V pátek 7. srpna byl v 9:43 vyhlášen poplach na technickou pomoc otevření uzavřených prostor do ulice Luční v Chodově. Jednotka vyjela s CAS 24 T815 v počtu 1+5 na místo události s tím, že osoba která je po těžké nemoci neotevírá. Po příjezdu na místo, kde se již nacházela hlídka městské policie, hasiči připravují vybavení na otevírání bytů a zdravotnický batoh. Byt byl za asistence policie otevřen a je zjištěno, že osoba je v pořádku. Družstvo, které provedlo tento zásah, ukládá použité vybavení na určené místo ve vozidle a vrací se na základnu.

Také v pondělí 27. července přesně v 18:00 hodin vyhlásilo Krajské operační a informační středisko opět poplach našemu zásahovému družstvu. Byl hlášen únik vody v panelovém domě v ulici ČSM v Chodově. Jednotka vyjíždí s vozidlem CAS 24 T815v počtu 1+5 do uvedené ulice po stanovené trase. Po příjezdu na místo je zjištěno, že voda teče z jednoho z bytů v 8 patře, kde nikdo není. Velitel zásahu nařizuje uzavřít vodovodní řád tzv. stoupačky. Došlo k vytopení několika bytů ve spodních patrech. O provedeném opatření byl informován správce objektu. Jednotka se vrací na základnu za necelou půl hodinu od vyhlášení poplachu.

 

Po požáru bytu v Revoluční ulici si službu konající družstvo zásahové jednotky moc neodpočinulo. Jak bylo předpovězeno, dostavila se nad naše území studená fronta, která sebou přinesla bouřky s vydatným deštěm. V noci z pátku na sobotu 18. července vyjelo naše zásahové družstvo hned ke dvěma událostem, které si žádalo čerpání vody. K první události vyjela jednotka s vozidlem CAS 24 T815 do ulice Rooseveltova v čase 1:46 hodin. Docházelo zde k zatékání vody z ulice do restaurace. Majitelé si již sami čerpali a velitel družstva, po vyhodnocení situace rozhodl, že se nasadí naše čerpadlo také a dovezou se pytle s pískem k zamezení vtékání vody do objektu. Před třetí hodinou ranní je jednotka již zpět na základně po úspěšném zásahu.

I v úterý 23. června byl vyhlášen poplach chodovské jednotce. K vyhlášení poplachu byl využit systém JSVV to znamená siréna. Přesně v 7:50 hodin vyjela jednotka 1+3 s vozidlem CAS 24 T815 na odstranění padlého stromu na silnici z Božičan na Nejdek. Při jízdě k zásahu bylo krajským operačním a informačním střediskem upřesněno místo padlého stromu a jelikož se jednalo, o katastrálně jiné místo, byla naše jednotka odvolána zpět na základnu. Na odstranění stromu vyjela jiná hasičská jednotka, která to měla blíže.

Záchrana zvířete byla důvodem výjezdu opět do Vintířova, tentokrát 22. června po dvacáté hodině. Hlášení z krajského operačního a informačního střediska HZS obsahovalo, že se jedná o odchyt papouška na stromě pod vodárnou. Na místo vyjíždí chodovská jednotka s automobilovým žebříkem AZ 30 IFA. Po příjezdu na místo, je ustavován žebřík ke stromu, na kterém je papoušek. Jelikož byl papoušek v neobvyklém prostředí a ještě než první hasič vstoupil na žebřík, vyplašené zvíře se dalo na ústup a zmizelo nenávratně pryč. Naše jednotka ještě chvilku prohledávala okolní stromy, ale hasiči konstatovali, že se papoušek nikde nenachází. Po sbalení žebříku se jednotka vrací na základnu.

Minutu před 14 hodinou ve čtvrtek 11.června, vyhlásilo krajské operační a informační středisko poplach naší jednotce na technickou pomoc, odstraňování překážek. Na výjezdovém lístku stálo, že v ulici Hrnčířská je spadlý strom přes vozovku. Vzhledem k tomu, že celý den panuje nestálé počasí a přeháňky jsou doprovázeny silným větrem, lze očekávat i více padlých stromů. Naše jednotka vyjíždí na místo zásahu s vozidlem CAS 24 T815 TERRNo1 v počtu 1+5. Po příjezdu na místo události je zjištěno, že spadla jen menší bříza na komunikaci a brání normálnímu provozu. Určený hasič provádí rozřezání stromu a další členové družstva, odstraňují oddělené části mimo komunikaci. Jednotka se během chvilky vrací na základnu.

