V pondělí 11. června vyjela naše jednotka na příkaz Krajského operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje na technickou pomoc, záchranu osoby do ulice 1. máje. K zásahu vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 Tatra 815 TERRNo1 v čase 23:39 hodin. Po příjezdu na místo zásahu je na operační středisko nahlášeny informace o situaci, kdy došlo k zaseknutí výtahové kabiny mezi patry. Pomocí speciálního nářadí a po dodržení bezpečnostních postupů, byla osoba z výtahu vyproštěna. Správci domu bylo doporučeno nepoužívat výtah do provedení odborné kontroly specializovanou firmou.

V pondělí 4. června vyjíždíme na příkaz Krajského operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje na technickou pomoc, otevření uzavřených prostor do ulice Náměstí 9. května. Je potřeba nouzově otevřít byt, kdy jeho uživatelka nebyla několik dni viděna.  K zásahu s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 Tatra 815 TERRNo1 v čase 16:33 hodin. Na místě nás očekává hlídka Policie ČR, hlídka městské policie Chodov a oznamovatelka. Na místo je velitelem zásahu povolána přes operační středisko také výšková technika. Na místo události vysílá operační středisko automobilový žebřík AZ 30 z centrální hasičské stanice Sokolov. Po jeho příjezdu je proveden vstup do bytu přes okno. V bytě nalezena osoba, ke které na základě zjištěných skutečností, povolává velitel zásahu zdravotnickou záchrannou službu. Po příjezdu zdravotníků předáváme osobu do jejich péče a vracíme se na základnu.

Ve čtvrtek 31. května vyhlásilo Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach naší jednotce na technickou pomoc do ulice Smetanova. K zásahu vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20/3400/210-S2T Tatra 815 TERRNo1 v čase 17:25 hodin. Po příjezdu na místo zásahu, v areálu základní školy, potvrzujeme na operační středisko výskyt roje včel na stromě ve výšce přibližně 7 metrů. Na místo je povolán automobilový žebřík, který je vybaven záchranným košem pro bezpečný pohyb hasičů ve výškách. Po jeho příjezdu provádíme likvidaci roje včel pomocí motorového vysavače.

V posledních týdnech zaměstnávají hasiče časté výjezdy k včelím rojům. Víte kdy hasiče zavolat a kdy nikoli?

Ve středu 30. května vyjíždíme k dalšímu zásahu v podvečer. Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje vyhlásilo poplach čtyřem jednotkám na ohlášený únik plynu v panelovém domě. K zásahu do ulice Revoluční vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20/3400/210-S2T Tatra 815 TERRNo1 v čase 18:30 hodin. Po příjezdu provádíme průzkum vybaveni nejen dýchacími přístroji v pohotovostní poloze, ale především detektorem ke zjišťování případné dolní meze výbušnosti plynů. Detektor zatím nic nesignalizuje. Na místo se dostavují další povolané jednotky hasičů. Postupně se provádí kontrola ve všech vchodech. Na místě zasahují také hlídky Policie ČR, městské policie a pracovník plynárenské pohotovostní služby. Všechna měření a zjišťování přítomnosti plynu byla negativní. Zřejmě došlo k odvětrání již před příjezdem hasičů. Přesto doporučujeme nepodceňovat zjištění možného úniku zemního plynu nebo propan-butanu v bytových domech.

Ve středu 30. května byla na Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje ohlášeno, že došlo k zatopení sklepa 3. základní školy v Chodově. Operační středisko na místo vysílá naší jednotku s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20/3400/210-S2T Tatra 815 TERRNo1 v čase 06:31 hodin. Na místě nás očekává ředitel školy a starosta města. Je potvrzeno zatopení chodby a sklepních kójí v jedné z budov školy. Provádíme odčerpání a následně odklizení zbytků vody. Na místě s námi spolupracují i ostatní zaměstnanci školy.

V úterý 29. května vyhlásilo Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach naší jednotce na otevření uzavřených prostor při nebezpečí z prodlení v ulici Dukelských hrdinů. K zásahu vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20/3400/210-S2T Tatra 815 TERRNo1 v čase 16:05 hodin. Na místě nás očekává oznamovatel, hlídka Policie ČR a hlídka Městské policie Chodov. Je potřeba otevřít nouzově byt, ve které se nachází osoba, která nereaguje. Z důvodu nebezpečí z prodlení bylo provedeno okamžité násilné překonání zámku dveří pomocí prostředků Rescop. V bytě nalezena osoba, které poskytujeme okamžitě předlékařskou první pomoc a na místo je vyžádána Zdravotnická záchranná služba. Po příjezdu zdravotníků předáváme pacienta do jejich péče a vracíme se zpět na základnu.

