Ve středu 3. června v 15:42 hodin, byl vyhlášen poplach naší jednotce na únik látek do ovzduší. Hlášeno bylo, že je cítit, na chodbě domu v ulici Revoluční, plyn. Na místo zásahu vyjela jednotka SDH Chodov s vozidlem CAS 24 T815 TERRNo1 v počtu 1+5. Po příjezdu na místo události, je zjištěno průzkumem a měřením koncentrací pomocí detektoru GasAlert MicroClip, že k žádnému úniku plynu v domě nedochází. Na místo zásahu se také dostavila jednotka HZS ze stanice Sokolov s vozidlem CAS 24 Scania. Dalším průzkumem je zjištěno, že na plynovém pomníku, který je mimo budovu, je uražený zámek. Velitel zásahu povolává na místo události pracovníka plynárenské pohotovostní služby, který konstatuje, že mohlo dojít k nepatrnému úniku z plynového pomníčku stojícího mimo budovu. Tento únik neměl souvislost s nahlášeným údajným únikem v domě. Na místě zasahovala také hlídka městské policie a hlídka policie ČR z oddělení Chodov.

 

V pondělí 25. května byl poplach naší jednotce vyhlášen dvakrát. První těsně po ránu na technickou pomoc záchranu dvou osob, které uvíznuli ve výtahu. Když se hasiči dostavili na hasičskou zbrojnici k výjezdu, dostali informaci, že osoby jsou z výtahu vyproštěny. Záchranná akce byla zastavena.

K druhému pondělnímu výjezdu bylo hasičské družstvo povoláno v 16:37 hodin, kdy se jednalo o otevření bytu v ulici Revoluční na žádost Policie ČR. Po příjezdu na místo je při otevření bytu zjevné, že se v bytě nachází mrtvá osoba. Místo události je předáno k řešení policie ČR a naše jednotka se vrací na základnu.

V neděli 24. května v 13:09 byl vyhlášen poplach krajským operačním a informačním střediskem našemu sloužícímu družstvu na technickou pomoc v Chodově. Informace od KOPIS byla, že někdo úmyslně odhodil akumulátorovou baterii do Chodovského potoka. Naše družstvo vyjelo s CAS 24 T815 v počtu 1+3. Po příjezdu na místo události v Tyršově ulici, je průzkumem zjištěno, že se ve vodě nachází AKU baterie z osobního vozidla. Přestože nehrozilo velké nebezpečí úniku kyseliny do vodního toku, byla baterie vynesena a bude předána tam, kam správně patří. Do sběrného dvora nebezpečného odpadu.

22. května ve 23:07 hodin vyjelo družstvo SDH Chodov s vozidlem CAS 24 T815 TERRNo1 k otevření uzavřených prostor na základě požadavku městské policie. Prvotní informace byla, že je v domě cítit z jednoho bytu připálené potraviny. Po příjezdu v Jiráskově ulici, je již na místě hlídka městské policie, která sděluje, že je opravdu cítit připálené potraviny v pátém patře. Jednotka po násilném otevření dveří do bytu zjišťuje, že na plynovém vařiči skutečně dochází k pálení potravin. Majitel, který se nacházel v bytě, provedl uhašení. Na místě zasahovala kromě městské policie i policie PČR. Jednotka po předání místa události hlídce PČR se vrací na svoji základnu.

Ve čtvrtek krátce před půl sedmou večerní, byl vyhlášen poplach pro zásahovou jednotku SDH Chodov na odstranění stromu, který padnul na osobní vozidlo. Hasičské družstvo vyjelo ve složení, velitel družstva, strojník řidič a čtyři hasiči s vozidlem CAS 24 T815 TERRNo1 do ulice Tyršova v Chodově ve stanoveném limitu do pěti minut. Po příjezdu na místo události je průzkumem zjištěno, že se ve vozidle nikdo nenachází a majitel vozidla hovoří s příslušníky hlídky městské policie. Velitel zásahu dává pokyn k rozřezání stromu pomocí motorové řetězové pily a odstranění z vozidla. Po ukončení činnosti na místě se jednotka vrací na základnu.

