Ve čtvrtek 13. srpna ráno, jsme vyjeli na příkaz Krajského operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 Tatra 815 TERRNo1 v čase 06:14 hodin k požáru balíku slámy. Po příjezdu na místo určení se nikde hořící balík nenacházel. Je kontaktována oznamovatelka a je zpřesněno místo požáru. Jednotka se musela přesunout do stejné lokality, ale za potokem jinou trasou. Požár balíku uhašen. Na místo byl povolán také vyšetřovatel požárů HZS.