V úterý 26. května večer vyhlásilo Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach pro naši jednotku znovu. Tentokrát jsme vyjeli s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 TERRNo1 v čase 20:51 hodin k požáru stromu v ulici U Koupaliště. Po příjezdu na místo zásahu je potvrzen požár stromu, který byl zlikvidován pomocí vysokotlakého útočného proudu. Na místo se na žádost velitele zásahu dostavila pracovnice životního prostředí, kdy po zhodnocení stavu stromu bylo konstatováno, že došlo vlivem požáru k narušení pevnostní struktury a bude nutné z důvodu bezpečnosti osob, strom odstranit. Odstranění stromu bylo po dohodě s pracovnicí životního prostředí a starostou města ponecháno na další den, kdy byla vyžádána spolupráce odborné firmy, která strom odstranila. Do odstranění stromu bylo místo ohraničeno výstražnou páskou upozorňující na zákaz vstupu a místo bylo průběžně kontrolováno městskou policií.