V pátek 2. června vyhlásilo Krajské operační a informační středisko hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach naší jednotce na technickou pomoc, záchranu zvířete. K zásahu k vodní ploše mezi Starou Chodovskou a areálem společnosti Sokolovská uhelná na Vřesové, vyjíždíme v 08:15 hodin s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20. Po příjezdu na místo nás očekává zaměstnanec bezpečnostní agentury, která zabezpečuje ostrahu v areálu SUAS. U rozlehlého rybníka je prováděn prvotní průzkum pomocí dalekohledu. Je nalezeno přesné místo záchrany. Na operační středisko je potvrzeno, že se bude jednat o záchranu labutě, která se blízko břehu zamotala do rybářského vlasce. Labuť se podařilo odchytit, vlasec i s rybářským háčkem byl odstraněn a labuť byla nezraněna vypuštěna zpět do volné přírody.

V pondělí 29. května v 14:28 hodin vyhlašuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach naší jednotce na technickou pomoc, otevření uzavřených prostor při nebezpečí z prodlení. K zásahu do ulice Konečná vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20. Po příjezdu na místo, kde nás očekává oznamovatelka a hlídka městské policie, zjišťujeme další informace s tím, že došlo k zabouchnutí dveří a v bytě je zapnutý hořák plynového sporáku. Okamžitě provádíme nouzové otevření vstupních bytových dveří pomocí nástroje Rescop a vstupujeme do bytu s připraveným ručním hasicím přístrojem na třídu požáru „F“. Průzkumem je potvrzen zapnutý plynový hořák, ale již bez plamene. Plynový sporák byl vypnut, zásah proběhl beze škody.

V sobotu 27. května ve 21:21 hodin vyhlašuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach druhému družstvu naší jednotky. V době, kdy první družstvo zasahovalo u lesního požáru, vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 na technickou pomoc, spolupráci se složkami IZS. K technickému zásahu do Vintířova si nás vyžádala Zdravotnická záchranná služba. Po příjezdu na místo události pomáháme se snesením pacienta ve vakuových nosítkách do sanitního vozu. Poté se vracíme zpět na základnu.

V pátek 26. května vyhlásilo Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach naší jednotce na typ události technická pomoc, odstranění nebezpečných stavů. K zásahu do ulice Hlavní vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20/3400/210-S2T v čase 19:51 hodin. Po příjezdu na místo, potvrzuje velitel zásahu na operační středisko, že se jedná o obézní osobu ve vozidle, která indisponována vlivem vysokých veder a nemůže vystoupit z vozidla. Zjišťujeme další zdravotní stav a pomáháme osobě ven z vozidla. Nakonec řidič odmítá povolání zdravotnické záchranné služby a naše jednotka se vrací zpět na základnu.

V neděli 2. dubna krátce před desátou hodinou dopoledně vyhlašuje krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach naší jednotce na záchranu zvířete uvízlého pod panelem. K zásahu do ulice Žižkova vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 T815. Po příjezdu na místo je průzkumem zjištěno, že pes je uvězněn ve starém topném kanále, kdy jediný únikový otvor byl zavalen panelem. Provádíme ruční odstranění panelu a zachráněného psa předáváme hlídce městské policie.

Ve čtvrtek 23. března vyhlašuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach naší jednotce na technickou pomoc, čerpání vody. K zásahu do ulice Vintířovská vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 v čase 08:53 hodin. Po příjezdu do areálu jedné z firem v průmyslové zóně potvrzujeme informaci, kdy voda zaplavila technologické a elektronické prvky jímky z důvodu nefunkčnosti havarijního přepadu. Na pokyn velitele zásahu byl vypnut přívod elektrické energie technologického zařízení jímky, po té bylo prováděno postupné čerpání jímky prostřednictvím čerpadla CAS 20 a kalovým čerpadlem AS215. Velitel zásahu na místo povolal prostřednictvím KOPIS velitelský automobil VEA-UL1 s dalším potřebným materiálem. Po snížení hladiny vody v jímce o přibližně 2,5 metru, bylo čerpání ukončeno a zaměstnanci firmy nastoupili k opravě technologie. Zpět na základnu odjíždíme krátce před půl druhou hodinou odpolední.