V pátek 21. července vyhlašuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje na technickou pomoc, únik ropných produktů. K zásahu do ulice Hlavní vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 v čase 21:14 hodin. Po příjezdu na místo je potvrzen únik provozních kapalin z osobního automobilu z důvodu technické závady. Jednotka provedla zajištění a posyp unikající látky. Po naložení porouchaného vozidla odtahovou službou, naše jednotka provedla závěrečný úklid a vrátila se krátce před desátou večerní na základnu.

Ve středu 19. července vyhlásilo Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach naší jednotce na technickou pomoc, spolupráce složek IZS. K zásahu do ulice U Porcelánky, vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 v čase 08:39 hodin. Po příjezdu na místo je potvrzeno na operační středisko, že se jedná o spolupráci při snesení velmi těžké zemřelé osoby. Na místě spolupracujeme s Policií ČR, koronerem ZZS a pracovníky pohřební služby. Naše jednotka musela provést technická opatření v bytě, aby bylo možné zemřelou osobu naložit na nosítka a poté ve spolupráci všech přítomných, přenesla tělo do vozidla pohřební služby.

V pátek 14. července je na tísňovou linku hasičů oznámeno, že v Rájci, který spadá katastrálně po Černavu, spadla osoba do studny. Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje okamžitě vyhlašuje poplach třem jednotkám hasičů. K zásahu je vyslána v 16:33 hodin jednotka HZS Karlovy Vary s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 24 Scania a velitelský automobil VEA Toyota Hilux kdy v sestavě družstva je i lezecká skupina, jednotka SDH Nejdek s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 15 Man, a jednotka Chodov s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 T815. Jako první je na místě jednotka hasičů z Nejdku a provádí záchranu osoby ze studny.

V sobotu 8. července vyhlašuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach naší jednotce, na technickou pomoc, odstranění nebezpečných stavů. K zásahu do ulice Staroměstská vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20/3400/210-S2T v čase 08:18 hodin. Na místě nás již očekávaly hlídky Městské policie Chodov a Policie ČR. Vnějším průzkumem bylo zjištěno, že v jednom z objektů je havárie vody, voda uniká z prvního patra, je zde patrná velká škoda na majetku. Voda zatéká zřejmě i do elektroinstalace pod napětím. Po umožnění vstupu do budovy, bylo zjištěno, že objekt je odpojen od hlavního přívod elektrické energie. Následný průzkum ukázal, že v prvním patře došlo odpadnutí bojleru ze zdi a tím poškození vodovodního potrubí, ze kterého vytékala voda. Jednotka provedla uzavření ventilů přímo u bojleru a následně k otevření venkovního přívodu vody do objektu.

V pátek 7. července vyhlašuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach naší jednotce, na technickou pomoc, otevření uzavřených prostor při nebezpečí z prodlení. Na tísňovou linku bylo nahlášeno, že v ulici Revoluční došlo k zabouchnutí vchodových dveří do bytu a v bytě, kde si nikdo nenachází, je zapnutý plynový sporák při vaření jídla. K zásahu vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 v čase 14:37 hodin. Po příjezdu na místo zjišťujeme všechny dostupné informace o poslední známé situaci v bytě, zjišťujeme informace o technické specifikaci dveří. Velitel zásahu nařizuje hasičům vybaveným jak dýchacími přístroji pro případ již rozvinutého požáru, tak ručním hasicím přístrojem typu D, nouzové otevření vchodových dveří pomocí sady Rescop. Dveře se daří otevřít a za přítomnosti policie ČR a městské policie vstupujeme do bytu.

V úterý 27. června vyjela naše jednotka na příkaz Krajského operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje na technickou pomoc, odstranění úniku ropných látek. K zásahu do ulice Husova jsme vyjeli s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 v čase 20:13 hodin. Po příjezdu na místo a po provedeném průzkumu bylo zjištěno, že se nejedná o motorový olej, nýbrž o chladicí kapalinu vozu, která vytekla v důsledku dopravní nehody, která se stala v minulosti na jiném místě a jiném čase. Na pokyn velitele zásahu jednotka provedla posyp provozní kapaliny sorbentem Eco Dry. Po zasypání a sběru použitého sorbentu byl proveden závěrečný průzkum. Poté se jednotka vrátila zpět na základnu.