Ve čtvrtek 2. srpna vyhlašuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach naší jednotce na technickou pomoc, otevření uzavřených prostor na žádost Policie ČR. K zásahu vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 a automobilovým žebříkem AZ 30 v čase 09:33 hodin. Po příjezdu na místo nás příslušníci policie informují o všech dosud zjištěných skutečnostech. Velitel zásahu rozhoduje o násilném otevření dveří do bytu. Po otevření pomocí sady Rescop, do bytu vstupují příslušníci policie, kteří zjišťují úmrtí osoby.

Ve středu 1. srpna vyhlašuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach naší jednotce na technickou pomoc, otevření uzavřených prostor na žádost Policie ČR. K zásahu vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 v čase 13:29 hodin. Po příjezdu na místo nás příslušníci policie informují o všech dosud zjištěných skutečnostech. Velitel zásahu rozhoduje o násilném otevření dveří do bytu. Po otevření pomocí sady Rescop, do bytu vstupují příslušníci policie, kteří zjišťují úmrtí osoby.

V neděli 29. července vyhlašuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach naší jednotce technickou pomoc, únik ropných produktů na pozemní komunikaci. K zásahu vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 Tatra 815 TERRNo1 v čase 18:52 hodin. Jízda k zásahu netrvala dlouho. Místo zásahu totiž bylo na silnici hned u výjezdu od hasičské zbrojnice. Vlivem technické závady došlo k úniku převodového oleje z osobního vozidla. Olejová skvrny byla v délce 50 metrů. K zabezpečení místa zásahu byla ponechána zapnutá výstražná signalizace na výjezdových semaforech se signálem „Pozor“ a zároveň bylo místo vyznačeno výstražnými kužely. Samozřejmostí bylo umístění výstražného trojúhelníku řidičem tak, jak ukládá zákon. Uniklý olej byl zasypán sorbentem a byl proveden následný úklid.

 

V pátek 27. července vyhlašuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach naší jednotce ještě jednou. K technickému zásahu do ulice Horní vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 Tatra 815 TERRNo1 v čase 22:41 hodin. Po příjezdu na místo a provedeném průzkumu, oznamuje velitel zásahu na operační středisko, že se jedná se uvolněnou větší část stromu, kdy hrozí nebezpečí pádu na pozemní komunikaci. Velitel zásahu nařizuje policii uzavřít část komunikace a žádá na operační středisko o vyslání výškové techniky. Na místo je vyslán automobilový žebřík AZ 32 ze stanice Sokolov. Po jeho příjezdu je silnice úplně uzavřena a je provedeno odstranění poškozených částí stromu.

Ve středu 11. července vyhlašuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach naší jednotce na technickou pomoc otevření bytu do ulice ČSA. K zásahu určuje operační středisko techniku cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 3400/210-S2T a automobilový žebřík AZ 30 – M2. V době našeho příjezdu je na místě hlídka městské policie, která se pokoušela na osobu uvnitř bytu dozvonit již několik minut. Dalším zjišťováním informací na místě zásahu je zjištěno, že osoba je silně intoxikována alkoholem a při příchodu k domu upadla a způsobila si zranění na hlavě. Na pokyn velitele zásahu jsme provedli otevření bytu pomocí speciálních nástrojů.

V úterý 10. července byla naše jednotka vyslána Krajským operačním střediskem Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje na technickou pomoc otevření bytu do ulice Lesní. K zásahu vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 3400/210-S2T a velitelským automobilem VEA-L1 v čase 08:34 hodin. Po příjezdu na místo je průzkumem zjištěno, že uživatelka domu leží za dveřmi místnosti a nekomunikuje. Na pokyn velitele zásahu provedla jednotka vstup přes okno pomocí speciálních nástrojů. Po vstupu do domu, je nalezena zraněná osoba. Je provedena předlékařská první pomoc a kontrola životních funkcí. Velitel zásahu povolává přes operační středisko na místo Zdravotnickou záchrannou službu. Po příjezdu zdravotnických záchranářů je osoba předána do jejich péče.

V úterý 19. června vyhlašuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach naší jednotce na technickou pomoc, únik ropných produktů. K zásahu na křižovatku ulic Školní a Hlavní, vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20/3400/210-S2T Tatra 815 TERRNo1 v čase 14:04 hodin. Po příjezdu na místo, kde nás očekává hlídka městské policie a Policie ČR, je zjištěno, že jde o olejovou skvrnu na chodníku a silnici. Od policie získáváme informaci, že neznámé vozidlo po výjezdu z parkoviště prorazilo o obrubník olejovou vanu. Olejová skvrna pokračuje dále až do ulic Tovární a Luční v délce 1 km.

V úterý 12. června vyhlašuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach naší jednotce na technickou pomoc, odstranění stromu na silnici z Božičan na Nejdek. K zásahu na takzvané „staré Nejdecké silnici“ vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 Tatra 815 TERRNo1 v čase 15:47 hodin. Po příjezdu je průzkumem zjištěno, že strom rozlomený v rozdvojení ve výšce cca 8 metrů zasahuje do poloviny komunikace. Velitel zásahu prostřednictvím operačního střediska povolává na místo speciální výškovou techniku se záchranným košem. K zásahu je vyslána jednotka profesionálních hasičů z centrální stanice Karlovy Vary s automobilovým žebříkem AZ 40 Iveco Magirus. Po příjezdu žebříku provádíme odstranění nebezpečných částí stromu.

K dalšímu zásahu v souvislosti s přívalovým deštěm jsme vysláni Krajským operačním a informačním střediskem Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje opět v úterý 12. Června a to v čase 13:36 hodin. K zásahu do katastru obce Dolní Nivy vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20/3400/210-S2T Tatra 815 TERRNo1 a dopravním automobilem DA-L1Z Toyota Haice. Po příjezdu na místo události, kde bylo nahlášeno zatopení křižovatky frekventované silnice směrem na Sokolov, je prováděn komplexní průzkum. Bylo zjištěno, že se větší množství vody na silnici již nenachází, ale v místě je vrstva bahna. Na místo velitel zásahu prostřednictvím operačního střediska povolává pracovníky Údržby silnic. Na místo zásahu je následně povolána jednotka HZSp Sokolovská uhelná, která tu čerpala vodu již pár dní před touto událostí.

V úterý 12. června ráno vyhlásilo Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach naší jednotce na technickou pomoc, čerpání vody do ulice Husova. K zásahu do budovy 3. základní školy vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 Tatra 815 TERRNo1 a velitelským automobilem VEA-L1 Škoda Octavia v čase 05:16 hodin při jízdě od zásahu ve Staré Chodovské. Po příjezdu na místo zásahu je proveden průzkum, kterým bylo zjištěno zatopení učeben a šaten školy. Na místo je povolána jednotka profesionálních hasičů z centrální stanice Karlovy Vary se speciální technikou. Provádíme odčerpávání, odsávání a také vymetání vody z jednotlivých místností školy. Zásah je ukončen 08:37 hodin.

V úterý 12. června vyhlásilo Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach naší jednotce na technickou pomoc, čerpání vody. K zásahu do části obce Stará Chodovská vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 Tatra 815 TERRNo1 v čase 01:37 hodin. Po příjezdu na místo zásahu je proveden průzkum, který ukázal, že se voda z přívalového deště dostala do domu a zcela zatopila sklepní prostory a část nadzemního podlaží. Po zamezení dalšího přítoku do domu, nasazujeme kalové čerpadlo a velitel zásahu povolává na místo události ještě velitelský automobil, který přiváží další kalové čerpadlo. Zásah je ukončen po čtvrt na pět ráno.