Další požár u železniční trati pomáhalo hasit i druhé družstvo naší zásahové jednotky v sobotu 11. dubna. V 15:33 byl vyhlášen poplach systémem JSVV „sirénou“ pro naši jednotku, na požár trávy u kolejí u železničního přejezdu Jenišov – Zátiší. Jednotka vyjela na místo s CAS 20 T815 TERRNo1 ve složení velitel, strojník a čtyři hasiči.

Jednotka vyjíždí k požáru a žádá operační středisko o upřesnění místa zásahu, jelikož na výjezdovém lístku byla uvedena adresa události „Karlovy Vary – ul.Chodovská u cvičáku“. Adresa události je správná, jelikož se jedná o požár většího rozsahu a několik ohnisek. Jednalo se o požár trávy u kolejí od železniční stanice Karlovy Vary-Dvory, až po železniční přejezd Jenišov-Zátiší. Naše jednotka přijíždí na určené místo a zjišťuje, že se jedná o požár trávy a nízkého porostu o velikosti 50x50 metrů.

V té době se na místo dostavuje velitel zásahu (celý požár byl rozdělen na několik úseků) v osobě velitele čety ze stanice HZS Karlovy Vary. Určuje, že naše jednotka zvládne požár v úseku „Zátiší“ samostatně. Při hašení je zjištěno, že došlo k poškození železničního zařízení a je nutno poslat na místo vyšetřovatele požárů a zástupce majitele. Cisternová automobilová stříkačka jede jednou na doplnění vody, aby bylo možno místo požáru řádně uhasit a po provedení likvidace se vyčkává příjezdu vyšetřovatele a jednotky hasičů SŽDC Cheb. Jednotka se po jejich příjezdu vrací na základnu. Na hašení tohoto rozsáhlého požáru se spolu s naší jednotkou podíleli, jednotka HZS ze stanice Karlovy Vary s CAS 16 Renault Camiva, CAS 32 T815 a VEA Toyota LandCruiser, jednotka SDH Stará Role s CAS 24 L101, jednotka SDH Tašovice s CAS 24 L101 a CAS 32 T148 a jednotka SŽDC Cheb s CAS 24 L101, vyšetřovatel požárů HZS územního odboru Karlovy Vary a hlídka PČR. Asi hodinu byl zastaven provoz na železniční trati, a proto vlaky měli zpoždění. V případě požárů v blízkosti železničních tratí, žádají hasiči vždy zástupce dráhy o snížení rychlosti vlaků na minimum, z důvodů pohybu zasahujících hasičů u kolejiště.