V pondělí 23. března v 15:41 hodin vyhlásilo Krajské operační a informační středisko HZS Karlovarského kraje, poplach pro jednotku SDH Chodov na odstranění nebezpečných stavů v obci Mírová. U autobazaru hrozí strom pádem na frekventovanou silnici č. 222. V té době zrovna byl v našem kraji silný vítr v nárazech mezi 25 až 30 metry za sekundu a silně pršelo. Na místo vyjelo družstvo 1+5 s CAS 20 T815 TERRNo1.

V pátek 20. března v nočních hodinách, kdy už většina lidí se chystá ulehnout ke spánku, byl ve 21:39 vyhlášen krajským OPIS HZS poplach pro naši jednotku. Typ události, technická pomoc, odstranění nebezpečných stavů, v prvním stupni poplachového plánu pro Chodov, ulice Revoluční. Oznamovatelka nahlásila prasknuté topení, kde horká voda uniká pod velkým tlakem. Na místo události vyjela zásahová jednotka 1+4 s vozidlem CAS 20 T815. Po příjezdu je zjištěno, že prasknula zátka u topení. Jednotka provedla zamezení dalšímu úniku. Na místo se dostavil odborný pracovník, který provedl provizorní opravu topení. Jednotka se vrací na základnu.

Jednotka byla vyslána prostřednictvím KOPIS k požáru elektrického vedení. Nejednalo se o požár, ale o spadlý žebříček sekčního vypínače -elektrického stožáru VN 110 kV stožáru č. 6423, kde docházelo k elektrickým výbojům. Zásah byl překlasifikován jako technická pomoc. VZ nařídil zajistit místo bezpečnostní páskou a povolal prostřednictvím KOPIS hotovostní techniky ČEZ Distribuce - pracoviště Sokolov. Dojezd techniků byl velmi rychlý, už během hovoru s KOPIS dorazilo první vozidlo s pracovníkem ČEZu na místo. Zanedlouho se na místo dostavilo plošinové vozidlo k provedení opravy. Na místě asistovala hlídka MP Chodova OO PČR Chodov. Jednotka se po zdokumentování zásahu vrátila zpět na základnu.

28. ledna při výcviku na rybníku „Bílá voda“ byl vyhlášen poplach chodovské jednotce na otevření uzavřených prostor v ulici Smetanova. Majitelka bytu, si zabouchla dveře, a protože měla na zapnutém plynovém sporáku jídlo, hrozilo nebezpečí z prodlení vzniku požáru ve výškové budově. Družstvo (1+5), které aktivně necvičilo záchranu v ledové vodě, vyjelo na místo události s CAS 20 T815.  Jednotka po příjezdu na místo byt otevřela a po ověření totožnosti majitelky bytu se vrátila do prostoru výcviku.

Průjezdnost ulic pro zásahovou techniku je problém v každém městě. V Chodově je to velký nešvar, se kterým se setkáváme skoro u každého výjezdu. Ani úterní den 27. ledna dopoledne tomu nebylo jinak. Krajské operační a informační středisko HZS Karlovarského kraje nás vyslalo na únik ropných produktů z osobního vozidla do ulice Revoluční v Chodově. Poplach jednotce byl vyhlášen v 10:42 hodin a družstvo 1+5, které vyjelo s CAS 20 T815, mělo čas výjezdu do 2 minut od vyhlášení. Bylo to proto, že členové zásahové jednotky, kteří pracují na směny, měli volno a zároveň se zaměstnanci městského záchranného systému zrovna nacházeli na zbrojnici.

Ve 13:38 hodin byl vyhlášen poplach pro druhé družstvo naší jednotky do ulice Čs. odbojářů. Jednalo se o spolupráci s Policií ČR a družstvo vyjelo s CAS 20 T815 (1+3). Naše jednotka poskytnula pomoc při snesení lidského kadáveru větší hmotnosti. Pro naše družstvo to byl náročný zásah i z důvodu, že tuto činnost museli provádět v dýchací technice.