Nebezpečí z prodlení hrozilo v sobotu 12. června v Chodově ulici U Porcelánky. Na místo vyjíždí v 12:28 hodin družstvo zásahové jednotky Chodov s CAS 20 T815 TERRNo1 k otevření bytu. Po příjezdu je od uživatele bytu zjištěno, že v uzavřeném bytě se vaří jídlo na zapnutém sporáku. Velitel zásahu dává pokyn k okamžitému vniknutí do bytu. Po otevření bytu, který je celý zakouřen, je vypnut sporák, hrnec uhašen a byt odvětrán.

V úterý 8. června vyjela chodovská zásahová jednotka v 8:28 hodin s CAS 20 T815 TERRNo1 k úniku oleje ze zaparkovaného dodávkového vozidla na parkovišti u obchodního domu Penny. Na místě již prostor zajišťovala hlídka městské policie Chodov. Hasiči provedli protipožární opatření o posyp sorbentem Absodan. Po uklizení použitého sorbentu se jednotka vrací na základnu.

V pondělí 24. května v 17:53 hodin vyjíždí sloužící družstvo s CAS 20 T815 TERRNo1 k technickému zásahu na odstranění uvolněných plechů na chodovském autobusovém nádraží. Po odstranění plechů hrozících pádem je prostřednictvím městské policie, která je také na místě události, informován příslušný odbor městského úřadu k dalšímu řešení plechové střechy nástupiště autobusového nádraží.

V sobotu 22. května vyjíždí v 19:19 hodin jednotka s CAS 20 T815 TERRNo1 k otevření bytu v panelovém domě na Vřesovou, kde má docházet k úniku plynu. Po příjezdu na místo je proveden průzkum pomocí detektoru k zjištění výbušné koncentrace. Únik plynu se nepotvrdil a policie ČR výslechem oznamovatele zjistila, že úniku nedošlo a byt není potřeba otevírat jednotkou hasičů. Oznamovatel si vše vymyslel. Tímto zneužil složky integrovaného záchranného systému a tento incident byl řešen policií ČR. 

Středa 12. května a opět vyhlašuje KOPIS poplach pro naši zásahovou jednotku. Pět minut po devatenácté hodině vyjíždí určené družstvo v počtu 1+4 s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 T815 TERRNo1 do ulice Poděbradova. Zásahová jednotka SDH Chodov byla vyžádána pro spolupráci se Zdravotnickou záchrannou službou k výpomoci se snesením zraněné osoby ze sedmého nadzemního podlaží. Po snesení a uložení pacienta ve vakuových nosítkách na pojezdová nosítka ZZS, se jednotka vrací zpět na zbrojnici.

V neděli 9. května vyjela zásahová jednotka Chodov na příkaz KOPIS k otevření bytu odstranění nebezpečných stavů, kde hrozilo nebezpečí z prodlení a ohrožení vzniku požáru, do ulice Vítězná v Chodově. K zásahu vyjelo družstvo 1+4 s CAS 20 T815 TERRNo1 v 11:24 hodin. Byt byl otevřen za přítomnosti městské policie a po provedení všech následných právních úkonů, se jednotka vrací na základnu.