Sbírka zákonů č. 146/2020

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 1. dubna 2020, kterým se mění nařízení vlády č. 104/2020 Sb., o zákazu distribuce léčiv v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2

Úplný seznam registrovaných léčivých přípravků podle § 1 je uveden ve sbírce zákonů.