V pondělí 26. června vyjela naše jednotka na příkaz Krajského operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje na technickou pomoc, odstranění úniku ropných látek. K zásahu do ulice Krátká jsme vyjeli s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 v čase 18:08 hodin. Po příjezdu na místo je zjištěno, že vytekl olej v kontejneru, který teče na komunikaci a do trávy. Na pokyn velitele zásahu jednotka provedla odřezání zámku jištění otvírání kontejneru, zasypání uniklého oleje sorbentem uvnitř kontejneru i okolo něj, vyndání 20 litrového barelu, ze kterého olej unikal a následné odkopání zasažené kontaminované zeminy kolem kontejneru.

Ve čtvrtek 22. června večer a v noci na pátek zasáhla náš kraj série několika silných bouřek doprovázených silným větrem. Bouřka za sebou nechala desítky popadaných stromů a dalších škod. Většina událostí se navíc stala mezi osmou hodinou večerní a půlnocí, bylo tak nutné záchranné práce řešit postupně. Hasiči v celém kraji tak přejížděli od události k události. Tísňová linka hasičů byla tak neustále přetížena a operační středisko vysílalo hasičské jednotky podle závažnosti událostí.

Chodovské jednotce byl první poplach vyhlášen krátce před půl devátou večerní na ohlášený výbuch a černý kouř v jedné z ulic města. Krajské operační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje okamžitě vysílá na místo čtyři jednotky hasičů. Naše jednotka vyjíždí s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 24.

Na necelých dvacet minut byl ohlášen požár zahradních chatek v ulici Lesní s velkým zakouřením větší části ulice. K zásahu vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20.

V úterý 20. června naše jednotka vyjíždí na příkaz Krajského operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje na technickou pomoc, otevření uzavřených prostor při nebezpečí z prodlení. K zásahu do ulice Nám. 9. května vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 v čase 08:26 hodin. Po příjezdu na místo události, si velitel zásahu povolává na základě získaných informací a situace, automobilový žebřík od jednotky HZS. K zásahu vyjíždí, na příkaz operačního střediska, automobilový žebřík AZ 37 Iveco od jednotky Hasičského záchranného sboru stanice Sokolov. Mezitím průzkum na místě zjistil, že osoba je v bytě při vědomí ale zraněna. Na místo zásahu je povolána přes operační středisko hasičů posádka zdravotnické záchranné služby. Po příjezdu výškové techniky, vstupuje přes okno do bytu určený hasič, který zjišťuje zdravotní stav osoby s poskytnutím rychlé první pomoci a otevírá vstupní dveře do bytu. Do příjezdu ZZS, naše jednotka ve spolupráci s hlídkou městské policie, poskytuje předlékařskou první pomoc a následně předává zraněnou osobu do péče posádky ZZS.

V neděli 18. června naše jednotka vyjíždí na příkaz Krajského operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje na technickou pomoc, otevření uzavřených prostor při nebezpečí z prodlení. K zásahu do ulice Luční vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 v čase 13:07 hodin. Po příjezdu na místo, kde nás očekává hlídka městské policie, provádíme prvotní průzkum a také zjišťování dalších informací. Velitel zásahu si na místo události povolává ještě automobilový žebřík AZ 30 naší jednotky. Po jeho příjezdu provádíme výstup po žebříkové sadě a pokus o nouzové otevření okna. Během toho se ale daří, družstvu uvnitř budovy, otevřít nouzově vstupní dveře. Uvnitř bytu je nalezena osoba na zemi bez vážnějších poranění, která odmítla kontrolu zdravotního stavu Zdravotnickou záchrannou službou. Zpět na základnu se vracíme v 14:27 hodin.

V pátek 9. června vyjela naše jednotka na příkaz Krajského operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje, k technické pomoci, odstranění nebezpečných stavů. K zásahu do areálu předškolního zařízení, které je v majetku zřizovatele naší jednotky, jsme vyjeli s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 v čase 13:15 hodin. Po příjezdu na místo události, je na operační středisko potvrzena informace o výskytu obtížného bodavého hmyzu v těsné blízkosti budovy mateřské školky. Velitel zásahu rozhodl o provedení zásahu a likvidaci. Určený hasič se vybavuje speciálními technickými prostředky a ve speciálním obleku provádí z nástavby zásahového vozidla likvidaci obtížného hmyzu.

V pondělí 5. června v 13:03 hodin, vyhlašuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru karlovarského kraje poplach naší jednotce na technickou pomoc, odstranění stromu. Dle prvotních informací se má jednat o naštípnutý strom u silnice v ulici Nejdecká a je riziko že nekontrolovatelně spadne do silnice vedoucí do Božičan. K zásahu vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20. Po příjezdu na místo, kde nás již očekává hlídka městské policie, ustanovujeme zásahovou cisternu k zabezpečení místa zásahu a vyznačujeme ochranný prostor na pozemní komunikaci pomocí kuželů a zábleskových světel. Po provedeném průzkumu je na operační středisko potvrzena informace o stromu, který je již opřen o další stromy a hrozí pád. Celá jednotka postupuje dle naučených standardů a dalších pokynů velitele. Hlídka městské policie provádí kyvadlově usměrňování provozu na komunikaci. Zkušený hasič pomocí motorové řetězové pily a další hasiči s využitím pomocného lana, strom odstraňují.