V sobotu 24. února byl krajským operačním a informačním střediskem Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje vyhlášen poplach naší jednotce na technickou pomoc, únik ropných produktů. K události v ulici Bezručova, kde uniknuly provozní kapaliny z osobního automobilu, vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 v čase 14:50 hodin. Po příjezdu na místo provádíme průzkum, protipožární opatření, posyp uniknuté látky určeným sorbčním prostředkem. Následně je proveden úklid použitého sorbentu, který absorboval kapalný uhlovodík.

Všechny složky integrovaného záchranného systému spolupracují v mnoha rovinách záchrany nebo pomoci osobám v nouzi. V poslední době je to další kvalitativní stupeň této pomoci a to formou využití nejbližší dostupnosti automatického externího defibrilátoru nebo jakékoli složky IZS při pomoci při ohrožení zdraví nebo života. Zdravotnická záchranná služba využívá možnosti krátké dojezdové doby hasičských jednotek, pokud zasahuje u jiné události a dojezd na místo zásahu je zdlouhavý. Takovou možnost využila ZZS při události v sobotu 27. ledna, kdy požádala o spolupráci operační a informační středisko integrovaného záchranného systému, které následně vyhlásilo poplach nerychleji dostupné jednotce. K zásahu poskytnutí první pomoci do příjezdu posádky ZZS na parkoviště hnědouhelné společnosti ve Vintířově, jsme vyjeli s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20/3400/210-S2T T815 TERRNo1 v čase 17:51 hodin. Během jízdy hasičského vozidla k místu události, velitel rozděluje úkoly dle specializace pro tento druh zásahu. Operační středisko hasičů dostává od ZZS informaci, že se situace změnila a dle propočtů bude na místě rychleji posádka sanitního vozidla. Naše jednotka je proto odvolána zpět na základnu.

V sobotu 27. ledna vyhlásilo Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kaje poplach naší jednotce na technickou pomoc, otevření uzavřených prostor. K zásahu do ulice Příční vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20/3400/210-S2T T815 TERRNo1 v čase 03:46 hodin. Po příjezdu na místo události, kde nás očekává hlídka Policie ČR a hlídka městské policie, zjišťujeme všechny potřebné informace k dalšímu postupu. Velitel jednotky vydává příkaz k otevření bytových dveří u bytu, kde dochází k nekontrolovatelnému úniku vody. Dveře se daří otevřít pomocí speciálního nástroje Rescop D1. Byt je předán policii a jednotka se vrací zpět na základnu.

 

Ve středu 24. ledna vyjíždíme na příkaz krajského operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje na únik ropného produktu na pozemní komunikaci do karlovarské městské části Doubí. Určenou technikou, kterou vyjíždíme v čase, je cisternová automobilová stříkačka CAS 20/3400/210-S2T T815 TERRNo1. Byť byl všední den a skoro poledne, byl na silnicích hustý dopravní provoz, především od dálnice D6 směrem na Plzeň a od obchodní zóny Globus. Naše činnost likvidace následků úniku ropného produktu začala právě u kruhové křižovatky u Globusu. Provádíme odklízení na místech s nejhorším zasažením vozovky. Komplikací byl již zmíněný hustý dopravní provoz, kdy jsme museli usměrňovat vozidla z pěti směrů, tak aby byl zabezpečen bezpečný pohyb hasičů v místě zásahu a také aby nedošlo k žádné dopravní nehodě. Náš velitel si prostřednictvím operačního střediska povolal na místo Policii ČR. Na místo se dostavila hlídka dopravní policie z oddělení Skupiny dopravního dohledu. Na místo se také dostavuje pracovník společnosti, která má na starosti údržbu části dálnice D6 a také silnice I/20. Ten nás informuje o celém rozsahu úniku a také o přijatých opatřeních. Dále se přesouváme do Doubí, kde provádí zásah jednotka profesionálních hasičů z Karlových varů. Po splnění všech úkolů stanovených velitelem zásahu se vracíme zpět na základnu.

Ve čtvrtek 18. ledna, kdy byla vydána výstraha na počasí v souvislosti se silným větrem, byl vyhlášen v 17:43 hodin poplach chodovské jednotce na technickou pomoc, odstranění nebezpečných stavů. K zásahu do ulice U Porcelánky, kde byly nahlášeny uvolněné a spadlé krycí plechy střechy, vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20/3400/210-S2T. Po příjezdu na místo události provádíme průzkum a zjišťujeme, že došlo k odtržení části krycích plechů na střeše. Ty spadly na parkoviště, kdy naštěstí nedošlo k žádnému zranění ani k žádným škodám na majetku. Další podrobná kontrola střechy ukázala, že zbývající plechová krytina je dobře ukotvena a následné nebezpečí nehrozí.  

Ve čtvrtek 11. ledna odpoledne vyhlásilo krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje opět poplach pro chodovskou jednotku. Naše jednotka byla vyslána na technickou pomoc, otevření uzavřených prostor do ulice Smetanova. K zásahu vyjíždíme v čase 12:31 hodin s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 T815 TERRNo1 „2T“. Po příjezdu na místo události zjišťujeme od oznamovatelky, že v bytě se má nacházet osoba, která neotevírá a je podezření na ohrožení života. Je slyšet zvuk pohybu osoby za dveřmi. Provádíme otevření bytových dveří pomocí speciálního nástroje Rescop-D. Uvnitř bytu je nalezena osoba při vědomí se zdravotními problémy. Poskytujeme předlékařskou první pomoc a velitel zásahu povolává přes operační středisko na místo zdravotnickou záchrannou službu. Po příjezdu zdravotnických záchranářů je zraněná osoba předána do jejich péče.