlavní, vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20/3400/210-S2T Tatra 815 TERRNo1 v čase 14:04 hodin. Po příjezdu na místo, kde nás očekává hlídka městské policie a Policie ČR, je zjištěno, že jde o olejovou skvrnu na chodníku a silnici. Od policie získáváme informaci, že neznámé vozidlo po výjezdu z parkoviště prorazilo o obrubník olejovou vanu. Olejová skvrna pokračuje dále až do ulic Tovární a Luční v délce 1 km.

V úterý 12. června vyhlašuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach naší jednotce na technickou pomoc, odstranění stromu na silnici z Božičan na Nejdek. K zásahu na takzvané „staré Nejdecké silnici“ vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 Tatra 815 TERRNo1 v čase 15:47 hodin. Po příjezdu je průzkumem zjištěno, že strom rozlomený v rozdvojení ve výšce cca 8 metrů zasahuje do poloviny komunikace. Velitel zásahu prostřednictvím operačního střediska povolává na místo speciální výškovou techniku se záchranným košem. K zásahu je vyslána jednotka profesionálních hasičů z centrální stanice Karlovy Vary s automobilovým žebříkem AZ 40 Iveco Magirus. Po příjezdu žebříku provádíme odstranění nebezpečných částí stromu.

K dalšímu zásahu v souvislosti s přívalovým deštěm jsme vysláni Krajským operačním a informačním střediskem Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje opět v úterý 12. Června a to v čase 13:36 hodin. K zásahu do katastru obce Dolní Nivy vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20/3400/210-S2T Tatra 815 TERRNo1 a dopravním automobilem DA-L1Z Toyota Haice. Po příjezdu na místo události, kde bylo nahlášeno zatopení křižovatky frekventované silnice směrem na Sokolov, je prováděn komplexní průzkum. Bylo zjištěno, že se větší množství vody na silnici již nenachází, ale v místě je vrstva bahna. Na místo velitel zásahu prostřednictvím operačního střediska povolává pracovníky Údržby silnic. Na místo zásahu je následně povolána jednotka HZSp Sokolovská uhelná, která tu čerpala vodu již pár dní před touto událostí.

V úterý 12. června ráno vyhlásilo Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach naší jednotce na technickou pomoc, čerpání vody do ulice Husova. K zásahu do budovy 3. základní školy vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 Tatra 815 TERRNo1 a velitelským automobilem VEA-L1 Škoda Octavia v čase 05:16 hodin při jízdě od zásahu ve Staré Chodovské. Po příjezdu na místo zásahu je proveden průzkum, kterým bylo zjištěno zatopení učeben a šaten školy. Na místo je povolána jednotka profesionálních hasičů z centrální stanice Karlovy Vary se speciální technikou. Provádíme odčerpávání, odsávání a také vymetání vody z jednotlivých místností školy. Zásah je ukončen 08:37 hodin.

V úterý 12. června vyhlásilo Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach naší jednotce na technickou pomoc, čerpání vody. K zásahu do části obce Stará Chodovská vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 Tatra 815 TERRNo1 v čase 01:37 hodin. Po příjezdu na místo zásahu je proveden průzkum, který ukázal, že se voda z přívalového deště dostala do domu a zcela zatopila sklepní prostory a část nadzemního podlaží. Po zamezení dalšího přítoku do domu, nasazujeme kalové čerpadlo a velitel zásahu povolává na místo události ještě velitelský automobil, který přiváží další kalové čerpadlo. Zásah je ukončen po čtvrt na pět ráno.

V pondělí 11. června vyjela naše jednotka na příkaz Krajského operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje na technickou pomoc, záchranu osoby do ulice 1. máje. K zásahu vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 Tatra 815 TERRNo1 v čase 23:39 hodin. Po příjezdu na místo zásahu je na operační středisko nahlášeny informace o situaci, kdy došlo k zaseknutí výtahové kabiny mezi patry. Pomocí speciálního nářadí a po dodržení bezpečnostních postupů, byla osoba z výtahu vyproštěna. Správci domu bylo doporučeno nepoužívat výtah do provedení odborné kontroly specializovanou firmou.

