V pondělí 14. března v 15:24 hodin vyhlašuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach chodovské jednotce na typ události „Únik nebezpečné látky na komunikaci“ v části obce Stará Chodovská. O pět minut později vyjíždí družstvo hasičů 1+4 s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 T815 TERRNo1. Po příjezdu na místo je vizuálním průzkumem zjištěno, že došlo k vytečení velmi husté hmoty ze starého sudu na jednom z pozemků. Velitel zásahu na místo události povolává prostřednictvím KOPIS profesionální jednotku HZS ze stanice Sokolov s lepším vybavením detekční technikou.

Rekordních 28 dní trval klid bez výjezdu. Toto bezvýjezdové období skočilo včera 25. února, kdy Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje, vyhlásilo poplach chodovské jednotce na otevření uzavřených prostor. Na místo zásahu do ulice Palackého vyjíždí družstvo hasičů v 17:18 hodin s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 T815 TERRNo1. Po příjezdu na místo zásahu, kde již naši jednotku očekává hlídka městské policie, se potvrzuje informace, že v uzavřeném bytě volá někdo o pomoc. Velitel zásahu nařizuje provést otveření dveří pomocí základních pomůcek z výbavy hasičského vozidla.

Ve čtvrtek 27. ledna je přijat na tísňovou linku 112 hovor, že v Chodově v ulici Osadní je potřeba otevřít byt, kde hrozí nebezpečí z prodlení. Operátor tísňové linky 112 zapisuje informace do protokolu a odesílá datovou větu na pracoviště krajského operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje. Operační technik zpracovává přijaté informace pomocí speciálního počítačového programu a v 7:19 hodin vyhlašuje pomocí systému Jay poplach chodovské jednotce.

V pondělí 24. ledna ráno začíná školení a výcvik hasičů několika jednotek na naší zbrojnici. Ještě nejsou všechny jednotky na chodovské základně a Krajské operační a informační středisko HZS Karlovarského kraje vyhlašuje poplach chodovské jednotce na technickou pomoc, spolupráce se Zdravotnickou záchrannou službou, snesení pacienta. Jelikož na hasičské zbrojnici je dost členů zásahové jednotky, je okamžitě složeno výjezdové družstvo a výjezd z garáže městského záchranného systému probíhá pod dohledem profesionálních hasičů kteří přijeli k provedení odborného výcviku. Jednotka odjíždí se  zapnutým výstražným světelným a zvukovým zařízením do Božičan v 9:24 hodin.

V pondělí 17. ledna vyhlašuje KOPIS HZS Karlovarského kraje poplach chodovské jednotce na únik ropného produktu v ulici Nádražní v Chodově. Na místo události vyjíždí ve 12:43 hodin cisternová automobilová stříkačka CAS 20 T815 TERRNo1 v počtu 1+4 hasičů. Po příjezdu na místo události je průzkumem zjištěno, že došlo k úniku motorového oleje na pozemní komunikaci o rozloze 3x30 metrů. Velitel zásahu dává pokyn k zabezpečení místa zásahu a posyp sypkým sorpčním prostředkem Absodan. Členové jednotky provádějí posyp a nacvičeným pohybem sbírají použitý sorbent do připravených nádob. Velitel zásahu dává pokyn k odjezdu na základnu a informuje KOPIS o ukončení činnosti na místě zásahu.

V pondělí 17. ledna vyhlašuje Krajské operační a informační středisko HZS Karlovarského kraje poplach chodovské jednotce na technickou pomoc, čerpání vody, do obce Jenišov, lokalita Pod rohem. K zásahu vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 T815 TERRNo1 v 9:20 hodin. Na místo je KOPISem vyslán také velitel čety ze stanice Karlovy Vary HZS Karlovarského kraje s VEA Toyota Landcruiser a je vyžádána spolupráce s policií ČR i starostou obce Jenišov. Po příjezdu na místo a provedení průzkumu je zjištěno, že se jedná o stejné místo a stejnou situaci jako byl zásah v sobotu.

V Karlovarském kraji jsou v sobotu 15. ledna stále platné různé stupně povodňové aktivity, ale všichni jsou rádi, že již přestalo během dne pršet. Ve 12:26 hodin vyjíždí družstvo, které drží službu pro výjezd, na pokyn Krajského operačního a informačního střediska HZS Karlovarského kraje na technickou pomoc, odstranění nebezpečných stavů do obce Jenišov, lokalita Pod rohem. K zásahu vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 T815 TERRNo1.

V pátek 14. ledna byl v Sokolově vyhlášen třetí stupeň povodňové aktivityna řece Ohři. Zasedá povodňová komise a hasičské jednotky jsou vysílány k řešení mimořádných událostí. Také naše zásahová jednotka je vyslána v 18:19 hodin Krajským operačním a informačním střediskem HZS Karlovarského kraje k technické pomoci, odstraňování nebezpečných stavů do Sokolova do ulice Svatopluka Čecha, kde již zasahuje několik hasičských jednotek. V čase 18:24 hodin vyjíždíme s určenou technikou CAS 24 T815 TERRNo1 k zásahu.

V pátek 14. ledna vyhlašuje Krajské operační a informační středisko HZS Karlovarského kraje ve 12:33 hodin poplach chodovské jednotce na otevření uzavřených prostor ve výškové budově v ulici Lipová. K zásahu vyjíždí družstvo zkušených hasičů s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 T815 TERRNo1, která je předurčená k technickým zásahům. Po příjezdu na místo události, kde již hasičskou jednotku očekává hlídka městské policie, je průzkumem zjištěno, že na balkoně ve čtvrtém nadzemním podlaží jsou uvězněny dvě ženy a v bytě jsou dvě malé děti.

V pátek 7. ledna v 22:21 hodin vyhlašuje Krajské operační a informační středisko HZS Karlovarského kraje poplach chodovské jednotce na otevření uzavřených prostor do ulice Revoluční v Chodově. O pět minut později vyjíždí družstvo hasičů v počtu 1+5 s určenou cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 T815 TERRNo1 k otevření bytu, kde dochází nekontrolovatelnému úniku vody. Voda již pronikla do několika bytů. Po příjezdu na místo události, se jednotka potkává v suterénu panelového domu s příbuzným oznamovatele a od něho se dozvídá, že se situaci již podařilo stabilizovat. Sehnal se majitel a k úniku vody již nedochází. Velitel družstva zjišťuje ještě nějaké podrobnosti a vydává příkaz členům jednotky uložit technické prostředky zpět na zásahové vozidlo a připravit se k odjezdu na základnu. Nedlouho poté odesílá kód typické činnosti pomocí radiostanice a jednotka odjíždí večerním městem zpět na zbrojnici.

V úterý 28. prosince došlo v našem městě k většímu výpadku elektrické energie a důsledkem bylo uvíznutí osob ve výtahu v ulici Husova. Krajské operační a informační středisko HZS Karlovarského kraje vyhlašuje poplach zásahové jednotce a určuje k výjezdu vozidlo CAS 20 T815 TERRNo1. V 12:15 hodin vyjíždí družstvo hasičů k záchraně osob. Po příjezdu na místo, je za použití stanovených postupů, provedeno vyproštění osob z nefunkčního výtahu. Jednotka se vrací na základnu.