V pátek 6. března vyhlašuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach pro naši jednotku na technickou pomoc, otevření uzavřených prostor. K zásahu do ulice Polní jsme vyjeli cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 Tatra 815 TERRA v čase 10:43 hodin. Po příjezdu na místo události, kde nás očekává hlídka městské policie a zástupce pečovatelské služby, provádíme nouzové otevření bytu pomocí sady Rescop. Uvnitř nalezena imobilní osoba bez zranění.

V pondělí 24. února v čase 01:43 hodin vyhlašuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach pro naši jednotku na technickou pomoc, odstranění padlého stromu z komunikace v ulici Hrnčířská. K nočnímu zásahu jsme vyjeli cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 Tatra 815 TERRA. Po příjezdu na místo události je strom s použitím motorové řetězové pily odstraněn a jednotka se krátce po druhé hodině vrátila na základnu.

Ve středu 19. února vyhlásilo Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach pro naši jednotku na technickou pomoc, únik ropné látky v ulici Horní. K zásahu jsme vyjeli cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 Tatra 815 TERRA v čase 12:43 hodin. Na místě zjištěna ropná skvrna na krajnici. Vlivem nepříznivého počasí docházelo ke smývání kapalného uhlovodíku vodou. Na odtékající vodě se vytvářel olejový film. Následně zjištěno u vedle stojícího porouchaného vozidla také smývání ropné látky z povrchu vozidla. Jednotka provedla posyp olejové skvrny a posyp okolí vozidla k zamezení dalšího úniku do odtékající vody pomocí sorbentu Öl-Ex.

V úterý 18. února vyhlásilo Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach pro naši jednotku na technickou pomoc, odstranění stromu kdy hrozí nebezpečí pádu. K zásahu do ulice Poděbradova jsme vyjeli cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 Tatra 815 TERRA v čase 09:20 hodin. Na místě zjištěna ulomená větší část stromu na zemi v zahrádkářské kolonii. Na pokyn velitele zásahu je proveden průzkum, zda se nikdo po spadlou částí nenachází. Na místo se dostavuje správce zahrádkářské kolonie, který informuje velitele zásahu o tom, že část stromu je již na zemi několik dní. Naše jednotka následně provedla ohraničení prostoru stromů výstražnou páskou k zamezení vstupu osob. Další řešení situace má již majitel blízké zahrady dohodnut s majitelem pozemku.

V pondělí 17. února vyhlásilo Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach pro naši jednotku na technickou pomoc, odstranění stromu z komunikace. K zásahu na strom přes silnici 20910 v katastru obce Božičany, jsme vyjeli cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 Tatra 815 TERRA v čase 07:36 hodin.

Ve středu 5. února ráno vyhlásilo Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach pro naši jednotku na technickou pomoc, odstranění stromu ze silnice mezi Chodovem a Božičany. K zásahu jsme vyjeli cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 Tatra 815 TERRA v čase 05:09 hodin v době výpadku elektrické energie v celém městě. Po příjezdu na místo jsme provedli zajištění místa zásahu z důvodu silného ranního provozu na komunikaci a odstranění padlého stromu bránícího provozu.

V úterý 4. února vyhlásilo Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach pro naši jednotku na technickou pomoc, odstranění stromu z komunikace. K zásahu u Tatrovic jsme vyjeli cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 Tatra 815 TERRA v čase 09:45 hodin. Po příjezdu zasněženou krajinou, jsme provedli odstranění padlého stromu bránícího provozu, pomocí motorové řetězové pily.

V pondělí 3. února vyhlásilo Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach pro naši jednotku a jednotku Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje centrální stanice Karlovy Vary. K zásahu záchrany osoby v ulici Husova jsme vyjeli cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 Tatra 815 TERRA v čase 10:07 hodin. K zásahu vyjela také Zdravotnická záchranná služba, Policie ČR a Městská policie. Na místě nalezena mrtvá osoba.

V úterý 28. ledna vyjíždíme na příkaz Krajského operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje na technickou pomoc, únik ropných produktů do ulice Tovární. K zásahu u polikliniky vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 Tatra 815 TERRA v čase 08:40 hodin. Po příjezdu na místo je zjištěno, že došlo k úniku nafty z osobního automobilu. Jednotka provedla očištění komunikace od ropné skvrny pomocí sorbentu Öl-exhart.

 

Ve čtvrtek 16. ledna vyjíždíme na příkaz Krajského operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje na technickou pomoc, otevření uzavřených prostor při nebezpečí z prodlení. K zásahu v ulici Osadní jsme vyjeli cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 Tatra 815 TERRA v čase 13:50 hodin. Po nouzovém otevření bytu, byla zraněné osobě poskytnuta předlékařská první pomoc a po příjezdu Zdravotnické záchranné služby, byla osoba předána do péče zdravotnickým záchranářům.

V pondělí 13. ledna vyhlásilo Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach pro naši jednotku na technickou pomoc, otevření uzavřených prostor při nebezpečí z prodlení. K zásahu do ulice Nám. 9. května jsme vyjeli cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 T815 TERRA v čase 08:58 hodin. Na místě provedeme vstup do bytu, kde je nalezena zraněná osoba, které poskytujeme předlékařskou první pomoc.  Spolupracující složky IZS ZZS, PČR, MěP.