V sobotu 26. května krátce před půl pátou odpolední Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach naší jednotce na požár průmyslového objektu hnědouhelné společnosti na Vřesové. Byl nahlášen požár zauhlovací cesty uhelného prachu, který je přepravován pomocí dopravníkového pásu. K zásahu vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 24/3200/400-S2Z Tatra 815 TERRNo1 v čase 16:29 hodin. Již při jízdě na místo zásahu je vidět kouř z místa požáru a je zjevné, že to bude složitější zásah. Informace je předána na operační středisko. Po příjezdu na místo zásahu, kde jsme jako druhá jednotka hned za místní jednotkou podnikových hasičů, jsme okamžitě nasazeni velitelem zásahu na nejsložitější místo zásahu.

Naším úkolem bylo vytvořit 2. útočný proud od rozdělovače v části věže G2, provést útočný proud na kótu 34 metrů s cílem lokalizace požáru a zabránění šíření do této části G2 od uhelného mostu, hašení požáru uhelného prachu, ochlazování ocelových konstrukcí. Zásah probíhal samozřejmě s nasazením dýchacích přístrojů za velmi vysokých teplot a za nulové viditelnosti ve složitém prostoru technologického provozu, kdy v některých okamžicích nepomáhala k orientaci ani termokamera. Současně jsme prováděli doplňování hasební vody do zásahových cisteren a doplňování vody z hydrantové sítě. Průběžně docházelo ke střídání hasičů v místě zásahu a to k výměně tlakových lahví dýchacích přístrojů. Dalším hlavním úkolem bylo ochlazování nosných konstrukcí věže G2, na kterých byl usazen žhnoucí uhelný prach a ochlazení stěny a ocelové konstrukce na zásahové cestě ve věži G2. Naše jednotka byla po použití všech tlakových lahví dýchacích přístrojů definitivně vystřídána na našem bojovém úseku jinou jednotkou.

Následně jsme na hasičské stanici podnikových hasičů, provedli doplnění tlakových láhví dýchacích přístrojů a omytí použité výzbroje i dýchacích přístrojů od silného nánosu uhelného prachu. Hasičům byly poskytnuty ochranné nápoje po zásahu v prostředí vysokých teplot, kdy teploty bezprostředně působící na zasahující hasiče měly přes sto stupňů. Z místa zásahu, který ještě pokračoval, jsme velitelem zásahu odesláni zpět na základnu okolo půl deváté večerní. Na zásahu se podílelo 10 hasičských jednotek, tedy více jak padesát hasičů.