Ve čtvrtek 11. července došlo ke změně počasí v celém regionu a hned to bylo znát. Na území našeho kraje se zvýšil počet zásahů hasičských jednotek a to především na dopravní nehody a další technické zásahy v souvislosti s deštivým počasím doprovázeném místy silnějším větrem. Krajské operační a informační střediska Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje vyhlašuje dopoledne poplach naší jednotce na technickou pomoc, čerpání vody. K zásahu vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 Tatra 815 TERRA v čase 07:50 hodin.

Ve středu 10. července vyhlašuje Krajské operační a informační střediska Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach naší jednotce na technickou pomoc, odstranění stromu. K zásahu do ulice Vintířovská vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 Tatra 815 TERRA v čase 08:04 hodin. Po příjezdu na místo je průzkume zjištěno, že nebezpečně nakloněný strom nad silnicí a je zavěšen do stožáru veřejného osvětlení. Po celou dobu zásahu byla komunikace uzavřena hlídkou městské policie.  Strom byl odstraněn pomocí motorové řetězové pily a záchytných lan. O nutnosti kontroly veřejného osvětlení byl informován zástupce společnosti, která má ve správě veřejné osvětlení ve městě.

V úterý 9. července je na tísňovou linku ohlášen únik plynu v ulici Zahradní. Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje vyhlašuje poplach naší jednotce v čase 10:13 hodin a k zásahu vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 Tatra 815 TERRA. Zároveň je na místo vyslána jednotka Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje z centrální stanice Sokolov s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 Tatra 815 TERRNo1. Po příjezdu na místo, kde nás již očekává hlídka městské policie a hlídka Policie ČR s oznamovatelem, vydává náš velitel pokyn k provedení průzkumu v domě průzkumné skupině o síle 1+3.

Ve středu 3. července je na tísňovou linku ohlášen únik ropných produktů ze zaparkovaného vozidla v ulici Vančurova. Krajské operační a informační střediska Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach naší jednotce v čase 11:13 hodin a k zásahu vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 Tatra 815 TERRA. Po příjezdu na místo jsou potvrzeny prvotní informace a jednotka provádí úklid úniku motorového oleje pomocí sypkého sorpčního prostředku. Na místě jsme spolupracovali s hlídkou městské policie, která informovala majitele vozidla s tím, aby se dostavil na místo. Po odstranění úniku se vracíme zpět na základnu.

V úterý 2. července vyhlašuje Krajské operační a informační střediska Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach naší jednotce na technickou pomoc, únik nebezpečných látek. K zásahu v ulici Karlovarská vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 Tatra 815 TERRA v čase 13:00 hodin. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že někdo v prostoru výjezdu od čerpací stanice rozlil větší množství barvy a z místa ujel. Velitel zásahu rozhodl, že když už jsme jako místní jednotka na místě, provedeme odstranění. Největší vrstva barvy byla nejprve odstraněna pomocí hadrů a dalších prostředků. Následně je dalším průzkumem zjištěno, že barva je ředitelná vodou a proto byla komunikace očištěna pomocí vysokotlakého proudu od CAS 30.

V sobotu 29. června, v době kdy většina obyvatel města v klidu spí, vyhlašuje Krajské operační a informační střediska Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach naší jednotce na technickou pomoc, únik ropných produktů. K zásahu v ulici U Porcelánky vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 Tatra 815 TERRA v čase 04:29 hodin. Po příjezdu na místo je proveden úklid pomocí sorbentů. Následně se přesouváme do ulice Tovární, kde je proveden úklid další olejové skvrny a je nalezen původce znečištění. Jednalo se o únik z osobního automobilu, kdy majitel se snažil zamezit šíření uniklého oleje, nicméně se osobně na místě nenacházel. Dalším průzkumem bylo zjištěno, že k úniku docházelo již z ulice Dukelských Hrdinů. Celkem jsme provedli úklid na čtyřech místech ve městě. Zásah trval celkově přes hodinu.

V pátek 28. června vyhlašuje Krajské operační a informační střediska Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach naší jednotce na technickou pomoc, záchranu osoby ze zaseknuté výtahové kabiny. K zásahu v ulici U Porcelánky vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 Tatra 815 TERRA v čase 11:07 hodin. Po příjezdu na místo potvrzená zaseknutá výtahová kabina mezi 2.NP a 3.NP. Uvnitř osoba bez zranění. Jednotka provedla vyproštění osoby z kabiny, výtah byl zabezpečen a správce domu byl informován o poruše výtahu a byla doporučena oprava.

V pondělí 24. června vyhlašuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach naší jednotce na technickou pomoc, čerpání vody. K zásahu v ulici Vintířovská vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 Tatra 815 TERRNo1, s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 Tatra 815 TERRA a velitelským automobilem VEA Škoda Octavia v čase 08:10 hodin. Po příjezdu na místo je potvrzeno zatopení provozní jímky a ohrožení elektroinstalace v průmyslové zóně. Velitel zásahu předává na operační středisko všechny zjištěné informace a požaduje vyslání jednotky s velkokapacitním čerpadlem. Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje vyslalo jednotku Sboru dobrovolných hasičů Vintířov s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 Scania. Čerpání bylo prováděno nejen pomocí čerpadel CAS, ale také pomocí ponorného kalového čerpadla.

V pátek 21. června vyhlašuje Krajské operační a informační střediska Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach naší jednotce na technickou pomoc, odstranění nebezpečných stavů. K zásahu do ulice Revoluční vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 Tatra 815 TERRA v čase 00:22 hodin. Po příjezdu na místo je průzkumem potvrzeno, že dochází k úniku vody z jednoho z bytů. Jednotka provedla uzavření všech hlavních uzávěrů na vodu i topení v domě a vypnutí jističů přívodu elektrické energie v patře kam vody tekla. Přes policii byl kontaktován majitel bytu, který se dostavil na místo.

V neděli 16. června dopoledne jsme vyjeli ke třem zásahům. Krajské operační a informační střediska Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje první poplach v čase 09:55 hodin a to na technickou pomoc, odstranění stromů. K zásahu na Kostelní stezku vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 Tatra 815 TERRA. Po příjezdu na místo, kde nás již očekává hlídka městské policie, odstraňujeme jeden strom.

Krátce po návratu na základnu je nám vyhlášen poplach opět. Znovu na technickou pomoc, odstranění stromu. K zásahu v ulici Staroměstská vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 Tatra 815 TERRA v čase 10:15 hodin. Na místě je zjištěna odlomená větší větev u schodiště kostela.

Ke třetímu dopolednímu zásahu vyjíždíme s CAS 30 v čase 11:12 hodin a to do ulice U Koupaliště. V této ulici bylo ohlášeno, že ve starém vypuštěném bazénu se nachází liška a nemůže ven. Po našem příjezdu na místo bylo průzkumem zjištěno, že liška radši utekla sama.

V sobotu 15. června vyhlašuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach na technickou pomoc, spolupráci se složkami IZS při pátrání po pohřešované osobě v terénu. K zásahu vyjíždí určené hasičské jednotky i se speciální technikou. Naše jednotka vyjíždí s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 Tatra 815 TERRA v čase 18:18 hodin. Po příjezdu na místo zásahu, kterému velí Policie ČR, jsme určeni do pátrací skupiny společně s příslušníky PČR. Je nám stanoven prostor pátrání, který je prohledáván v rojnici s využitím systému Gina. Pátrání bylo neúspěšné a pohřešovaná osoba nebyla v terénu nalezena. Na základnu se vracíme krátce před desátou hodinou večerní.