V sobotu 20. dubna byl nahlášen na Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje požár v Revoluční ulici v Novém Sedle. Operační středisko hasičů vyhlásilo poplach pro čtyři jednotky. K zásahu jsme vyjeli s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 Tatra 815 TERRNo1 v čase 07:47 hodin. Po příjezdu na místo společně s jednotkami HZS stanice Sokolov, SDH Vintířov a SDH Loket. Průzkumem je zjištěno, že nedošlo k požáru, ale neznámá osoba nechala v tomto suchém a větrném počasí neuhašené ohniště bez dozoru.