Středa 12. května a opět vyhlašuje KOPIS poplach pro naši zásahovou jednotku. Pět minut po devatenácté hodině vyjíždí určené družstvo v počtu 1+4 s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 T815 TERRNo1 do ulice Poděbradova. Zásahová jednotka SDH Chodov byla vyžádána pro spolupráci se Zdravotnickou záchrannou službou k výpomoci se snesením zraněné osoby ze sedmého nadzemního podlaží. Po snesení a uložení pacienta ve vakuových nosítkách na pojezdová nosítka ZZS, se jednotka vrací zpět na zbrojnici.

V neděli 9. května vyjela zásahová jednotka Chodov na příkaz KOPIS k otevření bytu odstranění nebezpečných stavů, kde hrozilo nebezpečí z prodlení a ohrožení vzniku požáru, do ulice Vítězná v Chodově. K zásahu vyjelo družstvo 1+4 s CAS 20 T815 TERRNo1 v 11:24 hodin. Byt byl otevřen za přítomnosti městské policie a po provedení všech následných právních úkonů, se jednotka vrací na základnu.

Další den v květnu a podle plánu služeb nové složení družstva pro výjezd. Také 4. května v nastávajícím večeru vyhlašuje Krajské operační a informační středisko poplach pro chodovskou jednotku. Do jemného deště vyjíždí CAS 20 T815 k určenému typu události a to čerpání vody. Po příjezdu do ulice Říjnová v Chodově provádí velitel zásahu se svojí skupinou průzkum v prvním nadzemním podlaží  panelového domu. To jsme ještě netušili, co nám připlave vstříc. Velitel rozhoduje ve své pravomoci zásah neprovádět. Ani by naše prostředky nebyly schopny takový zákrok provést. Po zjištění všech důležitých informací, je rozhodnuto ponechat řešení prasklého odpadního potrubí ve sklepě, sdružení vlastníků panelového domu.

V neděli 2. května vyjíždí sloužící družstvo, podle plánu služeb pod velením velitele zásahové jednotky, na příkaz Krajského operačního a informačního střediska HZS Karlovarského kraje na čerpání vody a odstranění nebezpečných stavů do ulice U Porcelánky. Družstvo vyjíždí s CAS 20 T815 určenou i pro technické zásahy v 21:28 hodin. Po příjezdu na místo je průzkumem zjištěno, že prasknula přípojka vodovodního řádu do obytné budovy. Ve sklepě budovy bylo již asi 60 cm vody a další stoupání hladiny ohrožuje elektroinstalaci domu. Přes KOPIS byla informována pohotovostní služba vodohospodářské společnosti, která na místo vysílá okamžitě svého pracovníka. Naše jednotka postupně nasazuje přenosná čerpadla do sklepních prostorů. Na místě události je také hlídka městské policie Chodov, která spolupracuje s velitelem zásahu. Jednotka se vrací na základnu krátce před půlnoční hodinou.

V pátek 30. dubna v 17:09 hodin vyjíždí jednotka Chodov na příkaz KOPIS na otevření bytu, kde hrozí nebezpečí z prodlení, do penzionu pro důchodce v ulici Luční v Chodově. S CAS 20 T815 vyjelo družstvo 1+4. Byt je otevřen za přítomnosti městské policie.

V sobotu 24. dubna v 12:34 hodin vyjela jednotka Chodov na příkaz KOPIS na otevření uzavřených prostor - bytu, do ulice Palackého v Chodově s CAS 20 T815 v počtu 1+4. Byt byl otevřen za přítomnosti městské policie.

K záchraně labutě, která se zamotala do vlasce na rybníku Bílá voda, vyjíždí v sobotu 17. dubna v 13:42 hodin naše zásahová jednotka s CAS 20 T815 a jednotka profesionálních hasičů ze Sokolova s CAS 24 Scania P340 a člunem.

K dalšímu zásahu vyjíždí jednotka chodovských hasičů opět v úterý 13. dubna. V 18:37 hodin vyjelo družstvo s CAS 20 T815 k technické pomoci otevření bytu do ulice U Porcelánky, kde v jeho okolí byl cítit zemní plyn. Naše jednotka na místě spolupracuje s pracovníkem plynárenské pohotovostní služby a hlídkami městské policie a policie ČR.

V pátek v 9:43 hodin vyjela zásahová jednotka v počtu 1+3 s CAS 20 T815 TERRNo1 k otevření bytu do ulice Čs. odbojářů.

Poslední pondělí měsíce března vyjelo v 9:12 hodin zásahové družstvo s CAS 20 T815 TERRNo1 k úniku ropného produktu do ulice Horní. Na místo byla vyslána také jednotka HZS ze stanice Sokolov s TA4 T815. Na místě je zjištěno, že došlo k úniku přibližně 60 litrů hydraulického oleje z nákladního vozidla. Jednotky provedli provizorní opravu závady na vozidle pomocí tmelu, posyp a následně likvidaci uniknuté látky.

Druhý den v týdnu 23. března byl pro naší zásahovou jednotku opět výjezdový. Krátce před patnáctou hodinou vyhlásilo Krajské operační a informační středisko HZS poplach pro naše družstvo k nouzovému otevření bytu ve Vintířově. K zásahu vyjíždí CAS 20 T815 TERRNo1 ve stanoveném čase. Na základě zjištěných informací od KOPISu, velitel po příjezdu na místo nařizuje vybavit se dýchací technikou, detekcí a připravit vysokotlaký proud. Po otevření bytu byl zjištěn zapnutý plynový spotřebič již bez plamenného hoření. Detekčním přístrojem nebyla naměřena nebezpečná koncentrace. Na místě jednotka spolupracuje s policií ČR a pracovníkem plynárenské pohotovostní služby.