Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje vydává další příkaz k výjezdu pro jednotku SDH Chodov 1. února v 14:13 hodin. Jako posilová technika vyjíždí automobilový žebřík do Nového Sedla k odstranění ledových převisů na budově základní školy. Určené družstvo vyjelo k zásahu za použití výstražného světelného a zvukového zařízení aby si na špatně sjízdné komunikaci proklestilo cestu na místo události. Při opuštění katastru města Chodova ale dochází k závadě na hasičské technice. Po odstavení mimo komunikaci je provedena oprava a jednotka pokračuje k zásahu. Přesto na místo nedojede, jelikož krajské operační a informační středisko HZS odvolává chodovskou jednotku zpět na základnu. Místní jednotka v Novém Sedle zvládla nakonec odstranění rampouchů vlastními prostředky.

V pondělí 1. února v 9:30 přijíždí zásahová vozidla CAS 20 T815 TERRNo1 a automobilový žebřík AZ 30 IFA na místo zásahu do ulice Dukelských Hrdinů aby na budově základní školy provedla odstranění sněhových a ledových převisů. Za spolupráce s městskou policií, která usměrňuje provoz na frekventované komunikaci, je zásahovou jednotkou pomocí jednoduchých technických prostředků proveden zásah. Jednotka se po ukončení vrací na základnu.

K dalšímu nedělnímu zásahu vyjíždí již nové družstvo hasičů, kteří tento den převzali službu v devět hodin dopoledne 31. ledna 2010. K záchraně malého dítěte vyjíždí jednotka s CAS 20 T815 v 10:41 do ulice Husova. Po příjezdu na místo události, je průzkumem zjištěno, že kojenec je v osobním automobilu, který je nastartován a technickou závadou se sám uzamknul. Jednotka nedisponuje speciálním nářadím na otevírání vozidel, a proto připravuje alternativní řešení s tím, že když se to nepovede, bude provedeno rozbití bočního skla automobilu. Ale naši hasiči se ukazují jako šikovní chlapci a bez rozbití skla otevírají vozidlo. Dítě je v pořádku a je předáno matce. Takto skončil jeden z nezvyklých zásahů pro naší zásahovou jednotku.

Úterý 26. ledna vyjíždějí chodovští hasiči v 9:12 hodin na technickou pomoc otevření bytu do ulice 1. máje v Chodově, kdy je nutno ošetřit osobu v uzamčeném bytě. Krajské operační a informační středisko vysílá k zásahu automobilový žebřík AZ 30 IFA, jelikož z přijatých informací je zjevné, že jediné možné místo pro vstup do bytu bude přes pootevřené okno. Družstvo 1+3 na místě zásahu spolupracuje s městskou policií, osobní lékařkou, zástupkyní pečovatelské služby a zámečníkem. Jednotka za použití automobilového žebříku vstupem přes okno otevírá byt. Osobě je poskytnuta pomoc a je předána do péče lékařky. Družstvo se vrací na základnu.

22. ledna tři minuty před třináctou hodinou vyjela zásahová jednotka na pokyn z KOPIS k odstranění nebezpečných stavů do ulice Nejdecká. S vozidlem CAS 20 T815 a AZ30 Ifa vyjela jednotka o celkové síle 7 hasičů, z toho 2 velitelé, 2 strojníci a 3 hasiči „maníci“ k odstranění sněhových a ledových převisů na střeše Speciální a praktické školy.

Po příjezdu na místo byl proveden průzkum a ve spolupráci s policií ČR bylo zabezpečeno místo zásahu. Určení hasiči provedli odstranění převisů ze střechy pomocí automobilového žebříku. Po ukončení akce se všichni vrátili na základnu.

 

Krajské operační a informační středisko HZS vydalo příkaz k výjezdu chodovské jednotce ve čtvrtek 21. ledna v 16:10 hodin na technickou pomoc otevření bytu. Do ulice Obránců míru vyjíždí družstvo 1+4 s CAS 20 T815 TERRNo1 a po příjezdu na místo události, kde již byla hlídka policie ČR a hlídka městské policie Chodov, otevřela pomocí jednoduchých technických prostředků byt. V bytě byla nalezena zraněná osoba, které hasiči ve spolupráci se strážníky poskytují předlékařskou první pomoc do příjezdu posádky ZZS ze Sokolova. Po předání pacienta do péče lékaře se jednotka hasičů vrací na základnu s dobrým pocitem, že zachránila další lidský život.

