V neděli 14. července vyhlašuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach naší jednotce na technickou pomoc, otevření uzavřených prostor na žádost Policie ČR. K zásahu do ulice Hlavní vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 Tatra 815 TERRA v čase 14:19 hodin. Po příjezdu na místo, kde nás očekává hlídka Police ČR, dostáváme prvotní informace. V bytě se má nacházet nemocná osoba, která neotevírá. Velitel zásahu ustanovuje dvě průzkumné skupiny. Do bytu se na pokyn velitele dostává druhá průzkumná skupina přes okno a to až po vyčerpání možnosti nouzového vstupu dveřmi. Uvnitř bytu je nalezena osoba bez známek života. Místo zásahu přebírá Policie ČR a my se vracíme na základnu.

Ve čtvrtek 11. července je na Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje ohlášen bílý kouř, který se drží u země v prostorách zásobníku plynové cisternové nádrže v ulici Karlovarská. Operační středisko má informace, že v místě je ustavena zásobníková cisterna pro nouzové zásobování zemního plynu do systému plynového potrubí po dobu oprav v blízkém okolí s tím, že se v místě může objevit minimální odpar plynu. Je ovšem nahlášen výskyt bílého plynu, který se šíří po zemi do okolí. Příslušníci operačního střediska vyhodnotili informace s tím, že se může jednat o havarijní situaci a únik plynu. Na místo je okamžitě vyslána naše jednotka, která v tu dobu zasahuje u méně závažné události. K zásahu vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 Tatra 815 TERRA v čase 08:47 hodin. Po příjezdu na místo ustavujeme zásahovou techniku v bezpečné vzdálenosti a provádíme průzkum.

Ve čtvrtek 11. července došlo ke změně počasí v celém regionu a hned to bylo znát. Na území našeho kraje se zvýšil počet zásahů hasičských jednotek a to především na dopravní nehody a další technické zásahy v souvislosti s deštivým počasím doprovázeném místy silnějším větrem. Krajské operační a informační střediska Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje vyhlašuje dopoledne poplach naší jednotce na technickou pomoc, čerpání vody. K zásahu vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 Tatra 815 TERRA v čase 07:50 hodin.

Ve středu 10. července vyhlašuje Krajské operační a informační střediska Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach naší jednotce na technickou pomoc, odstranění stromu. K zásahu do ulice Vintířovská vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 Tatra 815 TERRA v čase 08:04 hodin. Po příjezdu na místo je průzkume zjištěno, že nebezpečně nakloněný strom nad silnicí a je zavěšen do stožáru veřejného osvětlení. Po celou dobu zásahu byla komunikace uzavřena hlídkou městské policie.  Strom byl odstraněn pomocí motorové řetězové pily a záchytných lan. O nutnosti kontroly veřejného osvětlení byl informován zástupce společnosti, která má ve správě veřejné osvětlení ve městě.

V úterý 9. července je na tísňovou linku ohlášen únik plynu v ulici Zahradní. Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje vyhlašuje poplach naší jednotce v čase 10:13 hodin a k zásahu vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 Tatra 815 TERRA. Zároveň je na místo vyslána jednotka Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje z centrální stanice Sokolov s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 Tatra 815 TERRNo1. Po příjezdu na místo, kde nás již očekává hlídka městské policie a hlídka Policie ČR s oznamovatelem, vydává náš velitel pokyn k provedení průzkumu v domě průzkumné skupině o síle 1+3.

Ve středu 3. července je na tísňovou linku ohlášen únik ropných produktů ze zaparkovaného vozidla v ulici Vančurova. Krajské operační a informační střediska Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach naší jednotce v čase 11:13 hodin a k zásahu vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 Tatra 815 TERRA. Po příjezdu na místo jsou potvrzeny prvotní informace a jednotka provádí úklid úniku motorového oleje pomocí sypkého sorpčního prostředku. Na místě jsme spolupracovali s hlídkou městské policie, která informovala majitele vozidla s tím, aby se dostavil na místo. Po odstranění úniku se vracíme zpět na základnu.

V úterý 2. července vyhlašuje Krajské operační a informační střediska Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach naší jednotce na technickou pomoc, únik nebezpečných látek. K zásahu v ulici Karlovarská vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 Tatra 815 TERRA v čase 13:00 hodin. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že někdo v prostoru výjezdu od čerpací stanice rozlil větší množství barvy a z místa ujel. Velitel zásahu rozhodl, že když už jsme jako místní jednotka na místě, provedeme odstranění. Největší vrstva barvy byla nejprve odstraněna pomocí hadrů a dalších prostředků. Následně je dalším průzkumem zjištěno, že barva je ředitelná vodou a proto byla komunikace očištěna pomocí vysokotlakého proudu od CAS 30.

V sobotu 29. června, v době kdy většina obyvatel města v klidu spí, vyhlašuje Krajské operační a informační střediska Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach naší jednotce na technickou pomoc, únik ropných produktů. K zásahu v ulici U Porcelánky vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 Tatra 815 TERRA v čase 04:29 hodin. Po příjezdu na místo je proveden úklid pomocí sorbentů. Následně se přesouváme do ulice Tovární, kde je proveden úklid další olejové skvrny a je nalezen původce znečištění. Jednalo se o únik z osobního automobilu, kdy majitel se snažil zamezit šíření uniklého oleje, nicméně se osobně na místě nenacházel. Dalším průzkumem bylo zjištěno, že k úniku docházelo již z ulice Dukelských Hrdinů. Celkem jsme provedli úklid na čtyřech místech ve městě. Zásah trval celkově přes hodinu.

V pátek 28. června vyhlašuje Krajské operační a informační střediska Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach naší jednotce na technickou pomoc, záchranu osoby ze zaseknuté výtahové kabiny. K zásahu v ulici U Porcelánky vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 Tatra 815 TERRA v čase 11:07 hodin. Po příjezdu na místo potvrzená zaseknutá výtahová kabina mezi 2.NP a 3.NP. Uvnitř osoba bez zranění. Jednotka provedla vyproštění osoby z kabiny, výtah byl zabezpečen a správce domu byl informován o poruše výtahu a byla doporučena oprava.

V pondělí 24. června vyhlašuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach naší jednotce na technickou pomoc, čerpání vody. K zásahu v ulici Vintířovská vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 Tatra 815 TERRNo1, s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 Tatra 815 TERRA a velitelským automobilem VEA Škoda Octavia v čase 08:10 hodin. Po příjezdu na místo je potvrzeno zatopení provozní jímky a ohrožení elektroinstalace v průmyslové zóně. Velitel zásahu předává na operační středisko všechny zjištěné informace a požaduje vyslání jednotky s velkokapacitním čerpadlem. Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje vyslalo jednotku Sboru dobrovolných hasičů Vintířov s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 Scania. Čerpání bylo prováděno nejen pomocí čerpadel CAS, ale také pomocí ponorného kalového čerpadla.

V pátek 21. června vyhlašuje Krajské operační a informační střediska Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach naší jednotce na technickou pomoc, odstranění nebezpečných stavů. K zásahu do ulice Revoluční vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 Tatra 815 TERRA v čase 00:22 hodin. Po příjezdu na místo je průzkumem potvrzeno, že dochází k úniku vody z jednoho z bytů. Jednotka provedla uzavření všech hlavních uzávěrů na vodu i topení v domě a vypnutí jističů přívodu elektrické energie v patře kam vody tekla. Přes policii byl kontaktován majitel bytu, který se dostavil na místo.