V úterý 15. prosince večer vyhlásilo Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach pro naši jednotku na záchranu osoby s využitím AED. K zásahu do Chranišova vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 Tatra 815 TERRA a velitelským automobilem VEA Škoda Octavia v čase 19:32 hodin. Na místo zásahu vyjíždí zároveň Zdravotnická záchranná služba a další složka systému firts responder Městská Policie Chodov. Na místo zásahu přijíždíme současně s hlídkou strážníků MěP Chodov a přebíráme provádění kardiopulmonální resuscitace od příbuzného zraněné osoby. Nasazujeme AED a po příjezdu zdravotnických záchranářů předáváme pacienta do jejich péče. Následně lékař konstatuje úmrtí osoby.

V pondělí 14. prosince vyhlásilo Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje pro dvě jednotky na nález neznámé látky na vodní ploše u břehu v lokalitě Bílá voda. K zásahu vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 Tatra 815 TERRA v čase 09:31 hodin. K zásahu vyjela také jednotka Hasičského záchranného sboru karlovarského kraje centrální stanice Sokolov s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 Scania s přívěsem a záchranným člunem. Postupně se na místo dostavili ředitel UO HZS Sokolov, zástupkyně životního prostředí MěU Chodov, městská policie Chodov a zástupce laboratoře Sokolovské Uhelné. O události byli informován starosta města Chodov a vodoprávní úřad ORP Sokolov. Z vodní hladiny byly odebrány vzorky mastné látky s převahou uhlíku. Rozborem v chemické laboratoři nebyly zjištěny žádné nebezpečné látky a bylo konstatováno, že se jedná o pevnou část uhelné matrice, která se vlivem povětrnostních podmínek navázala na vzdušnou vlhkost a klesnula na vodní hladinu.

V sobotu 12. prosince vyhlásilo Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach pro čtyři jednotky hasičů na železniční nehodu v Karlových varech, kde došlo ke sražení osoby. K zásahu jsme vyjeli s cisternovou automobilovou cisternou CAS 20 Tatra 815 TERRNo1 v čase 21:21 hodin. K zásahu jsme vysláni operační střediskem hasičů ohledně technického prostředku určeného k zásahům na kolejovém svršku. Během jízdy na místo zásahu, jsme krajským operačním a informačním střediskem HZS Karlovarského kraje odesláni zpět na základnu, jelikož první jednotky hasičů a další složky IZS konstatovali úmrtí osoby. 

V pátek 11. prosince vyhlásilo Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach pro čtyři jednotky hasičů na ohlášený požár budovy v Novém Sedle. K zásahu jsme vyjeli s cisternovou automobilovou cisternou CAS 20 Tatra 815 TERRNo1 v čase 14:14 hodin. Na místě spolupracujeme s hlídkou Policie ČR a vyšetřovatelem požárů Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje. Na místě je zjištěno, že k požáru nedošlo. Osoba provádějící rekonstrukci budovy měla uvnitř špatně řešený odvod kouřovodem mimo budovu. Z venku to vypadalo, že dochází k nežádoucímu hoření. Událost byla překlasifikována na technickou pomoc.

Ve čtvrtek 10. prosince vyjela naše jednotka na příkaz Krajského operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje na záchranu osoby s využitím AED. K zásahu poskytnutí první pomoci jsme vyjeli s velitelským automobilem VEA Škoda Octavia a cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 Tatra 815 TERRA v čase 12:09 hodin. Po příjezdu na místo zásahu, provádíme již kontrolu zdravotního stavu osoby, které je již po zásahu PČR a MěP při vědomí. na místo přijíždí Zdravotnická záchranná služba, která přebírá pacienta do své péče.

Ve čtvrtek 10. prosince vyjela naše jednotka na příkaz Krajského operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje na technickou pomoc, odstranění nebezpečných stavů. K zásahu pomoci osobě v nouzi v ulici Jiráskova, jsme vyjeli s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 Tatra 815 TERRA v čase 07:53 hodin. Po příjezdu na místo zásahu, provádíme transport nemohoucí osoby v rámci bytové jednotky. Zásah zdravotníků nebyl potřeba a následně se vracíme na základnu.

V pondělí 7. prosince vyhlásilo Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach pro naši jednotku na technickou pomoc, únik ropných produktů na pozemní komunikaci. K zásahu do ulice Školní jsme vyjeli s cisternovou automobilovou cisternou CAS 30 Tatra 815 TERRA v čase 11:34 hodin. Na místě je potvrzeno osobní vozidlo po technické závadě s únikem ropných produktů. Únik v délce 100 metrů jsme odstranili s využitím sorbčního materiálu.

V pátek 4. prosince vyhlásilo Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach pro naši jednotku na technickou pomoc, únik ropných produktů na pozemní komunikaci. K zásahu do ulice Tovární jsme vyjeli s cisternovou automobilovou cisternou CAS 30 Tatra 815 TERRA v čase 15:22 hodin. Na místě je potvrzen únik oleje z osobního automobilu na vyhrazeném stání parkoviště.

Ve čtvrtek 3. prosince odpoledne vyhlásilo Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach pro naši jednotku tento den potřetí na technickou pomoc, transport pacienta pro ZZS. K zásahu do ulice Vítězná jsme vyjeli s cisternovou automobilovou cisternou CAS 30 Tatra 815 TERRA v čase 15:11 hodin. Na místě spolupracujeme s posádkou zdravotnických záchranářů s transportem zraněné osoby do sanitního vozidla.

Ve čtvrtek 3. prosince odpoledne vyhlásilo Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach pro naši jednotku opět na technickou pomoc, transport pacienta pro ZZS. K zásahu do ulice Dukelských hrdinů jsme vyjeli s cisternovou automobilovou cisternou CAS 30 Tatra 815 TERRA v čase 14:38 hodin. Na místě spolupracujeme s posádkou zdravotnických záchranářů a strážníky městské policie s transportem zraněné osoby do sanitního vozidla.

Ve čtvrtek 3. prosince vyhlásilo Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach pro naši jednotku na technickou pomoc, transport pacienta pro ZZS. K zásahu do ulice Vítězná jsme vyjeli s cisternovou automobilovou cisternou CAS 30 Tatra 815 TERRA a automobilovým žebříkem AZ 30 Iveco Magirus v čase 10:18 hodin. Na místě spolupracujeme s posádkami zdravotnických záchranářů s transportem zraněné osoby do sanitního vozidla.