V neděli 4. října v noci, vyhlásilo Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach pro naši jednotku na ohlášený kouř po menších explozích v blízkosti supermarketu. K zásahu do ulice Tovární jsme vyjeli s cisternovou automobilovou cisternou CAS 20 Tatra 815 TERRNo1 v čase 01:15 hodin. Na uvedené adrese nebyl průzkumem žádný požár nalezen. Na místě s námi spolupracovali hlídky městské policie a Policie ČR a také starosta města. Dalším průzkumem bylo zjištěno, že šlo zřejmě o použití zábavné pyrotechniky. K žádným škodám nedošlo. Událost byla překlasifikována na planý poplach.