V pondělí 3. července v 12:11 hodin vyhlašuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach na požár nízké budovy v ulici Dvořákova. Nahlášen byl požár objektu bývalé pekárny takzvané „knedlíkárny“. Černý sloup dýmu byl vidět daleko. K požáru vyslalo operační a informační středisko Integrovaného záchranného systému jednotky v prvním stupni podle požárního poplachového plánu. Naše jednotka vyjíždí na místo s oběma cisternovými automobilovými stříkačkami. Po příjezdu na místo je průzkumem zjištěno a potvrzeno na operační středisko, že se jedná o rozvinutý požár s plamenným hořením chladicího boxu v rozsahu 10x3 metru přistaveného přímo k budově a šíří se okny na objekt a střechu.

Na pokyn velitele zásahu byla vhodně ustavena mobilní zásahová technika pro možnost nasazení výškové techniky, dále bylo provedeno bojové rozvinutí dopravní vedení od CAS 24 a rozdělovač se dvěma hasebními proudy C. Jeden útočný proud byl určen k ochraně objektu a lokalizaci požáru chladicího boxu z vnější strany, další proud C k hašení přízemních prostor. Prováděl se také vnitřní průzkum pomocí termokamery z důvodu možnosti výskytu osob. Následně byl připraven 3 útočný proud C od rozdělovače. Na pokyn velitele zásahu byl proveden průzkum horních pater s úkolem vyhledávání možné přítomnosti osob a hašení ohnisek požáru. Na místo se dostavila jednotka HZS stanice Karlovy Vary, po předání informací si její velitel přebírá velení zásahu. Na místo se dostavuje také jednotka HZS stanice Sokolov a jednotka HZS stanice Chemické závody, řídící důstojník HZS Karlovarského kraje, velitel stanice jednotky HZS stanice Sokolov, vyšetřovatel požárů HZS Karlovarského kraje a také starosta města Chodov. V místě zásahu jsme spolupracovali také se strážníky městské policie Chodov, příslušníky Policie ČR a to i ze Skupiny kriminální policie a vyšetřování. Hasiči naší jednotky se průběžně řídí pokyny velitele zásahu, provádějí průzkum bojem, vyhledávání skrytých ohnisek, lokalizaci a likvidaci požáru, závěrečný průzkum požářiště. V objektu nebyly nalezeny žádné osoby. Příčina a výše škody je předmětem vyšetřování.

 

Zasahující jednotky a technika:

JSDH Chodov – CAS 24 T815 TERRNo1, CAS 20 T815 TERRNo1

JSDH Vintířov – CAS 30 Scania

HZS stanice Karlovy Vary – CAS 20 T815 TERRNo1 „Cobra“

HZS stanice Sokolov – CAS 20 Scania

HZS stanice Chemické závody – AP 30 Renault