V pátek 25. května byl vyhlášen poplach naší jednotce na technickou pomoc, únik ropných produktů. Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje určilo k výjezdu cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20/3400/210-S2T Tatra 815 TERRNo1. K zásahu jsme vyjeli v čase 13:06 hodin. Po příjezdu na parkoviště v ulici ČSM potvrzujeme na operační středisko typ i místo události.  Na místě je hlídka městské policie. Ropná skvrna o rozloze 10x2 metrů byla za pomoci sorbentu zlikvidována a naše jednotka se vrací zpět na základnu.  Původce olejové skvrny nebyl zjištěn.

V pátek 25. května jsme dopoledne vyjeli k dalšímu zásahu na příkaz Krajského operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje. V příkazu k výjezdu byla stanovena technika cisternová automobilová stříkačka CAS 20/3400/210-S2T a uvedena adresa místa zásahu ulice Hlavní s upřesněním na parkovišti u „Družstevníku“. Po příjezdu na místo události, kde nás očekává hlídka městské policie, je potvrzen únik ropných produktů z jednoho ze zaparkovaných osobních vozidel. Na místo se dostavuje také hlídka Policie ČR. Družstvo hasičů provádí posyp povrchu sorbčním prostředkem a následný úklid.

Ve středu v noci 23. května a především ve čtvrtek v noci 24. května postihly karlovarský kraje velmi intenzivní bouřky s lokálním přívalovým deštěm. Tyto projevy počasí byly doprovázeny na mnoha místech vysokým počtem elektrostatických výbojů. Na některých místech kraje ve středu v nočních hodinách vyjížděly hasičské jednotky především na čerpání vody ze zatopených sklepů, ale i prověřováním možného nebezpečí v souvislosti s počasím. Naše jednotka vyjela ve středu 23. Května večer na příkaz Krajského operačního a informačního střediska Karlovarského kraje na oznámení o možném narušení stromu po úderu blesku. K zásahu vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20. Po příjezdu na místo zásahu v ulici ČSM je prováděn průzkum místa události. Na operační středisko je potvrzeno, že strom je viditelně po úderu blesku. Další podrobnější průzkum ale ukázal, že k narušení pevnosti stromu nedošlo a další bezprostřední nebezpečí nehrozí. V dalším průběhu noci již naše jednotka nevyjela.

Na základě projevů počasí ve středu a v návaznosti s dalším vývojem, kdy se očekávaly ještě silnější bouřky s přívalovým deštěm, nařídil Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje pro vybrané jednotky sboru dobrovolných hasičů v každé katastru obce s rozšířenou působností, pohotovost na vlastní stanici.

V pondělí 21. května dostává Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje z Telefonního centra tísňového volání 112 informaci, že v ulici U Porcelánky je z jednoho z bytů slyšet volání o pomoc. Operační středisko okamžitě vyhlašuje poplach naší jednotce a na místo zásahu vysílá i speciální výškovou techniku jednotky Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje z centrální hasičské stanice Karlovy Vary. Zároveň je na místo okamžitě vyžádán zásah Policie ČR a Zdravotnické záchranné služby. K mimořádné události záchrany života vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 v čase 15:44 hodin. Před naším výjezdem k místu zásahu okamžitě vyrazila hlídka městské policie Chodov. Po příjezdu na místo je proveden prvotní průzkum. Průzkumná skupina navázala slovní kontakt přes dveře bytu s uživatelkou, která uvedla, že se nemůže hýbat.

V pondělí 16. dubna v 17:55 hodin vyhlásilo Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach naší jednotce na technickou pomoc, únik ropných produktů. K zásahu do ulice Husova vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20. PO příjezdu a místo události, kde nás již očekává hlídka městské policie, je průzkumem potvrzen únik kapalného uhlovodíku na parkovišti. Vzhledem k deštivému počasí a blízkosti kanalizační vpusti, je proveden okamžitý zásah posypem sorpčního prostředku.