V sobotu 11. ledna jsme vyjeli na příkaz Krajského operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje na technickou pomoc, únik ropných produktů. K zásahu do Horní jsme vyjeli cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 T815 TERRA v čase 13:51 hodin. Po příjezdu na místo je průzkumem zjištěno, že došlo k úniku kapalného uhlovodíku na pozemní komunikaci z neznámého vozidla. Na místě spolupracujeme s hlídkou městské policie.

V pátek 10. ledna vyhlásilo Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach pro naši jednotku na technickou pomoc, otevření uzavřených prostor při nebezpečí z prodlení. K zásahu do ulice Nám. 9. května jsme vyjeli cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 Tatra 815 TERRA v čase 14:33 hodin. Po příjezdu na místo je provedeno nouzové otevření bytu k odvrácení nebezpečí možného ohrožení života uživatele domu.

V sobotu 4. ledna vyhlašuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach naší jednotce na technickou pomoc, otevření uzavřených prostor v ulici Čs. odbojářů. K zásahu vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 T815 TERRA v čase 11:19 hodin. Po příjezdu na místo a příjezdu automobilového žebříku AZ 42 jednotky Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje ze stanice Karlovy Vary, provádíme nouzové otevření bytu vstupem přes okno. V bytě nalezena zraněná osoba, které poskytujeme předlékařskou první pomoc a po příjezdu Zdravotnické záchranné služby, ji předáváme do péče zdravotníkům.

Do stejné ulice, na stejný typ události a se stejným výsledkem, vyjíždíme ještě ten samý den večer v čase 21:10 hodin.

Ve středu 1. ledna 2020 vyhlásilo v 19:43 hodin Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach pro naši jednotku na technickou pomoc, otevření uzavřených prostor při nebezpečí z prodlení. K zásahu do ulice 1. máje, jsme vyjeli cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 T815 TERRA. Po příjezdu na místo provádíme za asistence městské policie nouzové otevření bytu z důvodu vyloučení zdravotního ohrožení uživatele.

V sobotu 28. prosince vyjíždíme na příkaz Krajského operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje na technickou pomoc, otevření uzavřených prostor při nebezpečí z prodlení. K zásahu do ulice Jiráskova jsme vyjeli cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 T815 TERRA v čase 16:16 hodin. Po příjezdu na místo a zjištění všech důležitých informací, provádíme násilné otevření bytových dveří destrukční metodou. Uvnitř bytu nalezena zraněná osoba ve vážném stavu. Do příjezdu Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, poskytujeme předlékařskou první pomoc. Po příjezdu zdravotnických záchranářů spolupracujeme na dalším ošetření a následně přenášíme zraněnou osobu do sanitního vozidla.

V pátek 27. prosince vyhlásilo Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach pro naši jednotku na technickou pomoc, spolupráci se složkami integrovaného záchranného systému. K zásahu do ulice Revoluční jsme vyjeli cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 T815 TERRA v čase 23:18 hodin k zajištění místa pro přistání vrtulníku letecké záchranné služby. Po příjezdu na místo bývalého fotbalového hřiště, které je jedno ze tří vytipovaných míst pro přistávání záchranných vrtulníků v našem městě, jsme provedli kontrolu přistávací plochy a vyznačení místa pro přistání zábleskovými světly. Po příletu vrtulníku, jsme přenesli ve spolupráci s vojenskými záchranáři a posádkou zdravotnické záchranné služby pacienta na palubu vrtulníku.

Ve středu 25. prosince vyhlašuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach naší jednotce na technickou pomoc, odstranění nebezpečných stavů. K zásahu, kdy je ohlášeno narušení střechy panelového domu a zatékání do bytů, vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 T815 TERRA v čase 09:04 hodin. Po příjezdu na místo zjišťujeme průzkumem, že jde o havárii na vnitřním odtokovém systému střechy ve společných prostorech od 6. NP až do sklepních prostor. Bylo doporučeno povolání specializované firmy k opravě.

V úterní sváteční den 24. prosince, vyjela naše jednotka ke třem zásahům. Ten první se odehrál krátce po 15. hodině, kdy Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje vyhlásilo poplach na technickou pomoc, otevření uzavřených prostor při nebezpečí z prodlení. K zásahu do ulice Rooseveltova jsme vyjeli cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 Tatra 815 TERRA. Po příjezdu na místo provádíme vstup do bytu, kde je nalezena zraněná osoba. Tu si následně přebírá do své péče přivolaná posádka Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje.

V neděli 22. prosince vyhlásilo Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach pro tři jednotky dle požárního poplachového plánu na technickou pomoc, únik ropných látek. K zásahu na Vřesové jsme vyjeli cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 T815 TERRA v čase 13:00 hodin. Po příjezdu na místo je potvrzen větší únik nafty po krádeži ze zaparkovaných nákladních vozidel. Na místě spolupracujeme s Policií ČR.

V neděli 15. prosince vyhlašuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach pro naši jednotku na technickou pomoc, odstranění stromu. K zásahu do Božičan vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 Tatra 815 TERRA, která je u naší jednotky předurčena na řešení technických zásahů, v čase 06:55 hodin. Na místě zásahu na silnici z Božičan směrem na Nejdek je zjištěna uvolněná a narušená část vzrostlého stromu, která brání bezpečnému pohybu na pozemní komunikaci.

V úterý 10. prosince vyjíždíme dopoledne ještě jednou. Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje vyhlásilo poplach naší jednotce na technickou pomoc, otevření uzavřených prostor při nebezpečí z prodlení ohrožení života osoby. Do ulice Palackého vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 T815 TERRA v čase 10:19 hodin.  Na místě zásahu spolupracujeme s hlídkou městské policie a hlídkou Policie ČR. Provádíme nouzové otevření bytu a v bytě je nalezena zraněná osoba, které okamžitě poskytujeme předlékařskou první pomoc. Na místo se dostavuje posádka Zdravotnické záchranné služby a po základním ošetření přenášíme zraněnou osobu na nosítkách do sanitního vozidla.