V sobotu 8. září vyhlašuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach naší jednotce na technickou pomoc, záchranu zvířat. K zásahu záchrany koně v Jenišově vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20/3400/210-S2T v čase 09:40 hodin. Po příjezdu na místo, kde již zasahuje jednotka profesionálních hasičů z Karlových Varů společně s veterinárním lékařem a ošetřovateli s majitelem, plníme pokyny velitele zásahu. Po aplikování potřebných léčiv ulehlého a vyčerpaného koně, bylo učiněno mnoho pokusů o jeho vyzvednutí. Půl hodiny před polední dvanáctou hodinou jsme odesláni velitelem zásahu zpět na základnu. Koně se bohužel nepodařilo zachránit.

Ve čtvrtek 6. září vyjíždíme na příkaz Krajského operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje k druhému zásahu v čase 17:35 hodin. Opět je to na technickou pomoc, ale tentokrát na otevření uzavřených prostor při nebezpečí z prodlení. K zásahu do ulice Smetanova vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 Tatra 815 TERRNo1. Po příjezdu na místo je zjištěno, že uživatel bytu neotevírá, a i když před chvilkou komunikoval, tak se již neozývá. Na příkaz velitele zásahu je provedeno nouzové otevření bytu. Do bytu vstupuje Policie ČR následována hasiči. V bytě je nalezena zraněná osoba, které do příjezdu Zdravotnické záchranné služby poskytujeme předlékařskou první pomoc. Po příjezdu zdravotnických záchranářů, předáváme osobu do jejich péče a vracíme se na základnu.

Ve čtvrtek 6. září vyjíždíme na příkaz Krajského operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje na technickou pomoc, záchranu osoby ze zaseknutého výtahu. K zásahu do ulice Tyršova vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 Tatra 815 TERRNo1 v čase 13:35 hodin. Po příjezdu na místo je proveden průzkum, který ukázal, že v kabině výtahu se nachází jedna osoba bez zranění. Výtah byl zajištěn, dveře byly pomoci mechanizmu uvnitř klece otevřeny a osoba byla bezpečně vyproštěna. Správce domu byl poučen o nutnosti odborné opravy a jednotka se po zabezpečení dveří výtahu vrací zpět na základnu.

Ve čtvrtek 30. srpna vyhlašuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach naší jednotce na technickou pomoc, únik látek na pozemní komunikaci. K zásahu do chodovské části Stará Chodovská vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 Tatra 815 TERRNo1 v čase 22:43 hodin. Po příjezdu na místo a provedeném průzkumu, oznamuje velitel zásahu na operační středisko, že se jedná se o únik oleje na silnici o rozměrech přibližně 300 metrů. Na místě s námi spolupracují hlídky Policie ČR a městské policie, kteří prováděli průběžně uzavírání komunikace a usměrňování provozu. Po dokončení posypu sorbentem a závěrečném úklidu, byla jednotka informována hlídkou policie o další olejové skvrně v rozsahu přibližně 150 metrů, která byla 500 metrů od původního místa zásahu. Velitel zásahu informoval operační středisko a jednotka po přesunu na nové místo provedla posyp a úklid i této druhé olejové skvrny. Následně se krátce před půlnocí vracíme na základnu.

Ve čtvrtek 30. srpna vyhlašuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach naší jednotce na technickou pomoc, otevření bytu při nebezpečí z prodlení. K zásahu do ulice Tovární vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20/3400/210-S2T Tatra 815 TERRNo1 v čase 12:31 hodin. Po příjezdu na místo, kde nás očekává hlídka městské policie a hlídka Policie ČR a pracovník pečovatelské služby, provádíme průzkum a zjišťujeme dostupné informace. Osoba uvnitř neotevírá, z bytu je slyšet zvonění mobilního telefonu a slabý zvuk pohybu. Velitel zásahu nařizuje okamžité násilné otevření bytu s pomocí nástrojů Rescop. Uvnitř bytu byla nalezena zraněná osoba, které byla okamžitě poskytnuta předlékařskou první pomoc. Zároveň velitel zásahu přes operační středisko hasičů povolává na místo lékaře zdravotnické záchranné služby. Po příjezdu zdravotníků je zraněná osoba předána do jejich péče.  

