V pátek 9. července vyhlásilo Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach pro naši jednotku na technickou pomoc, odstranění popadaných stromů v ulici Lesní. Naše jednotka vyjíždí k zásahu s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 T815 TERRA v čase 07:57 hodin. Po příjezdu na místo průzkumem zjišťujeme, že vlivem silného větru došlo k pádu několika stromů v lesoparku. Nikdo nebyl zraněn a v místě zahajují odklízecí práce pracovníci technických služeb. Provádíme odstranění několika stromů a vracíme se na základnu.

Ve čtvrtek 8. července vyhlásilo Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach pro naši jednotku na technickou pomoc, otevření uzavřených prostor při nebezpečí z prodlení, kdy prvotní informace byla, že se v bytě má nacházet zraněná osoba. Naše jednotka vyjíždí k zásahu s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 T815 TERRA a automobilovým žebříkem AZ 30 Iveco Magirus v čase 12:45 hodin. Po příjezdu na místo, provádíme na příkaz velitele zásahu ustavení automobilového žebříku a přípravu ke vstupu přes okno. Mezi tím, probíhá pokus o násilné otevření bytových dveří. To se daří a po vstupu do bytu je nalezena zraněná osoba s otevřenou zlomeninou.

Ve středu 7. července vyhlásilo Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach pro naši jednotku na technickou pomoc, otevření uzavřených prostor při nebezpečí z prodlení možného vzniku požáru. Naše jednotka vyjíždí k zásahu s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 T815 TERRA a automobilovým žebříkem AZ 30 Iveco Magirus v čase 13:08 hodin. Na místě nás očekává místní jednotka SDH Vintířov a hlídka Policie ČR. Na místě plníme pokyny velitele zásahu, provádíme vstup do bytu společně s příslušníkem Policie ČR přes balkon s využitím automobilového žebříku. Po otevření bytu, a potvrzení otevřeného ohně bez kontroly, nás velitel zásahu po odstranění okolností možného vzniku požáru, odesílá zpět na základnu.

V neděli 4. července je krátce po šesté hodině ranní na tísňovou linku hasičů nahlášen únik vody po technické závadě v mateřské školce v Karlových Varech. Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje vyhlásilo poplach pro místní jednotku hasičů Stará Role a jednotku Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje stanice Karlovy Vary. Po příjezdu první jednotky na místo je proveden průzkum, kdy je zjištěn velký rozsah zatopené plochy školky. Velitel zásahu požádal operační středisko o vyslání posilových jednotek, především se speciálním vybavením na tento typ zásahu. Operační středisko rozhodlo o vyslání jednotky Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje stanice Sokolov s průmyslovým vysavačem, jednotku SDH Chodov s průmyslovým vysavačem, a jednotku SDH Tašovice. Na místě provádíme odčerpávání a vysávání vody na určeném úseku. Na základnu se vracíme krátce před osmou hodinou. Akorát dát si nedělní snídani.

V pátek 2. července vyhlásilo Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach pro naši jednotku na technickou pomoc, únik ropných produktů. K zásahu do ulice Smetanova vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 T815 TERRA v čase 08:27 hodin. Po příjezdu na místo události potvrzujeme na operační středisko ropnou skvrnu na místní komunikaci v délce 100 metrů. Provádíme posyp speciálním sorbentem na nejvíce exponovaných místech a po konzultaci s pracovníky společnosti VaK a čistírnou odpadních vod, provádíme oplach komunikace vodou.

V úterý 29. června vyhlásilo Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach pro naši jednotku na technickou pomoc, otevření uzavřených prostor při nebezpečí z prodlení odpoledne podruhé. K zásahu do Vintířova vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 T815 TERRA a automobilovým žebříkem AZ 30 Iveco Magirus v čase 16:54 hodin. Po příjezdu na místo události, kde již zasahuje místní jednotka SDH Vintířov a hlídka Policie ČR, ustavujeme výškovou techniku k provedení vstupu do bytu přes okno. V bytě je nalezena zraněná osoba, které poskytujeme okamžitě předlékařskou první pomoc. Po předání zraněné osoby Zdravotnické záchranné službě, se vracíme zpět na základnu.

