Ve čtvrtek 30. dubna, krátce před půl třetí ráno, vyhlásilo Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach pro jednotky v prvním stupni požárního poplachového plánu na ohlášený požár skládky komunálního odpadu u Vřesové. K požáru skládky u Vřesové v katastru obce Vintířov jsme vyjeli cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 Tatra 815 TERRNo1 v čase 02:33 hodin. K zásahu vyjela také jednotka Hasičského záchranného sboru podniku Sokolovská uhelná, Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje stanice Sokolov, jednotka Sboru dobrovolných hasičů Vintířov. Po příjezdu prvních jednotek na místo a provedení důkladného průzkumu byl počet jednotek potřebných na místě události navýšen na 15, to je více než 60 hasičů. Na místo se dostavil také ředitel územního odboru Sokolov, který převzal velení zásahu. Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje informovalo zástupce okolních obcí o vzniklé situaci. Požár se ve spolupráci se zaměstnanci provozu skládky podařilo lokalizovat až po několika hodinách. Naše jednotka plnila úkoly stanovené velitelem zásahu a provedla také několik vystřídání hasičů v rámci naší jednotky u zásahu. V tu dobu byl zajištěn v Chodově ještě jeden organizovaný výjezd pro další zásah jiného druhu. Požár skládky se podařilo stabilizovat po několika dnech a v současnosti probíhá dohled podnikovou jednotkou Sokolovské uhelné.