Na konci června, členové zásahové jednotky absolvovali odborné školení na používání automatického externího defibrilátoru, který byl plánován do výbavy zásahového vozu jako součást soupravy na poskytování předlékařské první pomoci. Ve čtvrtek 23. Srpna odjel velitel naší jednotky na ředitelství Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, aby od zdravotnického personálu převzal přístroj AED. Zároveň byla chodovská jednotka přidána do seznamu jednotek PO a oddělení policie v evidenci operačního střediska ZZS pro vyžadování první pomoci s využitím AED. Tímto dnem jsme byli zařazení pro výjezd s využitím AED.

O necelé tři hodiny jsme již vyjeli na příkaz Krajského operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje na výzvu zdravotnického operačního střediska ZZS k zásahu předlékařské první pomoci s AED do Nového Sedla. Na místo zásahu vyjíždíme s velitelským automobilem VEA Škoda Octavia a s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 Tatra 815 TERRNo1 v čase 19:57 hodin. Na adrese místa zásahu jsme ve stejnou dobu jako posádka zdravotnické záchranné služby. Pomáháme zdravotníkům podle jejich požadavků bez použití AED. Na základnu se vracíme před devátou hodinou večerní.

V pondělí 20. srpna vyhlašuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach naší jednotce na technickou pomoc, únik ropných produktů do ulice Hlavní. K zásahu vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 Tatra 815 TERRNo1 v čase 20:29 hodin. Po příjezdu na místo určené operačním střediskem a provedeném průzkumu, potvrzuje velitel zásahu na operační středisko, že se jedná se o únik chladicí kapaliny z osobního automobilu na místním parkovišti. Na místě byl majitel vozu, který prováděl opravu automobilu. Po posypu uniklé látky pomocí sorbentu a následném úklidu se jednotka vrátila na základnu.

V pondělí 20. srpna vyhlašuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach pro naši jednotku na technickou pomoc, odstranění nebezpečných stavů.  K zásahu do ulice ČSM vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20/3400/210-S2T a automobilovým žebříkem AZ 30- M1Z v čase 12:04 hodin. Po příjezdu na místo je průzkumem potvrzena informace o části stromu, která hrozí pádem. Místo zásahu je zcela uzavřeno a jednotka provádí základní opatření. Na místo je vyžádána specializovaná firma, se kterou provedeme šetrné a bezpečné odstranění části stromu.

V neděli 19. srpna vyhlašuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach pro dvě jednotky na technickou pomoc, únik ropných produktů na silnici v Novém Sedle.  K zásahu vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20/3400/210-S2T v čase 20:54 hodin. Při jízdě k místu zásahu, jsme již v Chodově u kruhové křižovatky v ulici Horní zastavení hlídkou Policie ČR, která nám předává informaci o rozsahu olejovité skvrny. Ta byla v na silnici v celé délce z Nového Sedla až do Chodova. Předáváme informaci na operační středisko. Dle pokynů operačního střediska se přesouváme do Nového Sedla ke kruhové křižovatce u obecního úřadu, kde máme shromaždiště s jednotkou Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje stanice Sokolov. Na pokyn velitele zásahu provádíme posyp komunikace, usměrňování provozu a úklid vozovky.

Ve čtvrtek 16. srpna vyjíždíme na příkaz Krajského operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach na technickou pomoc, otevření uzavřených prostor do ulice Tovární. K zásahu vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20/3400/210-S2T v čase 20:47 hodin. Po příjezdu na místo, kde nás již očekává hlídka Policie ČR a hlídka městské policie, dostáváme informace o tom, že v bytě panelového domu je zraněná osoba, která nemůže otevřít. Provádíme vstup do bytu s využitím technických prostředků ve výbavě jednotky. Uvnitř bytu je nalezena zraněná osoba, které do příjezdu zdravotnické záchranné služby poskytujeme předlékařskou první pomoc. Osoba je po příjezdu záchranářů předána do jejich péče a my se vracíme na základnu.

V sobotu 4. srpna jsme vyjeli na příkaz Krajského operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje na technickou pomoc, únik ropných produktů. K zásahu do ulice Náměstí ČSM vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 v čase 17:35 hodin. Po příjezdu, kde nás očekává hlídka policie, je zjištěn únik ropných látek z osobního automobilu vlivem technické závady na vozidle. Olejová skvrna byla v rozsahu 30x0,5 metru. Na pokyn velitele zásahu byl proveden úklid komunikace pomocí sorbentu. Po dobu zásahu byla komunikace uzavřena.