V úterý 29. června vyhlásilo Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach pro naši jednotku na technickou pomoc, otevření uzavřených prostor při nebezpečí z prodlení. K zásahu vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 T815 TERRA a automobilovým žebříkem AZ 30 Iveco Magirus v čase 13:20 hodin. Na místě události, kdy je podezření že v bytě se může nacházet osoba v ohrožení života, spolupracujeme s Policií ČR. Do bytu vstupujeme za použití nouzových postupů společně s příslušníkem Policie ČR pomocí automobilového žebříku. V bytě je nalezena zraněná osoba. Velitel zásahu povolává prostřednictvím operačního střediska na místo Zdravotnickou záchrannou službu a do jejich příjezdu provádíme předlékařskou první pomoc. Po příjezdu zdravotnických záchranářů, předáváme osobu do jejich péče a vracíme se zpět na základnu.

V sobotu 14. června vyhlásilo Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach pro naši jednotku na technickou pomoc, otevření uzavřených prostor. K zásahu vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 T815 TERRA v čase 16:07 hodin. Po příjezdu na místo události průzkumem zjištěno, že je cítit plyn od sklepa po druhé patro. Žádné nebezpečné hodnoty nebyly naměřeny. Prostor byl přirozeně odvětrán. Velitel zásahu žádá operační středisko o povolání plynárenské pohotovostní služby na místo zásahu. Během zásahu se na místo dostavil pracovník soukromé firmy, který prováděl výměnu plynových ventilů ve sklepních prostorách. Na místo se dostavuje jednotka HZS ze stanice Sokolov, hlídka městské policie a Policie ČR.

 

V sobotu 12. června vyhlásilo Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach pro naši jednotku na technickou pomoc, otevření uzavřených prostor. K zásahu vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 T815 TERRA v čase 06:36 hodin. Na místě zásahu spolupracujeme s hlídkou městské policie. Byt se podařilo otevřít před naším příjezdem. Na místě zajišťujeme zdravotní stav do příjezdu Zdravotnické záchranné služby. Následně transportujeme osobu do sanitního vozidla.

V pátek 11. června vyhlásilo Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach pro naši jednotku na technickou pomoc, únik látek do ovzduší. Na tísňovou linku byl ohlášen únik plynu v panelovém domě v ulici Budovatelů. K zásahu vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 T815 TERRA v čase 18:36 hodin. Na místě provádíme průzkum. Detekční přístroj nesignalizuje žádné nebezpečné koncentrace, ale plyn je cítit. Na místo je vyslána výšková technika naší jednotky a pracovníci plynárenské pohotovostní služby. Po příjezdu automobilového žebříku AZ 30 Iveco Magirus vstupujeme do bytu přes balkon. V bytě se nenalézala žádná osoba, ale byl zjištěn zapnutý plynový sporák. Na místě zásahu spolupracujeme s Policií ČR, městskou policií a pracovníky plynárenské společnosti. Provádíme kontrolu bytů ve vyšším podlaží i pod bytem úniku. Žádná nebezpečná koncentrace nebyla naměřena a po zabezpečení bytu se vracíme zpět na základnu.

V pondělí 7. června vyhlásilo Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach pro naši jednotku na technickou pomoc, únik ropných produktů. K zásahu do ulice Nejdecká vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 T815 TERRA v čase 13:08 hodin. Na místě zásahu zjišťujeme rozsah úniku na pozemní komunikaci. Na místě spolupracujeme s městskou policií a Policií ČR. Velitel zásahu na základě výsledků průzkumu vyžaduje na operačním středisku vyslání dalších sil k řešení situace. Olejová skvrna vede z Chodova až do Nové Role. Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru vysílá na místo jednotku hasičů Nová Role a také vyžádá spolupráci správce komunikace Údržbu silnic Karlovarského kraje. Zásah byl ukončen hodině a půl od výjezdu.