V pondělí 12. října vyhlásilo Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach naší jednotce ještě před půlnocí, a to na technickou pomoc, otevření uzavřených prostor. K zásahu do ulice Čs. odbojářů jsme vyjeli s cisternovou automobilovou cisternou CAS 30 Tatra 815 TERRA a automobilovým žebříkem v čase 23:48 hodin. Při jízdě k zásahu byl komplikovaný průjezd ulicí ČSO na křižovatce u č.p. 919 z důvodu nevhodně parkujících vozidel. Členové jednotky musely k místo zásahu doběhnout a zásahová cisterna dorazila na místo až později. Automobilový žebřík musel použít jinou trasu, a to i ulicí v protisměru. Na místě zásahu nás očekávala hlídka městské policie a posádka Zdravotnické záchranné služby. Provádíme nouzové otevření bytu a zraněnou osobu si přebírají do péče zdravotničtí záchranáři.

V pondělí 12. října vyhlásilo Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach naší jednotce na technickou pomoc, únik plynu do ovzduší. K zásahu do ulice U Porcelánky jsme vyjeli s cisternovou automobilovou cisternou CAS 30 Tatra 815 TERRA v čase 20:15 hodin. Po příjezdu na místo zjišťujeme průzkumem, že došlo k technické závadě na přírubě u pákového ventilu regulační stanice. Provedli jsme protipožární opatření a vymezení bezpečného prostoru. Situace nevyžadovala evakuaci osob z domů, kdy domy byly v bezpečné vzdálenosti. Vyčkáváme příjezdu pracovníků plynárenské pohotovostní služby a po jejich příjezdu, asistujeme při opravě.  

V pondělí 12. října vyhlásilo Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach naší jednotce na technickou pomoc, otevření uzavřených prostor při nebezpečí z prodlení. K zásahu do ulice Palackého jsme vyjeli s cisternovou automobilovou cisternou CAS 30 Tatra 815 TERRA a automobilovým žebříkem AZ 30 Iveco Magirus v čase 18:59 hodin. Po příjezdu na místo, kde se nacházela hlídka městské policie provádíme průzkum a nasazujeme soupravu Rescop na otevírání uzavřených prostor. Byt je otevřen a uvnitř je nalezena zraněná osoba.

Ve středu 7. října vyhlásilo Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach pro naši jednotku na technickou pomoc, otevření uzavřených prostor při nebezpečí z prodlení. K zásahu do ulice Hrnčířská jsme vyjeli s cisternovou automobilovou cisternou CAS 30 Tatra 815 TERRA a automobilovým žebříkem AZ 30 Iveco Magirus v čase 14:26 hodin. Po příjezdu na místo provádíme násilný vstup do bytu, kde je nalezena zraněná osoba v bezvědomí. Poskytujeme předlékařskou první pomoc a monitorujeme základním životní funkce s využitím oxymetru. Na místo se dostavuje Zdravotnická záchranná služba, která přebírá pacienta do své péče.

V úterý 6. října jsme vyjely na příkaz Krajského operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje na technickou pomoc, únik ropných produktů. K zásahu do ulice Karlovarská jsme vyjeli s cisternovou automobilovou cisternou CAS 30 Tatra 815 TERRA v čase 13:17 hodin. Průzkume na místě je zjištěno, že došlo k úniku motorového oleje z neznámého vozidla v celé délce parkoviště. Provedli jsme posyp uniknuté látky určeným sorbentem a následný úklid.

 

V úterý 29. září vyhlásilo Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach naší jednotce na technickou pomoc, únik ropných produktů. K zásahu do ulice Hlavní jsme vyjeli s cisternovou automobilovou cisternou CAS 30 Tatra 815 TERRA v čase 15:10 hodin. Po příjezdu na místo, je průzkumem zjištěno, že došlo k úniku oleje z osobního vozidla. Provedli jsme zajištění proti dalšímu úniku a posyp sorbentem Absodan. Od uživatele vozidla jsme dostali informaci, že k technické závadě došlo během jízdy ve městě, ale tento únik měl již majitel vozidla odstranit. Přesto jsme se ještě následně přesunuli do ulice Karlovarská, kde jsme provedli dočištění komunikace od ropného produktu.

V neděli 27. září vyhlásilo Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach naší jednotce na technickou pomoc, únik ropných produktů. K zásahu do ulice Husova jsme vyjeli s cisternovou automobilovou cisternou CAS 30 Tatra 815 TERRA v čase 10:31 hodin. Po příjezdu na místo, je průzkumem zjištěno, že došlo k úniku oleje z neznámého vozidla na parkovišti. Provedli jsme posyp sorbentem Absodan a dočištění komunikace.

V pátek 25. září vyhlásilo Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach naší jednotce na technickou pomoc, otevření uzavřených prostor při nebezpečí z prodlení. K zásahu do ulice Revoluční jsme vyjeli s cisternovou automobilovou cisternou CAS 30 Tatra 815 TERRA a automobilovým žebříkem AZ 30 Iveco Magirus v čase 11:41 hodin. Po příjezdu na místo, kde se nacházela hlídka městské policie provádíme průzkum a nasazujeme soupravu Rescop na otevírání uzavřených prostor. Je zjištěno, že dveře jsou uzamčeny a klíče jsou v zámku. Osoba v bytě se neozývá. Je nasazen automobilový žebřík a po technickém otevření ze záchranného koše, vstupuje určený hasič přes okno do bytu. Je provedeno otevření bytu a nalezenou osobu v bytě si přebírá Policie ČR a Zdravotnická záchranná služba.

V úterý 22. září vyhlásilo Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach naší jednotce ještě v podvečer. Tentokrát to bylo na technickou pomoc, otevření uzavřených prostor při nebezpečí z prodlení. K zásahu do ulice Husova byla operačním střediskem určena technika CAS 30 Tatra 815 TERRA. Po seběhnutí členů výjezdového družstva na zbrojnici, byl výjezd operačním střediskem odvolán před výjezdem na místo události, protože se obyvatelům domu podařilo byt otevřít bez účasti hasičů.

V úterý 22. září vyhlásilo Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach naší jednotce na technickou pomoc, únik ropných produktů na pozemní komunikaci. K zásahu do Jenišova jsme vyjeli s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 Tatra 815 TERRA v čase 10:02 hodin. Již při jízdě do Jenišova je vidět na komunikaci rozsah úniku. Po příjezdu na místo určení provádíme odstranění uniknuté látky z Jenišova přes Mírovou až do Jimlíkova.

V pondělí 21. září vyhlásilo Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach naší jednotce na technickou pomoc, otevření uzavřených prostor při nebezpečí z prodlení. K zásahu do ulice U Porcelánky jsme vyjeli s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 Tatra 815 TERRA a automobilovým žebříkem AZ 30 Iveco Magirus v čase 12:34 hodin. Po otevření dveří technickými prostředky řady RESCOP, nacházíme v bytě zraněnou osoby, které poskytujeme předlékařskou první pomoc. Velitel zásahu prostřednictvím operačního střediska žádá o vyslání posádky Zdravotnické záchranné služby. Po příjezdu zdravotnických záchranářů, předáváme pacienta do jejich péče.