V pátek 6. prosince vyhlásilo Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach pro tři jednotky dle požárního poplachového plánu na požár automobilu v Novém Sedle. K zásahu do ulice Příční jsme vyjeli cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 T815 TERRNo1 v čase 14:52 hodin. Po příjezdu na místo je zjištěn požár v motorové části osobního automobilu. Požár nebyl velkého rozsahu, protože se podařilo veřejnosti ještě před příjezdem hasičů provést prvotní hasební zásah hasicími přístroji.