V pondělí 4. června vyjíždíme na příkaz Krajského operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje na technickou pomoc, otevření uzavřených prostor do ulice Náměstí 9. května. Je potřeba nouzově otevřít byt, kdy jeho uživatelka nebyla několik dni viděna.  K zásahu s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 Tatra 815 TERRNo1 v čase 16:33 hodin. Na místě nás očekává hlídka Policie ČR, hlídka městské policie Chodov a oznamovatelka. Na místo je velitelem zásahu povolána přes operační středisko také výšková technika. Na místo události vysílá operační středisko automobilový žebřík AZ 30 z centrální hasičské stanice Sokolov. Po jeho příjezdu je proveden vstup do bytu přes okno. V bytě nalezena osoba, ke které na základě zjištěných skutečností, povolává velitel zásahu zdravotnickou záchrannou službu. Po příjezdu zdravotníků předáváme osobu do jejich péče a vracíme se na základnu.

Ve čtvrtek 31. května vyhlásilo Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach naší jednotce na technickou pomoc do ulice Smetanova. K zásahu vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20/3400/210-S2T Tatra 815 TERRNo1 v čase 17:25 hodin. Po příjezdu na místo zásahu, v areálu základní školy, potvrzujeme na operační středisko výskyt roje včel na stromě ve výšce přibližně 7 metrů. Na místo je povolán automobilový žebřík, který je vybaven záchranným košem pro bezpečný pohyb hasičů ve výškách. Po jeho příjezdu provádíme likvidaci roje včel pomocí motorového vysavače.

V posledních týdnech zaměstnávají hasiče časté výjezdy k včelím rojům. Víte kdy hasiče zavolat a kdy nikoli?

Ve středu 30. května vyjíždíme k dalšímu zásahu v podvečer. Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje vyhlásilo poplach čtyřem jednotkám na ohlášený únik plynu v panelovém domě. K zásahu do ulice Revoluční vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20/3400/210-S2T Tatra 815 TERRNo1 v čase 18:30 hodin. Po příjezdu provádíme průzkum vybaveni nejen dýchacími přístroji v pohotovostní poloze, ale především detektorem ke zjišťování případné dolní meze výbušnosti plynů. Detektor zatím nic nesignalizuje. Na místo se dostavují další povolané jednotky hasičů. Postupně se provádí kontrola ve všech vchodech. Na místě zasahují také hlídky Policie ČR, městské policie a pracovník plynárenské pohotovostní služby. Všechna měření a zjišťování přítomnosti plynu byla negativní. Zřejmě došlo k odvětrání již před příjezdem hasičů. Přesto doporučujeme nepodceňovat zjištění možného úniku zemního plynu nebo propan-butanu v bytových domech.

Ve středu 30. května byla na Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje ohlášeno, že došlo k zatopení sklepa 3. základní školy v Chodově. Operační středisko na místo vysílá naší jednotku s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20/3400/210-S2T Tatra 815 TERRNo1 v čase 06:31 hodin. Na místě nás očekává ředitel školy a starosta města. Je potvrzeno zatopení chodby a sklepních kójí v jedné z budov školy. Provádíme odčerpání a následně odklizení zbytků vody. Na místě s námi spolupracují i ostatní zaměstnanci školy.

V úterý 29. května vyhlásilo Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach naší jednotce na otevření uzavřených prostor při nebezpečí z prodlení v ulici Dukelských hrdinů. K zásahu vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20/3400/210-S2T Tatra 815 TERRNo1 v čase 16:05 hodin. Na místě nás očekává oznamovatel, hlídka Policie ČR a hlídka Městské policie Chodov. Je potřeba otevřít nouzově byt, ve které se nachází osoba, která nereaguje. Z důvodu nebezpečí z prodlení bylo provedeno okamžité násilné překonání zámku dveří pomocí prostředků Rescop. V bytě nalezena osoba, které poskytujeme okamžitě předlékařskou první pomoc a na místo je vyžádána Zdravotnická záchranná služba. Po příjezdu zdravotníků předáváme pacienta do jejich péče a vracíme se zpět na základnu.