Ve středu 1. března vyhlašuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach naší jednotce na technickou pomoc, otevření uzavřených prostor při nebezpečí z prodlení. K zásahu do ulice Školní vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 v čase 09:10 hodin. Po příjezdu na místo, kde nás již očekává hlídka Městské policie Chodov a oznamovatelka, provádíme průzkum typu dveří, zámku a dalších možných bezpečnostních prvků zabezpečení, a také zjišťujeme informace od uživatelky bytu. Uvnitř bytu se nachází malé dítě, které zabouchlo bytové dveře, když maminka dítěte manipulovala s nákupem. Provádíme rychlé otevření pomocí speciálního nářadí Rescop. Dítě je nalezeno v pořádku a my se vracíme zpět na základnu.

V úterý 28. února krátce po desáté hodině dopoledne ohlásila Městská policie Chodov na Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje, únik ropných látek v ulici Náměstí 9. května v Chodově. Operační středisko vyhlašuje poplach pro naši jednotku a určuje k výjezdu techniku CAS 20/3400/210-S2T. K zásahu vyjíždíme ve stanoveném čase a po krátké jízdě jsme na místě zásahu. Provádíme průzkum, protipožární opatření a posyp vhodným sorpčním prostředkem. Následuje úklid použitého a kapalným uhlovodíkem nasáklého sorbentu.

V noci z 23. na 24. února jsme zasahovali a zajišťovali pohotovost v souvislosti se silným větrem, přesto jsme vyjeli i k jiné události. V čase 23:55 hodin byl vyhlášen poplach naší jednotce na technickou pomoc, spolupráci se Zdravotnickou záchrannou službou v ulici Říjnová. K zásahu vyjíždíme okamžitě ještě před půlnocí s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20. Po příjezdu na místo provádíme snesení zraněné osoby, která je napojená na přístroje záchranné služby, ze čtvrtého patra do sanitního vozidla.

Území Karlovarského kraje bylo v noci z 23. na 24. února zasaženo velmi silným větrem, který v nárazech dosahoval rychlosti přes 20 m/s. Vítr způsobil četné výpadky v dodávce elektrického proudu, přerušení provozu na železniční trati Cheb - Františkovy Lázně a padlé stromy zablokovaly několik silnic. Na likvidaci následků velmi silného větru se podílelo celkem 352 hasičů ze 41 jednotek PO, které operační a informační středisko HZS Karlovarského kraje vyslalo celkem k 104 zásahům (do třetí hodiny). Chodovská jednotka byla v souvislosti se silným větrem poprvé tento den aktivována v čase 20:01, kdy vyjela s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 na odstranění stromu do ulice Nádražní směrem na Mírovou.

K dalšímu zásahu stejného typu jsme vyjeli v čase 22:55 hodin s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 do Mírové, kde jsme odstraňovali strom z vozovky vedoucí směrem na Jimlíkov.

Za hodinu na to, jsme vyjeli k jiné technické pomoci v Chodově. Následně družstvo hasičů zůstává až do rána na hasičské zbrojnici v pohotovosti na příkaz Krajského operačního střediska Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje podle rozhodnutí krizového štábu HZS.

Ve čtvrtek 23. února vyhlásilo v 12:52 hodin Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach naší jednotce na požár osobního automobilu v ulici Husova. K zásahu vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 24 T815. Po příjezdu na místo zásahu, kdy řidička zaparkovala vozidlo na parkovišti mezi další osobní automobily, provádíme průzkum místa požáru. Z osobního vozidla vyházel kouř z přední části. Protipožární opatření, připravení hasebního proudu a další průzkum. To byly prvotní úkony hasičské jednotky. Další průzkum ukázal, že nedošlo k požáru, ale k technické závadě na vozidle. Provádíme kontrolu a měření termokamerou, které neprokázalo plamenné hoření. Závěr byl, že došlo k technické závadě v převodové části vozidla a k následným projevům mající znaky požáru.

V pondělí 20. února dopoledne požádalo Zdravotnické operační středisko ZZS Karlovarského kraje o spolupráci hasiče cestou Krajského operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru na technickou pomoc, otevření uzavřených prostor v ulici ČSM v Chodově. Operační středisko hasičů v Karlových Varech vysílá naši jednotku s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 v čase 13:52 hodin. Po příjezdu na místo, kde nás již očekává hlídka Policie ČR, hlídka Městské policie a pracovnice pečovatelské služby, zjišťujeme průzkumem, že z bytu je slyšet volání o pomoc. Velitel zásahu vydává rozkaz k nouzovému otevření bytu pomocí sady speciálního nářadí Rescop.