Ve čtvrtek 9. dubna v čase 15:36 hodin vyhlašuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach pro tři jednotky hasičů na požár v přírodním prostředí. K nahlášenému požáru travního porostu ve Vintířově jsme vyjeli cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 Tatra 815 TERRNo1. Zároveň s námi je poplach vyhlášen také místní jednotce Vintířov a jednotce profesionálních hasičů ze Sokolova. Na místě události je zjištěn požár trávy a nízkého porostu.

V těchto jarních dnech se rapidně zvýšil nárůst zásahů v přírodním prostředí nejen v karlovarském kraji, ale také na celém území republiky. Nabádáme občany k opatrnosti s rozděláváním ohňů a k dodržování předpisů a zákonů týkajících se požární bezpečnosti.