V sobotu 28. října, krátce před patnáctou hodinou vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 k technické pomoci. K úniku provozních hmot a maziv z osobního automobilu v Tatrovicích nás vyslalo krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje v době vydané výstrahy na extrémní počasí. Po příjezdu na místo události zjišťujeme, že došlo k úniku oleje z osobního vozidla na šotolinové cestě. Na místě nás očekávala hlídka Policie ČR a porouchané vozidlo se již na místě nenacházelo. Únik kapalných uhlovodíků byl zasypán sypkým sorbentem.

V pondělí 23. října vyhlásilo krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach naší jednotce na typ události záchrana zvířat. K zásahu do ulice Okružní, kde má být v potoce uvězněná srna vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 T815 TERRNo1 v čase 15:43 hodin. Po našem příjezdu na místo, zjišťujeme kde přesně se má srna nacházet. Oznamovatel události uvedl, že srna se pohybuje v korytu potoka směrem po proudu potoka. Srna byla nalezena a členové jednotky postupnou rojnicí směřují pohyb srny proti směru proudu do místa, kde sama opustila koryto směrem do ulic města. Následně byl proveden neúspěšný odchyt. Městská policie, která po celou dobu spolupracovala s hasiči na úspěšném řešení, provedla kontrolu pohybu do doby, dokud se srna nedostala do volné přírody.

V pátek 20. října ve 21:17 hodin vyhlásilo krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach pro čtyři jednotky vybavené hydraulickým vyprošťovacím zařízením a dalšími prostředky pro vyprošťování osob. Byla přijata informace, že v železniční stanici v Chodově je osoba zaklíněna pod vlakem. K zásahu vyjíždí naše jednotka s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 T815 TERRNo1, jednotka Hasičského záchranného sboru podniku Správa železniční dopravní cesty ze stanice Cheb s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 Scania, jednotka Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje ze stanice Karlovy Vary cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 24 Scania a jednotka Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje ze stanice Sokolov s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 Scania a velitelským automobilem VEA Toyota Hilux.

Po příjezdu hasičů na místo, je průzkumem zjištěno, že osoba má devastující zranění neslučitelná se životem. Na místo se postupně dostavují všechny povolané jednotky a velení u zásahu si přebírá velitel drážní jednotky. Rozbíhá se vyšetřování nejen na straně policie ČR, ale i drážní inspekce. Na místě zůstává jednotka HZSp SŽDC a ostatní hasičské jednotky se vrací na své základny.

Ve středu 18. října vyjela naše jednotka na příkaz krajského operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje na technickou pomoc, otevření uzavřených prostor při nebezpečí z prodlení v ulici Jiráskova. K zásahu vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20/3400/210- S2T v čase 12:51 hodin. Po příjezdu na místo je potvrzena na operační středisko informace, že je potřeba otevřít byt, kde se má nacházet starší osoba, která se neozývá. Na místo zásahu vyslalo operační středisko také automobilový žebřík se záchranným košem ze sokolovské stanice HZS. Naši hasiči mezi tím provádějí na příkaz velitele zásahu nouzové otevření vchodových dveří. To se po krátké době daří a uvnitř bytu je nalezena osoba, které poskytujeme předlékařskou první pomoc a následně ji předáváme do péče lékaře zdravotnické záchranné služby.

V neděli 15. října vyhlásilo Krajské operační a informační středisko hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach naší jednotce na technickou pomoc, únik ropných produktů. K zásahu do ulice Boženy Němcové vyjíždíme v 17:48 hodin s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20. Na místě zásahu zjišťujeme průzkumem, že dochází k úniku benzínu z netěsného palivového potrubí osobního automobilu. Bylo provedeno protipožární jištění, zachycení úniku benzínu do nádoby a zasypání sorbentem. Po příjezdu odtahové služby a odtahu vozidla byl proveden úklid komunikace od zbytků kapalných uhlovodíků.

V sobotu 7. října ve 20:08 hodin vyhlásilo krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach naší jednotce na technickou pomoc, otevření uzavřených prostor při nebezpečí z prodlení v ulici Luční. K zásahu vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20/3400/210- S2T. Na místě spolupracujeme s posádkou zdravotnické záchranné služby, hlídkou policie ČR a hlídkou městské policie Chodov. Po rychlém nouzovém otevření bytových dveří je nalezena zraněná osoba, která je předána do péče zdravotníkům.