V neděli 6. května odpoledne vyjíždíme tento den k druhému ohlášenému požáru. V čase 16:37 hodin vyhlásilo Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach pro čtyři jednotky na požár travního a lesního porostu v lokalitě bývalé loketské výsypky mezi Chodovem a Novým Sedlem. K zásahu vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 24/3200/400-S2Z Tatra 815 TERNNo1. Součastně k zásahu vyjíždí jednotka Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje ze stanice Sokolov s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30/9000/540-S3VH Tatra 815-7, jednotka Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje ze stanice CHZ Sokolov s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 24/5500/500-S1V Scania, jednotka Sboru dobrovolných hasičů Vintířov s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30/9000/540-S2Z Scania.

Naše jednotka po příjezdu do uvedené rozlehlé lokality musela vyhledávat místo požáru. Po nalezení ohniska požáru byl proveden průzkum rozsahu. Bylo zjištěno, že hoří louka o rozloze 20x20 metrů a další část požářiště byla v hustém jehličnatém lese výsypky v rozsahu 60x20 metrů. Velitel zásahu informoval operační středisko o větším rozsahu požáru a upřesnění místa zásahu. Jednotka ustavila hasičskou techniku v dostatečné vzdálenosti proti frontě požáru v návětrné straně a na pokyn velitele zásahu bylo provedeno rozvinutí dopravní vedení C na rozdělovač od CAS a první útočný proud C s cílem lokalizovat frontu požáru v lese. Na místo se dostavila jednotka Vintířov, která na pokyn velitele zásahu vytvořila útočná proud k lokalizaci požáru louky, který se šířil k další části lesa. Dále prováděla doplnění vody do CAS jednotky Chodov. Na místo se dostavují obě jednotky ze Sokolova a je provedena změna ve funkci velitele zásahu podle práva přednostního velení. Je provedena likvidace požáru louky a následně také požáru lesa.