V úterý 30. dubna dopoledne je naše jednotka mimo zbrojnici v rámci příprav na městskou kulturní akci Filipojakubské noci. Krátce před desátou hodinou vyhlašuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach naší jednotce na záchranu osoby s použitím AED. K zásahu vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 Tatra 815 TERRA a velitelským automobilem Škoda Octavia v čase 09:47 hodin. Po příjezdu do ulice náměstí ČSM je v parku nalezena osoba po kolapsu, ale při vědomí. Poskytujeme předlékařskou první pomoc do příjezdu zdravotnické záchranné služby. Ta je na místě asi minutu po nás. Osobu předáváme do péče zdravotníků a odjíždíme z místa zásahu.

V pondělí 22. dubna vyhlašuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach naší jednotce na technickou pomoc, únik ropných produktů na parkovišti v ulici U Koupaliště. K zásahu jsme vyjeli s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 Tatra 815 TERRA v čase 10:47 hodin. Po příjezdu na místo události a po provedeném průzkumu je potvrzeno, že se jedná únik benzínu z osobního vozidla. Jednotka provedla protipožární jištění a provizorní opravu. Majitelce, která se dostavila na místo, byla doporučena oprava v odborném servisu. Znečištěné místo bylo zasypáno sorbentem a uklizeno. 

Poslední dny vyjíždíme skoro každý den. K dalšímu zásahu jsme vyjeli v pondělí 15. Dubna. Na Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje je přijata informace o zavalení osoby stavebním materiálem v jedné z karlovarských firem. Operační středisko okamžitě vyhlašuje poplach pro čtyři družstva hasičů. Na místo události okamžitě vyjíždí další základní složky integrovaného záchranného systému. Naše jednotka vyjíždí k zásahu s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 Tatra 815 TERRA v čase 14:44 hodin. Jako první jsou na místě dvě družstva hasičů jednotky Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje ze stanice Karlovy Vary a hned za nimi dvě posádky zdravotnické záchranné služby. Chodovská jednotka je již na okraji Karlových Varů, když dostává od operačního střediska informaci, že osoba je již zachráněná a v péči zdravotníků. Následně jsme operačním střediskem odesláni zpět na základnu.

 

V sobotu 13. dubna vyjíždíme na příkaz Krajského operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje na technickou pomoc, otevření uzavřených prostor při nebezpečí z prodlení. K zásahu do ulice Revoluční vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 Tatra 815 TERRA v čase 11:16 hodin. Po příjezdu na místo provádíme násilné otevření vnitřních dveří v bytě, kde se nacházelo malé dítě. To bylo v pořádku předáno matce.

V pondělí 8. dubna vyhlašuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach naší jednotce na technickou pomoc, otevření uzavřených prostor při nebezpečí z prodlení. K zásahu vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 Tatra 815 TERRA v čase 14:49 hodin. Po příjezdu na místo, kde nás očekává hlídka městské policie, provádíme násilné otevření bytu osoby volající o pomoc. Uvnitř je nalezena zraněná osoba. Velitel zásahu žádá operační středisko o povolání posádky zdravotnické záchranné služby. Do příjezdu zdravotnických záchranářů poskytujeme předlékařskou první pomoc a následně osobu předáváme do péče lékaře.

 

Ve čtvrtek 4. dubna, v době kdy jedno družstvo zasahuje u požáru lesa u Cihelen, vyhlašuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach naší jednotce opět. K výjezdu je vyžádáno další družstvo chodovské jednotky. K zásahu úniku ropných produktů v ulici Vintířovská vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 Tatra 815 TERRA v čase 17:25 hodin. Po příjezdu na místo je potvrzen únik ropných látek z neznámého vozidla v délce 300 metrů. Provádíme posyp sorbentem a odstranění kapalného uhlovodíku. Během tohoto zásahu jsme operačním střediskem přeposláni k jiné události s vyšší prioritou. Byl ohlášen požár domu v Chodově.

V úterý 2. dubna vyhlašuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach ještě jedno a opět na technickou pomoc. Tentokrát na otevření uzavřených prostor při nebezpečí z prodlení. K zásahu vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 Tatra 815 TERRA v čase 10:55 hodin. Zabouchnutý byt v ulici Husova byl otevřen pomocí speciálního nářadí a majitelka bytu si aplikovala léky, které užívá na léčení.

 

V úterý 2. dubna vyhlašuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach na technickou pomoc, únik ropných produktů v ulici Čs. odbojářů. K zásahu vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 Tatra 815 TERRA v čase 07:48 hodin. Jednalo se o olejovou skvrnu motorového oleje, který neznámý řidič odhodil do popelnice komunálního odpadu. Na místo se dostavili také pracovníci technických služeb CHOTES, kteří popelnici odvezli. Jednotka následně provedla posyp sorbentem a úklid uniklé ropné látky.

 

Ve čtvrtek 28. března vyhlašuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach naší jednotce opět a opět to je na technickou pomoc, otevření uzavřených prostor při nebezpečí z prodlení. K zásahu vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 Tatra 815 TERRA v čase 07:08 hodin. Po příjezdu na místo provádíme průzkum a zjišťujeme možnosti rychlého otevření bytu. Velitel zásahu po zvážení všech okolností povolává na místo výškovou techniku. K zásahu vyjíždí automobilový žebřík AZ 30 JSDH Chodov. Po ustavení žebříku, se hasiči dostávají přes balkon do bytu. Na místo se dostavuje v tu chvíli příbuzný majitelky bytu a otevírá byt klíčem.

 

V sobotu 23. března vyhlašuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach naší jednotce na technickou pomoc, únik plynu v ulici Říjnová. K zásahu vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 Tatra 815 TERRA v čase 10:17 hodin. Po příjezdu na místo je prováděn průzkum, kterým je především zjišťována případná výbušná koncentrace v budově. Ta nebyla naměřena. Přesto byl stále cítit plyn ve společných prostorech domu. Na místo je povolána pohotovostní služba plynárenské společnosti. V tu chvíli za hasiči přibíhá obyvatelka Chodova, že ve vedlejším vchodě bydlí její maminka, neotevírá dveře a je nemocná.

V úterý 19. března vyhlašuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach naší jednotce na technickou pomoc, únik plynu do ovzduší v ulici U Porcelánky. K zásahu vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 Tatra 815 TERRA v čase 13:22 hodin. K zásahu vyslalo operační středisko také jednotku Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje ze stanice Sokolov. Na místě události, kde jsme také spolupracovali s městskou policií a pracovníkem plynárenské pohotovostní služby, nebyl zjištěn detekčními přístroji žádný únik, který by ohrožoval obyvatele.