Ve středu 1. února vyhlašuje ve 02:46 hodin krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach pro jednotku Chodov a jednotku Vintířov na technickou pomoc, čerpání vody ve Vintířově. K zásahu vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20/3400/210-S2T T815 TerrNo1 a jednotka Vintířov poprvé s novou cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30/9000/540- S2Z Scania P440. Po příjezdu na místo je průzkumem zjištěno, že vlivem změn počasí došlo k havárii vodovodního řádu a voda zatopila přilehlou komunikaci s mostní konstrukcí a ohrožuje domy u silnice. Pozemní komunikace je uzavřena ve spolupráci s Policií ČR a městskou policií Chodov. Na odčerpávání jsou nasazena určená čerpadla, je vytvořena umělá laguna ze sněhu a ledu k rychlému zabránění odtoku vody k blízkým domům. Pomocí mechanických prostředků provádíme, uvolňování ucpaných kanalizačních vpustí. Zásah byl na místě ukončen v 5 hodin ráno.

V sobotu 28. ledna jsme vysláni krajským operačním a informačním střediskem Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje ke dvěma událostem mající stejný charakter. Jednalo se o technickou pomoc, otevření uzavřených prostor, možné ohrožení života osoby uvnitř. K první události v Božičanech jsme vyjeli s cisternovou automobilovou cisternou CAS 20 v 13:28 hodin. Na místě zasahujeme společně s Policií ČR a Zdravotnickou záchrannou službou. Uvnitř nalezena osoba, u které lékař konstatuje exitus.

K druhému zásahu stejného charakteru otevření uzavřených prostor tentokrát v ulici Poděbradova, kde se může nacházet osoba v ohrožení života, vyjíždíme s CAS 20 v čase 20:34 hodin. Bohužel také zde je nalezena osoba bez známek života.

V pátek 27. ledna v 21:29 hodin, kdy naše jednotka, která je u zásahu v ulici Husova a připravuje se k odjezdu na základnu, přikazuje krajské operační a informační středisko IZS přejezd k další události. Z ulice Štěříkova louka je ohlášen kouř a vytopená kotelna rodinného domu. Naše jednotka okamžitě vyráží na udanou adresu společně s hlídkami Policie ČR a Městské policie Chodov. Po příjezdu na místo je průzkumem zjištěno, že došlo k technické závadě na topné soustavě domu, z kotle vychází kouř, část domu je zatopena vodou, došlo k poškození elektrických rozvodů a vybavení v domě. Provádíme primární zásah od odstranění nebezpečí vzniku požáru a minimalizování vzniknutých škod. Velitel zásahu povolává prostřednictvím operačního střediska na místo technický automobil TA-L1N z centrální hasičské stanice Sokolov se speciálními technickými prostředky pro tento druh zásahu.

Zpět na základnu odjíždějí obě jednotky v čase 22:44 hodin.

V pátek 27. ledna ve 21:06 hodin vyhlašuje krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach naší jednotce na technickou pomoc, otevření uzavřených prostor v ulici Husova. K zásahu vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20. Po příjezdu na místo zjišťujeme za přítomnosti hlídky policie ČR a hlídky městské policie a oznamovatele, všechny informace. Na pokyn velitele zásahu je byt otevřen pomocí sady na nouzové otevírání uzavřených prostor typu Rescop. Ještě než po úspěšném otevření uložíme technické prostředky zpět do zásahové cisterny, oznamuje nám operační středisko výjezd na další zásah, tentokrát do ulice Štěříkova louka.

V pondělí 16. ledna vyhlásilo krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach pro naši jednotku na technickou pomoc, odstranění nebezpečných stavů. K zásahu do ulice Dukelských hrdinů, kde na budově v majetku města a to základní školy přiléhající k chodníku s frekventovaným pohybem osob a silnici se silným pohybem vozidel, vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20. Na místě provádí jednotka průzkum a velitel zásahu na základě aktuálního nebezpečí ohrožení ledovými převisy a sněhem z budovy, rozhoduje o uzavření chodníku a komunikace u budovy. Na místo je povolána jednotka hasičů HZS centrální stanice Sokolov s automobilovým žebříkem AZ 37 Iveco určeným pro práci ve výškách.

V pátek 13. ledna zasáhla náš kraj sněhová kalamita doprovázena velmi silným větrem. Hasiči vyjížděli především ráno a dopoledne k řešení různých typů událostí souvisejících s vlivy počasí. Naše jednotka vyjela tento den také a to na technickou pomoc, odstranění stromu, který ohrožoval bezpečnost na pozemní komunikaci. K zásahu na silnici číslo 20910 vedoucí z Božičan do Nejdku, jsme vyjeli s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 v čase 11:01 hodin. Po příjezdu na místo provádíme uzavírku pro veškerý provoz a odstraňování vyvráceného stromu.