Voda ve sklepě rodinného domu v Hrnčířské ulici v Chodově byla příčinou vyhlášení poplachu zásahovému družstvu v pátek minutu po druhé hodině ranní. K zásahu vyjíždí vozidlo CAS 24 T815 TERRNo1. Mezi tím dostává krajské OPIS informaci, že se bude jednat pravděpodobně o prasknutý vodovodní řád před jedním z domů. Proto tuto informaci okamžitě předává na správce vodovodní sítě. Naše jednotka dojíždí na místo a potvrzuje informace získané z několika telefonátů. Na místo události přijíždí pracovník vodárenské pohotovostní služby, který uzavírá hlavní řád. Poté je nasazeno čerpadlo k odčerpání vody ze zatopeného sklepa. Jednotka deset minut před 4. hodinou odjíždí na základnu.

V sobotu 22. srpna třicet minut po půl noci byl nahlášen silný zápach po spálenině v panelovém domě v ulici náměstí 9. května. Krajské operační a informační středisko HZS vyhlašuje poplach třem jednotkám podle poplachového plánu. Na místo vyjíždí SDH Chodov s CAS 24 T815 TERRNo1, jednotka HZS ze stanice Sokolov s CAS 24 Scania P340 a jednotka HZS podniku Sokolovská uhelná s CAS 20 T815 TERRNo1 „Portugal“. Všechny vyslané jednotky jedou na místo, když je znovu voláno, že se jedná o připálené potraviny v jednom z bytů. Na místo dojíždí naše zásahová jednotka a operační středisko odvolává zbylé dvě jednotky zpět na základnu. Chodovské zásahové družstvo provádí průzkum a potvrzuje informaci o připálených potravinách. Požár potravin se nerozšířil a nevznikla žádná škoda. Krátce před jednou hodinou ranní se naše jednotka vrací na základnu.

Čerpání vody z výtahové šachty a sklepních prostorů bylo důvodem výjezdu jednotky chodovských hasičů v pondělí 17. srpna večer. Do ulice Palackého vyjíždí jednotka ve 20:30 hodin s CAS 24 T815. Jednotka nasazuje k vyčerpání vody přenosná čerpadla z vybavení zásahového vozu. Na místě události spolupracují se zástupcem společenství vlastníků. Po ukončení zásahu odjíždí na základnu, kde připravují použitou techniku k dalšímu zásahu.

Krajské operační a informační středisko HZS Karlovarského kraje vyhlásilo poplach naší jednotce i v pondělí 10. srpna kdy má svátek Vavřinec. Událost, na kterou vyjelo družstvo ve složení velitel, strojník, čtyři hasiči, byla technická pomoc spolupráce se složkou IZS.Na pomoc záchranné službě se snesením velmi těžkého pacienta, vyjela jednotka s CAS 24 T815 krátce po půl čtvrté do ulice pod Železným dvorem. Po příjezdu do uvedené ulice, kde již stojí vozidlo ZZS, pomáháme s pacientem na nosítkách do sanity.

Jednotka se poté vrací na základnu.

V pátek 7. srpna byl v 9:43 vyhlášen poplach na technickou pomoc otevření uzavřených prostor do ulice Luční v Chodově. Jednotka vyjela s CAS 24 T815 v počtu 1+5 na místo události s tím, že osoba která je po těžké nemoci neotevírá. Po příjezdu na místo, kde se již nacházela hlídka městské policie, hasiči připravují vybavení na otevírání bytů a zdravotnický batoh. Byt byl za asistence policie otevřen a je zjištěno, že osoba je v pořádku. Družstvo, které provedlo tento zásah, ukládá použité vybavení na určené místo ve vozidle a vrací se na základnu.

Také v pondělí 27. července přesně v 18:00 hodin vyhlásilo Krajské operační a informační středisko opět poplach našemu zásahovému družstvu. Byl hlášen únik vody v panelovém domě v ulici ČSM v Chodově. Jednotka vyjíždí s vozidlem CAS 24 T815v počtu 1+5 do uvedené ulice po stanovené trase. Po příjezdu na místo je zjištěno, že voda teče z jednoho z bytů v 8 patře, kde nikdo není. Velitel zásahu nařizuje uzavřít vodovodní řád tzv. stoupačky. Došlo k vytopení několika bytů ve spodních patrech. O provedeném opatření byl informován správce objektu. Jednotka se vrací na základnu za necelou půl hodinu od vyhlášení poplachu.