Také 9. května vyjela zásahová jednotka k zásahu. Byl vyhlášen poplach na otevření uzavřených prostor v ulici Hlavní, kde je osoba, která má zdravotní problémy, v uzamčeném bytě. Na místo vyjelo družstvo s vozidlem CAS 24 T815. Po otveření bytu, které probíhalo za asistence policie, se jednotka vrací na svoji základnu.

Volání o pomoc, které se ozývalo z bytu panelového domu v ulici U koupaliště, bylo důvodem spuštění záchranné akce složek integrovaného záchranného systému v neděli 26. dubna. V 20:35 hodin byl vyhlášen poplach jednotce SDH Chodov na technickou pomoc, otevření uzavřených prostor. Družstvo 1+4 vyjelo se zásahovým vozidlem CAS 24 T815 na místo určení do pěti minut od vyhlášení poplachu. Po příjezdu na místo, určení hasiči provádějí násilné otevření bytu za přítomnosti městské policie z Chodova. Po otevření je pacientce poskytnuta předlékařská pomoc a po příjezdu vozidla rychlé lékařské pomoci ZZS ze Sokolova, je předána do péče lékaře. Jednotka po uložení použitého vybavení zpět na zásahové vozidlo se vrací na základnu.

Ve středu 22. dubna byl vyhlášen poplach pro jednotku Chodov na odstranění nebezpečných stavů do ulice Smetanova v Chodově. Na místo vyjelo družstvo 1+4 s CAS 24 T815. Po příjezdu na místo je zjištěno, že došlo k prasknutí vodovodního potrubí v bytě a unikající voda vytápěla bytové jednotky v podlaží o patro níže. Voda byla již zastavena hlídkou městské policie, která byla na místě dříve než naše jednotka. V tomto případě byl zastaven přívod vody do bytu a to mohou provést uživatelé domu sami. Naše jednotka se vrací na základnu.

I v době hašení velkého požáru skladu pneumatik u Vřesové, je vyhlášen v pondělí 20. dubna v 9:35 hodin poplach naší jednotce. Krajské operační a informační středisko z důvodu zásahu na Vřesové, kdy je u požáru soustředěno velké množství techniky a jednotek ze širokého okolí, provádí dohovor s velitelem naší jednotky o schopnosti řešení této události místní jednotkou. Bohužel, CAS 20 byla mimo provoz, proto byla k úniku ropných produktů do ulice Horní, určena technika VEA Renault Kangoo s posádkou 1+3. Po příjezdu na místo je zjištěno, že došlo k úniku pohonných hmot na komunikaci z osobního vozidla. Zásahová skupina provádí posyp sorbentem a úklid komunikace. Zásah je proveden rychle a ve spolupráci s městskou policií. Jednotka se vrací na základnu.

14. dubna byl v 15:53 hodin vyhlášen poplach naší jednotce na otevření bytu do ulice Palackého s informací, že v bytě je   osoba, která neotevírá. Na místo vyjíždí zásahové družstvo v počtu 1+4 s vozidlem CAS 20 T815 TERRNo1. Jednotka, po příjezdu na určenou adresu se vybavuje zdravotnickým batohem a kufříkem s nářadím a následně provádí otevření dveří u bytu pomocí vybavení na otevírání uzavřených prostorů. Po otevření zjišťuje, že osoba  leží na zemi a potřebuje lékařskou pomoc. Proto velitel zásahu žádá na místo události posádku ZZS s lékařem. Po příjezdu vozidla ÚZZS ze střediska Sokolov, je zraněná osoba předána lékaři. Po naložení pacientky do sanity, jednotka provádí ve spolupráci s policií ČR uzamčení bytu a klíče předávají uživatelce bytu. Na místě zasahovala také hlídka městské policie Chodov.

Také v neděli 5. dubna vyjela jednotka SDH Chodov na požár trávy. Počasí tento den nebylo vůbec slunečné, spíše vypadalo, že bude pršet. K tomu došlo ale až k večeru. KOPIS vyslalo naší jednotku v 12:43 hodin s vozidlem CAS 24 T815, k prověření nahlášeného požáru trávy do lokality Jenišov – Zátiší za firmou „Ligneta“ po pravé straně od silnice vedoucí na Počerny. Po příjezdu se zjistilo, že se jedná o hlášené pálení klestí s velkým vývinem kouře. Jednotka se vrací na základnu.