K dalšímu zásahu vyjíždí jednotka chodovských hasičů opět v úterý 13. dubna. V 18:37 hodin vyjelo družstvo s CAS 20 T815 k technické pomoci otevření bytu do ulice U Porcelánky, kde v jeho okolí byl cítit zemní plyn. Naše jednotka na místě spolupracuje s pracovníkem plynárenské pohotovostní služby a hlídkami městské policie a policie ČR.

V pátek v 9:43 hodin vyjela zásahová jednotka v počtu 1+3 s CAS 20 T815 TERRNo1 k otevření bytu do ulice Čs. odbojářů.

Poslední pondělí měsíce března vyjelo v 9:12 hodin zásahové družstvo s CAS 20 T815 TERRNo1 k úniku ropného produktu do ulice Horní. Na místo byla vyslána také jednotka HZS ze stanice Sokolov s TA4 T815. Na místě je zjištěno, že došlo k úniku přibližně 60 litrů hydraulického oleje z nákladního vozidla. Jednotky provedli provizorní opravu závady na vozidle pomocí tmelu, posyp a následně likvidaci uniknuté látky.

Druhý den v týdnu 23. března byl pro naší zásahovou jednotku opět výjezdový. Krátce před patnáctou hodinou vyhlásilo Krajské operační a informační středisko HZS poplach pro naše družstvo k nouzovému otevření bytu ve Vintířově. K zásahu vyjíždí CAS 20 T815 TERRNo1 ve stanoveném čase. Na základě zjištěných informací od KOPISu, velitel po příjezdu na místo nařizuje vybavit se dýchací technikou, detekcí a připravit vysokotlaký proud. Po otevření bytu byl zjištěn zapnutý plynový spotřebič již bez plamenného hoření. Detekčním přístrojem nebyla naměřena nebezpečná koncentrace. Na místě jednotka spolupracuje s policií ČR a pracovníkem plynárenské pohotovostní služby.

Poslední únorový den byl opět vyhlášen poplach zásahové jednotce. Před dopolední jedenáctou hodinou vyjíždí družstvo s naší cisternou „dvojkou“ k technickému zásahu snesení pacienta pro zdravotnickou záchrannou službu. Po příjezdu do ulice Jiráskova je pacient snesen do sanitky a předán do péče lékaře. Jednotka se vrací ještě před nedělním obědem zpět na svoji zbrojnici.

V pátek 26. února je od zásahu se záchrannou službou odesláno družstvo s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 T815 do ulice Palackého k čerpání vody. Po příjezdu je průzkumem zjištěna voda ve sklepě, kdy hladina dosahuje asi 20 centimetrů v půdorysu budovy. Je nasazeno ponorné čerpadlo k odčerpávání vody. Prostřednictvím KOPIS je na místo povolán zástupce majitele. Z hasičské zbrojnice je služebním osobním vozidlem dovezeno další čerpadlo, aby vypomohlo s čerpáním.Celkem na místě zásahu jsou použita tři čerpadla a jednotka se po odčerpání a předání místa zásahu vrací tento den definitivně na svoji základnu.

V pátek 26. února při zásahu na neznámou látku v potoce v Tovární ulici, bylo jedno ze zasahujících družstev chodovské jednotky v 12:49 hodin, odesláno s CAS 20 T815 do ulice Říjnová v Chodově. U tohoto zásahu vypomáhala jednotka Zdravotnické záchranné službě s manipulací pacienta. Před odjezdem od této události dostává jednotka pokyn od KOPIS přejet k další události v Chodově.

V pátek 26. února po návratu ze školení v Sokolově byl v 12:24 hodin vyhlášen poplach chodovské jednotce na únik neznámé látky do Vintířovského potoka v ulici Tovární v Chodově. Na místo zásahu vyjíždí jak CAS 20 T815, ale i další družstvo s CAS 24 T815. Po příjezdu na místo je zjištěno, že potok je znečištěn neznámou pěnivou látkou. O situaci je informováno krajské operační a informační středisko HZS Karlovarského kraje, které na místo události mezi tím odeslalo i družstvo profesionálních hasičů ze stanice Sokolov.

Jaro se blíží a denní teploty jsou nad nulou. Na střechách zůstává sníh a pod ním led, který se pomalu sune k okapům. Tvoří se převisy a vetší rampouchy, které hrozí pádem na zem. Chodovská zásahová jednotka na základě smluvního ujednání mezi městem Chodov a obcí Božičany je vedena také jako místní hasičská jednotka pro obec Božičany. Proto krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje v pondělí 22. února, když příjme informaci na tísňové lince, že hrozí pád větších ledových převisů s rampouchy přímo nad vchodem do budovy mateřské a základní školy, vysílá na místo naší jednotku. V 13:04 hodin vyjíždí na místo události cisternová automobilová stříkačka CAS 20 T815 TERRNo1 a v těsném závěsu za ní i automobilový žebřík AZ 30 IFA.

V neděli 21. února v 14:53 hodin byl vyhlášen poplach jednotkám v prvním stupni poplachu na zřícenou skladovací halu v Chranišově. Na místo zásahu vyjíždí jednotka SDH Chodov, jednotka profesionálních hasičů z HZS Karlovarského kraje stanice Sokolov, jednotka SDHp O-I Manufacturing Nové Sedlo. Po příjezdu první jednotky na místo, kterou bylo naše družstvo z Chodova, provádí velitel první vizuální průzkum a je zjištěna částečně zřícená skladovací hala o rozměrech cca 12x40m v její střední části.

Jednotka SDH Chodov zasahuje spolu s několika dalšími hasičskými jednotkami u zřícené skladovací haly v Chranišově. Zítra přineseme podrobnější informace o zásahu.