Ve úterý 20. listopadu večer je ohlášen na tísňovou linku požár panelového domu ve Vintířově.  Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje vyhlašuje poplach pro hasičské jednotky určené v prvním stupni podle požárního poplachového plánu a následně i některé jednotky z druhého stupně. Chodovská jednotka k zásahu vyjíždí s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20/3400/210-S2T a automobilovým žebříkem AZ 30-M2 v čase 20:25 hodin. Po příjezdu na místo, kde již zasahuje místní jednotka hasičů, provádíme průzkum a po dohodě velitelů jednotek si přebírá velení u zásahu velitel našeho družstva. Je dále prováděn průzkum zakouřeným prostorem a jsou vyhledávány osoby.

Na místo se postupně dostavují ostatní povolané jednotky a to jednotka Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje z centrální stanice Karlovy Vary, jednotka Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje z centrální stanice Sokolov, jednotka Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje ze stanice Chemické závody Sokolov a jednotka Sboru dobrovolných hasičů Březová (SO). Na místo se také dostavují hlídky Policie ČR a posádka Zdravotnické záchranné služby. Dalším průzkumem bylo zjištěno, že došlo k požáru odpadu uvnitř panelového domu. Nic jiného naštěstí nehořelo. Je zjištěno, že došlo k intoxikaci zplodinami hoření osoby v jednom z bytů. Osoba je hasiči vyvedena mimo budovu a předána do péče zdravotníků. Velení u zásahu přebírá velitel jednotky z centrální stanice Sokolov. Naše jednotka dále provádí přetlakovou ventilaci k odvedení zplodin hoření mimo budovu a provádí průzkum a kontrolu všech pater v domě. Po splnění všech stanovených úkolů, jsme odesláni velitelem zásahu zpět na základnu.