V neděli 29. března vyjíždíme na příkaz Krajského operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje na technickou pomoc, únik plynu v panelovém domě. K zásahu v ulici Osadní jsme vyjeli cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 Tatra 815 TERRA v čase 17:12 hodin. Na místě provádíme průzkum s měřením případné výbušné koncentrace pomocí detektoru Gas Alert Micro Clip. Výbušná koncentrace není zjištěna, přesto je cítit odorizovaná složka plynu.  Při komunikaci s obyvateli domu opět zjišťujeme, zda můžeme být ohrožení COVID-19. Žádné ohrožení v tomto směru není potvrzeno. Na místo se dostavuje jednotka hasičů Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje z centrální stanice Sokolov a technik plynárenské pohotovostní služby. Je zjištěn velmi malý únik plynu z potrubí po předcházející opravě plynového vedení v domě. Plynař závadu odstranil.

V pátek 27. března vyhlašuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach pro naši jednotku i večer. Opět je to na technickou pomoc, ale tentokrát na otevření uzavřených prostor. K zásahu v ulici Karlovarská jsme vyjeli cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 Tatra 815 TERRA v čase 19:46 hodin. Na místě spolupracujeme s hlídkou městské policie Chodov.  Při každém zásahu v současné době zjišťujeme, zda můžeme být ohrožení COVID-19 osobou v karanténě. Žádné ohrožení v tomto směru není uživatelem bytu potvrzeno. Uzavřené prostory jsou otevřeny a osoba je v pořádku.

V pátek 27. března vyhlašuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach pro naši jednotku na technickou pomoc, odstranění nebezpečně uvolněného a nakloněného stromu, kdy hrozí nebezpečí pádu na vozovku. K zásahu do části Na Cechu v katastru Mírová jsme vyjeli cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 Tatra 815 TERRA v čase 15:13 hodin. Na místě je zjištěno zavěšení stromu v drátech elektrického vedení. Provádíme rychlé a bezpečné odstranění stromu.

Ve čtvrtek 26. března vyhlašuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach pro naši jednotku na technickou pomoc únik ropných produktů na pozemní komunikaci. K zásahu do ulice Dvořákova jsme vyjeli cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 Tatra 815 TERRA v čase 10:03 hodin. Na místě je průzkumem zjištěn únik oleje z osobního vozidla v délce 500 metrů přes sídliště ČSO a ulici Dvořákova. Provádíme posyp uniknuté látky a zajištění vozidla.

V neděli 22. března, krátce před osmou hodinou ráno, vyhlašuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach pro naši jednotku na technickou pomoc, záchranu zvířete zamotaného do sítě fotbalové branky. K zásahu do sportovního areálu Spartak Chodov, jsme vyjeli cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 Tatra 815 TERRA. Na místě nás očekává správce areálu a my provádíme rychlo a bezpečnou záchranu mladé srnky, kterou následně vypouštíme do přírody.

V pondělí 16. března, jsme vyjeli k zásahu technické pomoci, který za normálního stavu neprovádíme. Bylo to v době vyhlášeného nouzového stavu pro celou ČR. Naše jednotka provedla nouzové otevření bytu osobě se zdravotním problémem k odvrácení dalších možných komplikací. K zásahu do ulice Palackého jsme vyjeli po vyhlášení poplachu operačním střediskem IZS s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 Tatra 815 TERRA čase 11:39 hodin.

V sobotu 14. března vyjíždíme na příkaz Krajského operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje na záchranu osoby s AED. K zásahu do ulice Husova jsme vyjeli s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 Tatra 815 TERRA čase 07:06 hodin. Po příjezdu na místo, kde se již nachází hlídka Policie ČR a hlídka Městské policie Chodov, je zjištěno úmrtí osoby. Místo zásahu přebírá Policie ČR a my se vracíme zpět na základnu.

Ve středu 11. března vyhlásilo Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach naší jednotce na technickou pomoc, otevření uzavřených prostor při nebezpečí z prodlení. K zásahu do ulice Boženy Němcové jsme vyjeli s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 Tatra 815 TERRA čase 17:58 hodin. Po příjezdu na místo provádíme ve spolupráci s městskou policií nouzové otevření bytu, kde bylo malé dítě.

Ve středu 11. března jsme v čase 12:48 hodin vyjeli s velitelským automobilem VEA-L1Z Škoda Octavia na technickou pomoc, monitoring. Prováděli jsme monitorování všech toků v katastru města a to Chodovského, Vintířovského a Tatrovického potoka, ze Staré Chodovské až do Mírové. Kontrola toků byla na základě informací, že v Mírové je na měřícím místě zjištěn po vydatném dešti již II. stupeň povodňové aktivity. Na území města Chodova byly všechny potoky pod hranicí I. SPA tedy v normálu. Informace byla sdělena starostce Mírové, byla informována o měřících bodech, které má Město Chodov k dispozici na svých tocích a jsou veřejně přístupné. Vedení města Chodova bylo samozřejmě standardně o situaci informováno.

V neděli 8. března v čase 20:05 hodin vyhlašuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach pro hasičské jednotky v druhé stupni poplachu. K nočnímu zásahu pátrání po pohřešované osobě jsme vyjeli dopravním automobilem DA-L1Z Iveco Daily. Po příjezdu na místo seřadiště na Vřesové, probíhá instruktáž všech osob účastnících se pátrání v terénu. Jsou rozděleny sektory k propátrávání. Nám je přidělen sektor od Háje směrem na Oloví. V pátrací rojnici jsme společně s příslušníky Policie ČR. Pátrání je ukončeno krátce po jedenácté hodině noční. Osoba je nalezena.

V sobotu 7. března vyhlašuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach pro naši jednotku na technickou pomoc, únik ropných produktů na komunikaci v ulici Horní. K zásahu jsme vyjeli cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 Tatra 815 TERRA v čase 09:24 hodin. Po příjezdu na místo je zjištěna ropná látka na silnici v délce 150 metrů směrem na Nové Sedlo. Proveden posyp určeným sorbentem a následné odstranění z povrchu silnice.