V sobotu 16. března vyjíždíme na příkaz Krajského operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje na technickou pomoc, odstranění nebezpečných stavů. Na tísňovou linku bylo nahlášeno, že dochází k výraznému zatékání dešťové vody na budově mateřské školy v ulici U Koupaliště. K zásahu vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 Tatra 815 TERRA v čase 09:55 hodin. Po příjezdu na místo a provedeném průzkumu je zjištěno, že došlo k ucpání střešní vpusti na dvou pavilonech, kde se díky silnému dešti vytvořily velké vodní laguny.

V pátek 15. března vyhlašuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach naší jednotce na technickou pomoc, odstranění ropných produktů. K zásahu do ulice U Koupaliště vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 Tatra 815 TERRA v čase 18:25 hodin. Po příjezdu na místo a provedeném průzkumu je potvrzeno, že došlo k úniku nafty z neznámého vozidla na parkovišti. Byl proveden posyp sorbentem Absodan.

V pátek 15. března vyhlašuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach naší jednotce na technickou pomoc, otevření uzavřených prostor. K zásahu v ulici Jiráskova vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 TERRA v čase 13:49 hodin. Po příjezdu na místo nás očekává oznamovatel, hlídka městské policie a hlídka Policie ČR. Provádíme násilné otevření bytu. V bytě je nalezena zraněná osoba, které je ve spolupráci s policisty a strážníky poskytnuta předlékařská první pomoc. Je povolána Zdravotnická záchranná služba a po příjezdu je zraněná osoba předána do péče zdravotníkům. Následně provádíme snesení osoby na nosítkách do sanitního vozu.

Ve čtvrtek 14. března, v době kdy končíme zásah v ulici Boženy Němcové, nás Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje odesílá k dalšímu technickému zásahu v Chodově. K zásahu v ulici Tovární přejíždíme v čase 14:23 hodin. Po příjezdu na místo je potvrzena informace, že došlo k uvolnění plechové části střechy jednoho z domů a hrozí nebezpečí, že spadne na přilehlý chodník. Pomocí technických prostředků a to především motorové rozbrušovací pily provádíme odstranění uvolněného plechu.

Ve čtvrtek 14. března odpoledne vyhlašuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach naší jednotce opět na technickou pomoc, únik ropných produktů. K zásahu do ulice Boženy Němcové vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 Tatra 815 TERRA v čase 13:15 hodin. Po příjezdu na místo je zjištěno, že došlo k znečištění ulici místní komunikace ulic Boženy Němcové a 1. máje. Naftová skvrna vlivem silného deště smývána do městské kanalizace. Velitel zásahu předává informace na operační středisko a požaduje informování správce kanalizace. Zároveň informuje místní čistírnou odpadních vod a povolává zástupce technických služeb. Při zásahu spolupracujeme s hlídkou Policie ČR a hlídkou městské policie. Po ukončení činnosti na místě zásahu jsme odesláni operačním střediskem k dalšímu zásahu do ulice Tovární.

Ve čtvrtek 14. března vyhlašuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach naší jednotce na technickou pomoc, únik ropných produktů v Chodově. K zásahu vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 Tatra 815 TERRA v čase 08:52 hodin. Již při jízdě na místo zásahu je zjištěno, že skvrna kapalného uhlovodíku bude většího rozsahu. Dalším průzkumem je zjištěn rozsah od kruhové křižovatky u Penny až po kruhovou křižovatku ulice Tovární. Velitelem zásahu byl dán na operační středisko požadavek na další jednotku hasičů. Na místo vyjíždí jednotka Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje ze stanice Sokolov. Operační středisko následně informuje také správce komunikace. U zásahu s hasiči spolupracují hlídky městské policie a Policie ČR, které provádějí usměrňování provozu na frekventované silnici. Celkem bylo na odstraňování naftové skvrny spotřebováno více než sto kilogramů sypkého sorbentu.

V úterý 12. března vyhlašuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach pro čtyři jednotky hasičů na záchranu osoby ve Vintířově. K zásahu, kdy bylo ohlášeno zavalení osoby stavebním materiálem, vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 Tatra 815 TERRA v čase 13:48 hodin. K zásahu vyjela také jednotka Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje stanice Sokolov, jednotka Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje stanice Karlovy Vary a jednotka Sboru dobrovolných hasičů Vintířov. Naše jednotka byla při jízdě k místu mimořádné události přeposlána operačním střediskem k zajištění místa pro přistání vrtulníku letecké záchranné služby. Po zajištění a přípravě místa přistání vyčkáváme příletu vrtulníku. Následně jsme informováni operačním střediskem Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje o odvolání záchranného vrtulníku na základě informací záchranné služby poté, co lékař konstatoval úmrtí osoby.

Orkán Eberhard byla cyklona, která zasáhla střední Evropu od pátku 8. března a dozvuky měla ještě v pondělí 11. března. Její vítr dosahoval rychlosti až 206 km/h. Potvrdila se tak předpověď a výstraha meteorologů. Vítr strhával střechy, porážel a vyvracel stromy, bez proudu bylo v Česku více jak 320 tisíc obyvatel. V karlovarském kraji hasiči odstraňovali popadané stromy, zajišťovali uvolněné nebo popadané střechy a také poskytovali náhradní zdroje elektrické energie v rámci první pomoci osobám se zdravotnickými přístroji. Hasiči zasahovali během neděle a pondělního dopoledne v souvislosti s orkánem u více jak 130 událostí. Naše jednotka byla vyslána ke třem událostem a to dvakrát k odstranění popadaných stromů a jednou k odstranění překážek, kdy došlo vlivem silnému větru k přelétnutí těžké trampolíny na větší vzdálenost a zablokování příjezdové cesty. Při těchto událostech nebyl nikdo zraněn.

V sobotu 9. března vyhlašuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach naší jednotce na technickou pomoc, odstranění popadaných stromů v ulici Nádražní. K zásahu vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 Tatra 815 TERRA v čase 21:36 hodin. Po příjezdu na místo provádíme pomocí technických prostředků odstranění dvou padlých stromů na místní komunikaci. Při návratu zpět na základnu jsme operačním střediskem, na základě dalšího oznámení na tísňovou linku,přeposláni k novému místu odstraňování padlých stromů a to do obce Mírová. Po příjezdu na uvedenou adresu je vidět, že místní obyvatelé padlý strom odstranili před příjezdem hasičů.

V pondělí 4. března vyhlašuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach naší jednotce na technickou pomoc, odstranění nebezpečných stavů v ulici Tyršova. K zásahu, kdy bylo na tísňovou linku oznámen nebezpečně naklánějící se strom nad silnicí, vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 Tatra 815 TERRA v čase 17:22 hodin. Po příjezdu na místo a provedeném průzkumu je zjištěno, že na uvedené adrese se nachází vzrostlý smrk, který se vlivem silného větru běžně hýbal, nicméně viditelně poškozený není a žádné nebezpečí nehrozí. Byl proveden průzkum celé ulice a všech stromů v okolí, bez známek poškození a bez nebezpečí.

V pondělí 4. března vyhlašuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach naší jednotce na technickou pomoc, únik plynu v panelovém domě. K zásahu na Vřesové vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 Tatra 815 Terra v čase 12:32 hodin. Průzkumem potvrzen únik plnu v domě. Bylo evakuováno devět osob. Nikdo nebyl zraněn. Na místě zasahovala také jednotka HZS a plynárenská pohotovostní služba.