Vlivem změn počasí došlo v posledním týdnu k velkému namrzání ledu a ztěžknutí sněhu na střechách budov. Za bezpečný provoz staveb a tedy i za bezpečný stav a údržbu střech zodpovídá výhradně každý majitel objektu.

Sníh a led by lidé měli ze střechy svých domů odstraňovat průběžně. Hasiči vyjíždějí k odstranění nebezpečných stavů na budovách státních institucí, zejména škol, školek, zdravotnických zařízení. I chodovská zásahová jednotka hasičů byla vyzvána KOPIS v dopoledních hodinách úterý 19. ledna k provedení zásahu na odstranění sněhových a ledových převisů na veřejné budově. Do ulice Náměstí míru vyjíždí v 9:10 hodin s CAS 20 T815 TERRNo1 a automobilovým žebříkem AZ30 Ifa.

Ve středu 6. ledna 2010 v 11:19 hodin vyjela zásahová jednotka na technickou pomoc otevření uzavřených prostor. Do ulice Poděbradova k otevření bytu kde hrozilo nebezpečí z prodlení, vyjelo družstvo 1+3 s CAS 20 T815 TERRNo1. Po příjezdu na místo byl byt za přítomnosti policie a majitele otevřen.

V pondělí 28. prosince byl v 12:23 vyhlášen poplach systémem JSVV pro zásahovou jednotku SDH Chodov. O pět minut později vyjíždí družstvo s CAS 24 T815 na technickou pomoc, spolupráci se složkami IZS, pátrání po osobě v katastru Rotavy a okolí. Po příjezdu k obvodnímu oddělení policie ČR v Rotavě je velitelem zásahu, kterým pro tento zásah je příslušník policie ČR, rozdělen prostor pátrání pro jednotlivé hasičské jednotky. Naše jednotka je společně s rotavskými hasiči odeslána do prostoru posledního známého pohybu hledané osoby.

Ve středu 2. prosince vyjíždí jednotka chodovských hasičů krátce po půl osmé večerní k otevření uzavřených prostor v Karlovarské ulici. Je hlášeno uzamčené dítě v ohrožení života. Jednotka, která vyjela s CAS 20 T815 TERRNo1, po příjezdu zjišťuje, že na místě zásahu poskytují první pomoc příslušníci policie ČR a městské policie. Členové naší zásahové jednotky přebírají zraněnou osobu do svých rukou od policistů a strážníků. Velitel zásahu zjišťuje, že osoba je dezorientovaná a potřebuje kyslíkovou terapii. Pro to je nasazen kyslíkový křísící přístroj do příjezdu posádky ZZS. Po příjezdu sanity je zraněná osoba předána do rukou lékaře. Jednotka se vrací po dvacáté hodině zpět na základnu.

Členové zásahové jednotky vyjeli 1. prosince k zásahu ještě jednou dopoledne. Přesně v 11:00 hodin byl na pult centralizované ochrany městské policie přijat signál EPS na požár v budově městského úřadu v Chodově. Krajské operační a informační středisko vysílá k tomuto zásahu chodovskou jednotku s CAS 24 T815 TERRNo1 a automobilový žebřík AZ 30 IFA, jednotku HZS Karlovarského kraje stanice Sokolov s CAS 24 Scania a jednotku HZS podniku Sokolovská uhelná s CAS 20 T815 TERRNo1 „Portugal“. Po příjezdu naší jednotky je prováděn průzkum budovy v nahlášeném úseku. Je zjištěno, že k požáru nedošlo a jedná se o planý poplach. Bylo zmáčknuté nouzové tlačítko elektrické požární signalizace vedle výtahu ve druhém patře. KOPIS po obdržení informace od velitele zásahu, že se jedná o planý poplach, odvolává jednotky ze Sokolova a Vřesové zpět na základnu. Dalším zjištění je, že požární poplach EPS byl zpuštěn nedopatřením servisní firmou. Jednotka se poté vrací zpět na základnu.