V pondělí 22. dubna vyhlašuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach naší jednotce na technickou pomoc, únik ropných produktů na parkovišti v ulici U Koupaliště. K zásahu jsme vyjeli s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 Tatra 815 TERRA v čase 10:47 hodin. Po příjezdu na místo události a po provedeném průzkumu je potvrzeno, že se jedná únik benzínu z osobního vozidla. Jednotka provedla protipožární jištění a provizorní opravu. Majitelce, která se dostavila na místo, byla doporučena oprava v odborném servisu. Znečištěné místo bylo zasypáno sorbentem a uklizeno. 

Poslední dny vyjíždíme skoro každý den. K dalšímu zásahu jsme vyjeli v pondělí 15. Dubna. Na Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje je přijata informace o zavalení osoby stavebním materiálem v jedné z karlovarských firem. Operační středisko okamžitě vyhlašuje poplach pro čtyři družstva hasičů. Na místo události okamžitě vyjíždí další základní složky integrovaného záchranného systému. Naše jednotka vyjíždí k zásahu s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 Tatra 815 TERRA v čase 14:44 hodin. Jako první jsou na místě dvě družstva hasičů jednotky Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje ze stanice Karlovy Vary a hned za nimi dvě posádky zdravotnické záchranné služby. Chodovská jednotka je již na okraji Karlových Varů, když dostává od operačního střediska informaci, že osoba je již zachráněná a v péči zdravotníků. Následně jsme operačním střediskem odesláni zpět na základnu.

 

V sobotu 13. dubna vyjíždíme na příkaz Krajského operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje na technickou pomoc, otevření uzavřených prostor při nebezpečí z prodlení. K zásahu do ulice Revoluční vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 Tatra 815 TERRA v čase 11:16 hodin. Po příjezdu na místo provádíme násilné otevření vnitřních dveří v bytě, kde se nacházelo malé dítě. To bylo v pořádku předáno matce.

V pondělí 8. dubna vyhlašuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach naší jednotce na technickou pomoc, otevření uzavřených prostor při nebezpečí z prodlení. K zásahu vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 Tatra 815 TERRA v čase 14:49 hodin. Po příjezdu na místo, kde nás očekává hlídka městské policie, provádíme násilné otevření bytu osoby volající o pomoc. Uvnitř je nalezena zraněná osoba. Velitel zásahu žádá operační středisko o povolání posádky zdravotnické záchranné služby. Do příjezdu zdravotnických záchranářů poskytujeme předlékařskou první pomoc a následně osobu předáváme do péče lékaře.

 

Ve čtvrtek 4. dubna, v době kdy jedno družstvo zasahuje u požáru lesa u Cihelen, vyhlašuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach naší jednotce opět. K výjezdu je vyžádáno další družstvo chodovské jednotky. K zásahu úniku ropných produktů v ulici Vintířovská vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 Tatra 815 TERRA v čase 17:25 hodin. Po příjezdu na místo je potvrzen únik ropných látek z neznámého vozidla v délce 300 metrů. Provádíme posyp sorbentem a odstranění kapalného uhlovodíku. Během tohoto zásahu jsme operačním střediskem přeposláni k jiné události s vyšší prioritou. Byl ohlášen požár domu v Chodově.

V úterý 2. dubna vyhlašuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach ještě jedno a opět na technickou pomoc. Tentokrát na otevření uzavřených prostor při nebezpečí z prodlení. K zásahu vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 Tatra 815 TERRA v čase 10:55 hodin. Zabouchnutý byt v ulici Husova byl otevřen pomocí speciálního nářadí a majitelka bytu si aplikovala léky, které užívá na léčení.

 

V úterý 2. dubna vyhlašuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach na technickou pomoc, únik ropných produktů v ulici Čs. odbojářů. K zásahu vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 Tatra 815 TERRA v čase 07:48 hodin. Jednalo se o olejovou skvrnu motorového oleje, který neznámý řidič odhodil do popelnice komunálního odpadu. Na místo se dostavili také pracovníci technických služeb CHOTES, kteří popelnici odvezli. Jednotka následně provedla posyp sorbentem a úklid uniklé ropné látky.

 

Ve čtvrtek 28. března vyhlašuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach naší jednotce opět a opět to je na technickou pomoc, otevření uzavřených prostor při nebezpečí z prodlení. K zásahu vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 Tatra 815 TERRA v čase 07:08 hodin. Po příjezdu na místo provádíme průzkum a zjišťujeme možnosti rychlého otevření bytu. Velitel zásahu po zvážení všech okolností povolává na místo výškovou techniku. K zásahu vyjíždí automobilový žebřík AZ 30 JSDH Chodov. Po ustavení žebříku, se hasiči dostávají přes balkon do bytu. Na místo se dostavuje v tu chvíli příbuzný majitelky bytu a otevírá byt klíčem.

 

V sobotu 23. března vyhlašuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach naší jednotce na technickou pomoc, únik plynu v ulici Říjnová. K zásahu vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 Tatra 815 TERRA v čase 10:17 hodin. Po příjezdu na místo je prováděn průzkum, kterým je především zjišťována případná výbušná koncentrace v budově. Ta nebyla naměřena. Přesto byl stále cítit plyn ve společných prostorech domu. Na místo je povolána pohotovostní služba plynárenské společnosti. V tu chvíli za hasiči přibíhá obyvatelka Chodova, že ve vedlejším vchodě bydlí její maminka, neotevírá dveře a je nemocná.

V úterý 19. března vyhlašuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach naší jednotce na technickou pomoc, únik plynu do ovzduší v ulici U Porcelánky. K zásahu vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 Tatra 815 TERRA v čase 13:22 hodin. K zásahu vyslalo operační středisko také jednotku Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje ze stanice Sokolov. Na místě události, kde jsme také spolupracovali s městskou policií a pracovníkem plynárenské pohotovostní služby, nebyl zjištěn detekčními přístroji žádný únik, který by ohrožoval obyvatele. 

 

V pondělí 18. března vyhlašuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach naší jednotce na technickou pomoc, únik ropných produktů v ulici U Porcelánky. K zásahu vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 Tatra 815 TERRA v čase 14:44 hodin. Po příjezdu na místo u kruhové křižovatky ulic U Porcelánky a Nádražní provádíme odstranění menšího úniku nafty na pozemní komunikaci. Během zásahu je informován velitel zásahu hlídkou Policie ČR o dalším úniku v ulici Karlovarská. Po ukončení činnosti na prvním místě se přesouváme na nové místo zásahu. V ulici Karlovarská je průzkumem zjištěno, že došlo k úniku nafty z neznámého vozidla v délce přibližně 150 metrů. Za silného odpoledního provozu na průtažné silnici městem, je proveden úklid naftové skvrny pomocí sorpčního prostředku Absodan.

Naše jednotka zasahovala také ve stejný den, ale již ve dvě hodiny ráno na technické pomoci v ulici Tovární, kdy pomáhala společně s hlídkou městské policie nemohoucí osobě v bytě panelového domu.