V sobotu 8. září vyhlašuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach naší jednotce ještě jednou. Krátce před půl druhou odpolední vyjíždíme na technickou pomoc, otevření uzavřených prostor. K zásahu vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20/3400/210-S2T. Po příjezdu na místo, kde nás očekává hlídka Policie ČR společně s příbuznou majitele bytu, zjišťujeme dostupné informace o majiteli bytu a také o technickém provedení vstupních dveří a oken bytu. Po nouzovém otevření dveří je uvnitř bytu nalezena mrtvá osoba. Místo zásahu je předáno policii a naše jednotka se vrací zpět na základnu.

V sobotu 8. září vyhlašuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach naší jednotce na technickou pomoc, záchranu zvířat. K zásahu záchrany koně v Jenišově vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20/3400/210-S2T v čase 09:40 hodin. Po příjezdu na místo, kde již zasahuje jednotka profesionálních hasičů z Karlových Varů společně s veterinárním lékařem a ošetřovateli s majitelem, plníme pokyny velitele zásahu. Po aplikování potřebných léčiv ulehlého a vyčerpaného koně, bylo učiněno mnoho pokusů o jeho vyzvednutí. Půl hodiny před polední dvanáctou hodinou jsme odesláni velitelem zásahu zpět na základnu. Koně se bohužel nepodařilo zachránit.

Ve čtvrtek 6. září vyjíždíme na příkaz Krajského operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje k druhému zásahu v čase 17:35 hodin. Opět je to na technickou pomoc, ale tentokrát na otevření uzavřených prostor při nebezpečí z prodlení. K zásahu do ulice Smetanova vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 Tatra 815 TERRNo1. Po příjezdu na místo je zjištěno, že uživatel bytu neotevírá, a i když před chvilkou komunikoval, tak se již neozývá. Na příkaz velitele zásahu je provedeno nouzové otevření bytu. Do bytu vstupuje Policie ČR následována hasiči. V bytě je nalezena zraněná osoba, které do příjezdu Zdravotnické záchranné služby poskytujeme předlékařskou první pomoc. Po příjezdu zdravotnických záchranářů, předáváme osobu do jejich péče a vracíme se na základnu.

Ve čtvrtek 6. září vyjíždíme na příkaz Krajského operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje na technickou pomoc, záchranu osoby ze zaseknutého výtahu. K zásahu do ulice Tyršova vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 Tatra 815 TERRNo1 v čase 13:35 hodin. Po příjezdu na místo je proveden průzkum, který ukázal, že v kabině výtahu se nachází jedna osoba bez zranění. Výtah byl zajištěn, dveře byly pomoci mechanizmu uvnitř klece otevřeny a osoba byla bezpečně vyproštěna. Správce domu byl poučen o nutnosti odborné opravy a jednotka se po zabezpečení dveří výtahu vrací zpět na základnu.

Ve čtvrtek 30. srpna vyhlašuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach naší jednotce na technickou pomoc, únik látek na pozemní komunikaci. K zásahu do chodovské části Stará Chodovská vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 Tatra 815 TERRNo1 v čase 22:43 hodin. Po příjezdu na místo a provedeném průzkumu, oznamuje velitel zásahu na operační středisko, že se jedná se o únik oleje na silnici o rozměrech přibližně 300 metrů. Na místě s námi spolupracují hlídky Policie ČR a městské policie, kteří prováděli průběžně uzavírání komunikace a usměrňování provozu. Po dokončení posypu sorbentem a závěrečném úklidu, byla jednotka informována hlídkou policie o další olejové skvrně v rozsahu přibližně 150 metrů, která byla 500 metrů od původního místa zásahu. Velitel zásahu informoval operační středisko a jednotka po přesunu na nové místo provedla posyp a úklid i této druhé olejové skvrny. Následně se krátce před půlnocí vracíme na základnu.

Ve čtvrtek 30. srpna vyhlašuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach naší jednotce na technickou pomoc, otevření bytu při nebezpečí z prodlení. K zásahu do ulice Tovární vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20/3400/210-S2T Tatra 815 TERRNo1 v čase 12:31 hodin. Po příjezdu na místo, kde nás očekává hlídka městské policie a hlídka Policie ČR a pracovník pečovatelské služby, provádíme průzkum a zjišťujeme dostupné informace. Osoba uvnitř neotevírá, z bytu je slyšet zvonění mobilního telefonu a slabý zvuk pohybu. Velitel zásahu nařizuje okamžité násilné otevření bytu s pomocí nástrojů Rescop. Uvnitř bytu byla nalezena zraněná osoba, které byla okamžitě poskytnuta předlékařskou první pomoc. Zároveň velitel zásahu přes operační středisko hasičů povolává na místo lékaře zdravotnické záchranné služby. Po příjezdu zdravotníků je zraněná osoba předána do jejich péče.