Dopoledne ve středu 24. června, kdy někteří členové zásahové jednotky byli na zbrojnici, byl v 9:49 hodin vyhlášen poplach všemi prostředky pro svolání hasičů. Na příkazu k výjezdu bylo napsáno, že se jedná o požár nízké budovy v Sokolově v ulici Školní. K zásahu vyjela spolu s velitelským automobilem VEA Renault Kangoo i cisterna CAS 24 T815 TERRNo1 v celkovém počtu hasičů 1+10.

Sobota začala pro některé hasiče již deset minut před třetí hodinou ranní. Byl vyhlášen poplach na požár kontejneru ve Vintířově. Není nad to běžet po rychlém probuzení ranním městem. Za chvilku nevíte, jestli můžete ještě používat plíce. Samozřejmě hasiči jsou trénovaní a všichni členové zásahového družstva se ve stanoveném limitu dostavují na zbrojnici, aby se vystrojili potřebnou výstrojí k zásahu a nasednuli do připraveného vozidla. Do pěti minut od vyhlášení, takový je stanoven čas ze zákona pro první družstvo naší jednotky, vyjíždí hasičská cisterna se zapnutým výstražným světlem, nejkratší cestou k místu požáru. Po příjezdu k mateřské školce ve Vintířově, velí velitel zásahu použít k hašení jeden proud C a zkušení hasiči, hašení popelnic je každodenním chlebem všech hasičů, provádějí rychlé uhašení. Jednotka se klidnou jízdou nočním městem, vrací na svoji základnu. Doplnění vody do cisterny a výměna použité výzbroje, je standardní činností po každém zásahu. Ještě napsání zprávy o zásahu, zagarážování techniky na parkovací místo a vypití ranní kávy. I když před čtvrtou hodinou ráno, je to hodně ranní kávička.

V pátek po přípravě na soutěžní víkend hasičů a při vypomáhání budování zázemí pro organizování chodovského triatlonu, byl krátce před 18. hodinou vyhlášen poplach pro sloužící družstvo hasičů. Místo požáru je hlášeno za Bezručovou ulicí u hřiště. Jednotka vyjíždí do dvou minut od vyhlášení poplachu s vozidlem CAS 24 T815 v počtu 1+4. Při jízdě, se kupodivu chovají ostatní řidiči ohleduplně a umožňují plynulý průjezd zásahového vozidla městem. Velitel družstva, určuje trasu přes ulici Karlovarskou. Po příjezdu na místo události, kde již byla hlídka městské policie, je zjištěno, že hoří balík staré slámy na ploše 2 m2. Po rychlé likvidaci se jednotka vrací na základnu.

 

V úterý 16. června ve večerních hodinách, byl nahlášen velký kouř z lesa v ulici Lesní. Na místo vyjíždí jednotka SDH Chodov s vozidlem CAS 24 T815 v počtu 1+4. Zásahová technika najížděla na základě doporučení z ulice Žižkova k potůčku na okraj lesa pod vodárnu. Velké problémy měla cisterna při průjezdu Žižkovou ulicí, kde jsou velmi nevhodně zaparkovaná auta a hasiči, aby mohlo zásahové vozidlo projet a pokračovat k požáru, museli provést odsunutí překážejícího vozidla. Majitel špatně parkujícího vozidla byl později řešen městskou policií v blokovém řízení.

Vycházející kouř z okna bytu ve druhém nadzemním podlaží, byl příčinou vyhlášení poplachu třem jednotkám v úterý 16. června. Krátce po třinácté hodině vyjela k požáru bytu naše jednotka s vozidlem CAS 24 T815 TERRNo1 a automobilovým žebříkem AZ30 Ifa, jednotka HZS Karlovarského kraje ze stanice Sokolov s CAS 24 Scania a jednotka profesionálních podnikových hasičů ze Sokolovské uhelné s CAS 20 T815 TEERNo1 Portugal.

V noci z pátku na sobotu byl opět vyhlášen poplach naší jednotce. Po jedné hodině ranní 13. června, vyjelo zásahové družstvo s CAS 24 T815 na ohlášený požár popelnice do Vintířova ke školce. Po příjezdu na místo zásahu je zjištěno, že hoří komunální odpad v kovovém kontejneru a žádné rozšíření nehrozí. Následovala rychlá likvidace a jednotka se vrací na základnu.