Ve čtvrtek 29. září je v podvečerních hodinách nahlášen požár kolového nakladače Komatsu WA470 mezi Vintířovem a Lomnicí. Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje na základě zjištěných informací, vyhlašuje v 18:25 hodin poplach jednotkám v prvním stupni a určuje k výjezdu více hasičské techniky. Po příjezdu na místo zásahu, kde již zasahují povolané jednotky, se nahlašujeme veliteli zásahu a plníme stanovené úkoly. Příčinou požáru byla technická závada na elektroinstalaci kolového nakladače. Hasiči museli kromě samotného požáru zlikvidovat také uniklý hydraulický olej. Silnice byla dvě hodiny zcela uzavřena, provoz byl obnovený až po 20 hodině. Podle odhadu majitele stroje je škoda 500 tisíc korun.

Ve čtvrtek 29. září v 07:37 hodin vyhlašuje krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach jednotkám v prvním stupni podle požárního poplachového plánu na obec Božičany. Je hlášen kouř v prvním patře obytné budovy. K zásahu je vyslána naše jednotka s CAS 24/3200/400-S2R, jednotka HZS stanice Karlovy Vary s CAS 24/3400/210-S2T  Scania, VEA-L2 Toyota Hilux a CAS 30/9000/540-S3VH  T815-7, jednotka SDH Nová Role s CAS 15/2500/250-M2R  Renault Midlum a jednotka SDH Nejdek CAS 15/3000/300-M2T Man.

Chodovská jednotka je na místě zásahu jako první a potvrzuje kouř vycházející z okna.

Ve středu 31. srpna vyjíždíme na příkaz krajského operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje opět na lesní požár do prostoru katastru Rájce do stejné lokality jako předešlý týden. K požáru lesní hrabanky ve špatně přístupném terénu vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 24 T815 TERRNo1 v čase 08:49 hodin. Po příjezdu na místo, kde již zasahuje jednotka podnikových hasičů Sokolovské uhelné, dostáváme příkaz od velitele zásahu zřídit druhý útočný proud od rozdělovače do pravé strany místa požáru. Všichni z naší jednotky si potřebný počet hadic typu C a od rozdělovače vytváří útočné vedení do strmého kopce s převýšením 55 metrů na vzdálenost přibližně 60 metrů. Místo požáru je ve stejné lokalitě jako jsme zasahovali v pátek minulý týden, jen na jiném místě. Už jsme to tam dobře znali. Provádíme postupné hašení zasaženého místa, které je kontrolováno termokamerou. Z místa zásahu odjíždíme několik minut před jedenáctou hodinou.

V úterý 30. srpna vyjíždíme na příkaz krajského operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje na lesní požár do ulice Lesní. K požáru lesní hrabanky vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 24 T815 TERRNo1 v 18:04 hodin. Po příjezdu na místo je prováděn průzkum a je zjištěno, že hoří na ploše přibližně 3x3 metry. Velitel nařizuje provést lokalizaci a likvidaci požáru pomocí jednoho útočného proudu C. Požářiště je kontrolováno termokamerou a velitel zásahu informuje vyšetřovatele požárů (VP).

V pátek 26. srpna vyhlásilo krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach naší jednotce na požár lesa v katastru obce Božičany. K požáru jsme vyjeli s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 24 T815 TERRNo1 v 10:58 hodin. K zásahu jsou také vyslána jednotka HZS z centrální stanice Karlovy Vary s CAS 30 T815-7 a následně také jednotka HZSp Sokolovská uhelná s CAS 32 T815 PR2. Oznamovatel přesně nespecifikoval místo požáru ve špatně přístupném terénu, ale uvedl místo, kde mají hasičské jednotky počkat. Najíždíme od chodovské části Nové Chalupy a čekáme na příjezd pracovníka správy lesů.Za námi dojíždí jednotka SUAS a po příjezdu pracovníka lesní správy odjíždějí velitelé jednotek v lesnickém vozidle na průzkum dostupnosti hasičskou technikou a upřesnění místa a rozsahu požáru.

V pondělí 22. srpna jsme vysláni operačním střediskem k zásahu ještě jednou. Poplach je nám vyhlášen ve 20:31 hodin a k ohlášenému požáru vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 24. K zásahu je také vyslána jednotka HZS ze stanice Sokolov. Po příjezdu do ulice Železný Dvůr, je potvrzena informace, že požár je z důvodu vypalování kabelů. Provedeme hasební zásah a věc dále řeší Policie ČR ke zjištění, zda věc nepochází z trestné činnosti.

Tento zásah se zkomplikovat cestou zpět na základnu. Naše hasičská zbrojnice prochází v těchto dnech stavební úpravou, při které musíme vyjíždět k zásahům z nouzového stanoviště a to cestou přes ulici Palackého. V tomto případě se nešlo dostat zpět na naše místo stání, protože v uvedené ulici stála špatně a zaparkována osobní vozidla.