 

Po požáru bytu v Revoluční ulici si službu konající družstvo zásahové jednotky moc neodpočinulo. Jak bylo předpovězeno, dostavila se nad naše území studená fronta, která sebou přinesla bouřky s vydatným deštěm. V noci z pátku na sobotu 18. července vyjelo naše zásahové družstvo hned ke dvěma událostem, které si žádalo čerpání vody. K první události vyjela jednotka s vozidlem CAS 24 T815 do ulice Rooseveltova v čase 1:46 hodin. Docházelo zde k zatékání vody z ulice do restaurace. Majitelé si již sami čerpali a velitel družstva, po vyhodnocení situace rozhodl, že se nasadí naše čerpadlo také a dovezou se pytle s pískem k zamezení vtékání vody do objektu. Před třetí hodinou ranní je jednotka již zpět na základně po úspěšném zásahu.

I v úterý 23. června byl vyhlášen poplach chodovské jednotce. K vyhlášení poplachu byl využit systém JSVV to znamená siréna. Přesně v 7:50 hodin vyjela jednotka 1+3 s vozidlem CAS 24 T815 na odstranění padlého stromu na silnici z Božičan na Nejdek. Při jízdě k zásahu bylo krajským operačním a informačním střediskem upřesněno místo padlého stromu a jelikož se jednalo, o katastrálně jiné místo, byla naše jednotka odvolána zpět na základnu. Na odstranění stromu vyjela jiná hasičská jednotka, která to měla blíže.

Záchrana zvířete byla důvodem výjezdu opět do Vintířova, tentokrát 22. června po dvacáté hodině. Hlášení z krajského operačního a informačního střediska HZS obsahovalo, že se jedná o odchyt papouška na stromě pod vodárnou. Na místo vyjíždí chodovská jednotka s automobilovým žebříkem AZ 30 IFA. Po příjezdu na místo, je ustavován žebřík ke stromu, na kterém je papoušek. Jelikož byl papoušek v neobvyklém prostředí a ještě než první hasič vstoupil na žebřík, vyplašené zvíře se dalo na ústup a zmizelo nenávratně pryč. Naše jednotka ještě chvilku prohledávala okolní stromy, ale hasiči konstatovali, že se papoušek nikde nenachází. Po sbalení žebříku se jednotka vrací na základnu.

Minutu před 14 hodinou ve čtvrtek 11.června, vyhlásilo krajské operační a informační středisko poplach naší jednotce na technickou pomoc, odstraňování překážek. Na výjezdovém lístku stálo, že v ulici Hrnčířská je spadlý strom přes vozovku. Vzhledem k tomu, že celý den panuje nestálé počasí a přeháňky jsou doprovázeny silným větrem, lze očekávat i více padlých stromů. Naše jednotka vyjíždí na místo zásahu s vozidlem CAS 24 T815 TERRNo1 v počtu 1+5. Po příjezdu na místo události je zjištěno, že spadla jen menší bříza na komunikaci a brání normálnímu provozu. Určený hasič provádí rozřezání stromu a další členové družstva, odstraňují oddělené části mimo komunikaci. Jednotka se během chvilky vrací na základnu.

Ve středu 3. června v 15:42 hodin, byl vyhlášen poplach naší jednotce na únik látek do ovzduší. Hlášeno bylo, že je cítit, na chodbě domu v ulici Revoluční, plyn. Na místo zásahu vyjela jednotka SDH Chodov s vozidlem CAS 24 T815 TERRNo1 v počtu 1+5. Po příjezdu na místo události, je zjištěno průzkumem a měřením koncentrací pomocí detektoru GasAlert MicroClip, že k žádnému úniku plynu v domě nedochází. Na místo zásahu se také dostavila jednotka HZS ze stanice Sokolov s vozidlem CAS 24 Scania. Dalším průzkumem je zjištěno, že na plynovém pomníku, který je mimo budovu, je uražený zámek. Velitel zásahu povolává na místo události pracovníka plynárenské pohotovostní služby, který konstatuje, že mohlo dojít k nepatrnému úniku z plynového pomníčku stojícího mimo budovu. Tento únik neměl souvislost s nahlášeným údajným únikem v domě. Na místě zasahovala také hlídka městské policie a hlídka policie ČR z oddělení Chodov.