V pátek 20. listopadu vyhlásilo Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach pro naši jednotku na technickou pomoc, únik ropných produktů na pozemní komunikaci. K zásahu do ulice Rooseveltova jsme vyjeli s cisternovou automobilovou cisternou CAS 30 Tatra 815 TERRA v čase 14:24 hodin. Na místě je upřesněna správná adresa místa události na ulici Školní, kde je zjištěno osobní vozidlo, u kterého došlo k úniku motorového oleje vlivem technické závady. Provedli jsme posyp uniknuté látky a následný úklid zasažené části silnice.

V sobotu 14. listopadu vyhlásilo Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach pro naši jednotku na technickou pomoc, spolupráci se Zdravotnickou záchrannou službou při transportu pacienta. K zásahu do ulice Tyršova jsme vyjeli s cisternovou automobilovou cisternou CAS 30 Tatra 815 TERRA v čase 09:57 hodin. Na místě jsme provedli ve spolupráci se zdravotníky transport zraněné osoby do sanitního vozidla.

V pátek 13. listopadu vyhlásilo Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach pro naši jednotku na technickou pomoc, únik plynu v jednom z panelových domů. K zásahu do ulice Budovatelů jsme vyjeli s cisternovou automobilovou cisternou CAS 30 Tatra 815 TERRA v čase 13:02 hodin. Na místě spolupracujeme s hlídkou Policie ČR a hlídkou městské policie společně s pracovníky plynárenské pohotovostní služby. Ohlášeno bylo, že v celém panelovém domě je cítit plyn. Provádíme společně s plynařem průzkum pomocí detekčních přístrojů. Žádný únik nebyl zjištěn. Zápach byl pravděpodobně z pracovního oblečení jednoho z obyvatel domu, které větral na společné chodbě, kdy byly cítit z oblečení zbytkové koncentrace dehtu. Událost byla následně překlasifikována na planý poplach.

Ve čtvrtek 12. listopadu vyhlásilo Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach pro naši jednotku na technickou pomoc, odstranění ropných produktů na pozemní komunikaci. K zásahu do ulice Nejdecká jsme vyjeli s cisternovou automobilovou cisternou CAS 30 Tatra 815 TERRA v čase 17:49 hodin. Na místě spolupracujeme s hlídkou Policie ČR. Je zjištěna ropná skvrna na silnici v několika ulicích ve městě směrem na Božičany. Provádíme posyp a postupně úklid zasažené části komunikace.

V neděli 8. listopadu vyhlásilo Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach naší jednotce na technickou pomoc, záchranu osoby ze zaseknuté výtahové kabiny. K zásahu v panelovém domě v ulici Tovární jsme vyjeli s cisternovou automobilovou cisternou CAS 30 Tatra 815 TERRA v čase 09:26 hodin. Po příjezdu na místo jsme provedli technické zajištění proti pohybu výtahu a záchranu osoby.

V pátek 6. listopadu vyhlásilo Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach naší jednotce na technickou pomoc, otevření uzavřených prostor na žádost Policie ČR. K zásahu do Tatrovic jsme vyjeli s cisternovou automobilovou cisternou CAS 30 Tatra 815 TERRA v čase 13:02 hodin. Uvnitř budovy byla nalezena osoba bez známek života. Místo zásahu bylo předáno hlídce Policie ČR a naše jednotka se vrací na základnu.

V neděli 1. listopadu vyhlásilo Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje, krátce po našem návratu od požáru v Tatrovicích, opět poplach pro naši jednotku. K zásahu do Vintířova k záchraně vzácného papouška jsme vyjeli s automobilovým žebříkem AZ 30 Iveco Magirus v čase 11:18 hodin. Na místo zásahu následně vyjel také velitelský automobil VEA Škoda Octavia. Po příjezdu do Vintířova jsme ustavili výškovou techniku na silnici u stromu, kde byl ve výšce papoušek. Následně jsme si zapůjčili odchytovou síť od hlídky městské policie a provedli bezpečnostní pohovor s majitelem papouška, aby mohl, vybaven bezpečnostními prvky, s námi v záchranném koši provést odchyt ve výšce.

Ve středu 28. října, v den státního svátku, vyhlásilo Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach naší jednotce poplach na technickou pomoc, únik ropných látek na pozemní komunikaci. K zásahu do ulice Staroměstská jsme vyjeli s cisternovou automobilovou cisternou CAS 30 Tatra 815 TERRA v čase 17:21 hodin. Po příjezdu na místo, kde nás očekávala hlídka městské policie a starosta města, jsme provedli likvidaci ropné skvrny v rozsahu přibližně 2 x 20 metrů, pomocí sorbentu na kapalné uhlovodíky.

 

V pátek 23. října vyhlásilo Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach naší jednotce na technickou pomoc, odstranění nebezpečí, záchrana osoby v bytě. K zásahu do ulice Hlavní jsme vyjeli s cisternovou automobilovou cisternou CAS 30 Tatra 815 TERRA v čase 09:37 hodin. Po příjezdu na místo, kde nás očekává hlídka městské policie vybavena osobními ochrannými prostředky stejně jako my, provádíme vyproštění osoby zraněné osoby v bytě. Poskytujeme předlékařskou první pomoc s ošetřením zranění do příjezdu Zdravotnické záchranné služby. Následně spolupracujeme se ZZS s dalším ošetřením a transportujeme zraněnou osobu do sanitního vozidla.

V pátek 16. října vyhlásilo Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach pro naši jednotku na technickou pomoc, otevření uzavřených prostor při nebezpečí z prodlení. K zásahu do ulice Revoluční jsme vyjeli s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 T815 TERRA a automobilovým žebříkem AZ 30 Iveco Magirus v čase 18:02 hodin. Na místo vyjela také hlídka Policie ČR s hlídkou městské policie a posádka Zdravotnické záchranné služby. Na určené adrese provádíme nouzové otevření bytu a zdravotní stav uživatele monitorují záchranáři ZZS.

V úterý 13. října vyhlásilo Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach pro jednotky stanovené ve druhém stupni poplachového plánu a další speciální techniku na technickou pomoc, spolupráci se složkami IZS. K zásahu spolupráce při pátrání po pohřešované osobě v terénu v Sokolově, jsme vyjeli s dopravním automobilem DA Iveco Daily v čase 20:01 hodin. Na místě jsme začleněni do jedné z pátracích skupin a naše zásahové vozidlo je při tomto zásahu využito jako náhrada za týlový kontejner pro potřeby štábu velení zásahu. Na místě spolupracujeme s několika skupinami Policie ČR. Pohřešovaná osoba je nalezena v intravilánu po hodině pátrání. Zachráněná zraněná osoba byla předána do péče zdravotnické záchranné služby.