Ve středu 31. srpna vyjíždíme na příkaz krajského operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje opět na lesní požár do prostoru katastru Rájce do stejné lokality jako předešlý týden. K požáru lesní hrabanky ve špatně přístupném terénu vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 24 T815 TERRNo1 v čase 08:49 hodin. Po příjezdu na místo, kde již zasahuje jednotka podnikových hasičů Sokolovské uhelné, dostáváme příkaz od velitele zásahu zřídit druhý útočný proud od rozdělovače do pravé strany místa požáru. Všichni z naší jednotky si potřebný počet hadic typu C a od rozdělovače vytváří útočné vedení do strmého kopce s převýšením 55 metrů na vzdálenost přibližně 60 metrů. Místo požáru je ve stejné lokalitě jako jsme zasahovali v pátek minulý týden, jen na jiném místě. Už jsme to tam dobře znali. Provádíme postupné hašení zasaženého místa, které je kontrolováno termokamerou. Z místa zásahu odjíždíme několik minut před jedenáctou hodinou.

V úterý 30. srpna vyjíždíme na příkaz krajského operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje na lesní požár do ulice Lesní. K požáru lesní hrabanky vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 24 T815 TERRNo1 v 18:04 hodin. Po příjezdu na místo je prováděn průzkum a je zjištěno, že hoří na ploše přibližně 3x3 metry. Velitel nařizuje provést lokalizaci a likvidaci požáru pomocí jednoho útočného proudu C. Požářiště je kontrolováno termokamerou a velitel zásahu informuje vyšetřovatele požárů (VP).

V pátek 26. srpna vyhlásilo krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach naší jednotce na požár lesa v katastru obce Božičany. K požáru jsme vyjeli s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 24 T815 TERRNo1 v 10:58 hodin. K zásahu jsou také vyslána jednotka HZS z centrální stanice Karlovy Vary s CAS 30 T815-7 a následně také jednotka HZSp Sokolovská uhelná s CAS 32 T815 PR2. Oznamovatel přesně nespecifikoval místo požáru ve špatně přístupném terénu, ale uvedl místo, kde mají hasičské jednotky počkat. Najíždíme od chodovské části Nové Chalupy a čekáme na příjezd pracovníka správy lesů.Za námi dojíždí jednotka SUAS a po příjezdu pracovníka lesní správy odjíždějí velitelé jednotek v lesnickém vozidle na průzkum dostupnosti hasičskou technikou a upřesnění místa a rozsahu požáru.

V pondělí 22. srpna jsme vysláni operačním střediskem k zásahu ještě jednou. Poplach je nám vyhlášen ve 20:31 hodin a k ohlášenému požáru vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 24. K zásahu je také vyslána jednotka HZS ze stanice Sokolov. Po příjezdu do ulice Železný Dvůr, je potvrzena informace, že požár je z důvodu vypalování kabelů. Provedeme hasební zásah a věc dále řeší Policie ČR ke zjištění, zda věc nepochází z trestné činnosti.

Tento zásah se zkomplikovat cestou zpět na základnu. Naše hasičská zbrojnice prochází v těchto dnech stavební úpravou, při které musíme vyjíždět k zásahům z nouzového stanoviště a to cestou přes ulici Palackého. V tomto případě se nešlo dostat zpět na naše místo stání, protože v uvedené ulici stála špatně a zaparkována osobní vozidla.

V neděli 21. Srpna byl v 19:31 hodin nahlášen kouř na chodbě panelového výškového domu v ulici Smetanova. Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje vysílá na místo naši jednotku o síle dvou družstev s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 24 Tatra a cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 Tatra, jednotku HZS stanice Karlovy Vary s CAS 24 Scania, jednotku HZS stanice Sokolov s CAS 24 Scania a AZ 37 Iveco a také jednotku SDH Vintířov s CAS 16 Daewoo. Po našem příjezdu vysílá velitel zásahu do budovy průzkumnou skupinu a další členové jednotky připravují další hadicové vedení před budovou. Průzkumná skupina zjistila, že došlo k požáru potravin, který vznik nedbalostí uživatele jednoho z bytů. Vzhledem k včasnému zpozorování a zásahu občanů i hasičů nedošlo k žádnému zranění a ani k žádným škodám.

V neděli 14. srpna jsme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 24 vyjeli v 15:01 hodin na příkaz krajského operačního a informačního střediska na požár travního prostu v katastru Chodova. Po příjezdu do lokality Bílá voda nás již očekává oznamovatel a hlídka městské policie. Menší požár, který se již nerozšiřoval, nařídil velitel zásahu zlikvidovat jedním útočným proudem „C“. Rychlým zpozorováním a ohlášením na tísňovou linku, nedošlo k většímu rozšíření požáru a tím i k žádným škodám.

O den později naše jednotka spolupracovala s policií a městskou policií při technické pomoci v chodovské části Stará Chodovská.