Ve středu 3. června v 15:42 hodin, byl vyhlášen poplach naší jednotce na únik látek do ovzduší. Hlášeno bylo, že je cítit, na chodbě domu v ulici Revoluční, plyn. Na místo zásahu vyjela jednotka SDH Chodov s vozidlem CAS 24 T815 TERRNo1 v počtu 1+5. Po příjezdu na místo události, je zjištěno průzkumem a měřením koncentrací pomocí detektoru GasAlert MicroClip, že k žádnému úniku plynu v domě nedochází. Na místo zásahu se také dostavila jednotka HZS ze stanice Sokolov s vozidlem CAS 24 Scania. Dalším průzkumem je zjištěno, že na plynovém pomníku, který je mimo budovu, je uražený zámek. Velitel zásahu povolává na místo události pracovníka plynárenské pohotovostní služby, který konstatuje, že mohlo dojít k nepatrnému úniku z plynového pomníčku stojícího mimo budovu. Tento únik neměl souvislost s nahlášeným údajným únikem v domě. Na místě zasahovala také hlídka městské policie a hlídka policie ČR z oddělení Chodov.

 

V pondělí 25. května byl poplach naší jednotce vyhlášen dvakrát. První těsně po ránu na technickou pomoc záchranu dvou osob, které uvíznuli ve výtahu. Když se hasiči dostavili na hasičskou zbrojnici k výjezdu, dostali informaci, že osoby jsou z výtahu vyproštěny. Záchranná akce byla zastavena.

K druhému pondělnímu výjezdu bylo hasičské družstvo povoláno v 16:37 hodin, kdy se jednalo o otevření bytu v ulici Revoluční na žádost Policie ČR. Po příjezdu na místo je při otevření bytu zjevné, že se v bytě nachází mrtvá osoba. Místo události je předáno k řešení policie ČR a naše jednotka se vrací na základnu.

V neděli 24. května v 13:09 byl vyhlášen poplach krajským operačním a informačním střediskem našemu sloužícímu družstvu na technickou pomoc v Chodově. Informace od KOPIS byla, že někdo úmyslně odhodil akumulátorovou baterii do Chodovského potoka. Naše družstvo vyjelo s CAS 24 T815 v počtu 1+3. Po příjezdu na místo události v Tyršově ulici, je průzkumem zjištěno, že se ve vodě nachází AKU baterie z osobního vozidla. Přestože nehrozilo velké nebezpečí úniku kyseliny do vodního toku, byla baterie vynesena a bude předána tam, kam správně patří. Do sběrného dvora nebezpečného odpadu.

22. května ve 23:07 hodin vyjelo družstvo SDH Chodov s vozidlem CAS 24 T815 TERRNo1 k otevření uzavřených prostor na základě požadavku městské policie. Prvotní informace byla, že je v domě cítit z jednoho bytu připálené potraviny. Po příjezdu v Jiráskově ulici, je již na místě hlídka městské policie, která sděluje, že je opravdu cítit připálené potraviny v pátém patře. Jednotka po násilném otevření dveří do bytu zjišťuje, že na plynovém vařiči skutečně dochází k pálení potravin. Majitel, který se nacházel v bytě, provedl uhašení. Na místě zasahovala kromě městské policie i policie PČR. Jednotka po předání místa události hlídce PČR se vrací na svoji základnu.

Ve čtvrtek krátce před půl sedmou večerní, byl vyhlášen poplach pro zásahovou jednotku SDH Chodov na odstranění stromu, který padnul na osobní vozidlo. Hasičské družstvo vyjelo ve složení, velitel družstva, strojník řidič a čtyři hasiči s vozidlem CAS 24 T815 TERRNo1 do ulice Tyršova v Chodově ve stanoveném limitu do pěti minut. Po příjezdu na místo události je průzkumem zjištěno, že se ve vozidle nikdo nenachází a majitel vozidla hovoří s příslušníky hlídky městské policie. Velitel zásahu dává pokyn k rozřezání stromu pomocí motorové řetězové pily a odstranění z vozidla. Po ukončení činnosti na místě se jednotka vrací na základnu.