V  neděli 8. března, byl vyhlášen v 19:14 hodin poplach, jednotkám v prvním stupni požárního poplachového plánu na požár v ulici Horní. Vyrozumívací zpráva pro místní jednotku ze systému Kanga obsahuje text, kde je uvedeno, že směrem na Chranišov u čerpací stanice hoří kamion. Na místo zásahu je KOPISem vyslána jednotka SDH Chodov s vozidlem CAS 24 T815 TERRNo1, jednotka HZSp Sokolovská uhelná (SUAS) s vozidlem CAS 20 T815 TERRNo1 Portugal a jednotka HZS ze stanice Sokolov s vozidlem CAS 24 Scania P340. O události je informována Policie ČR a vyšetřovatel požárů HZS územního odboru Sokolov.

V sobotu 7.března, když si každý užívá víkendového klidu, byl v podvečer několik minut po 18.hodině vyhlášen poplach pro zásahové družstvo jednotky SDH Chodov. Na výjezdovém lístku bylo uvedeno, že hoří pneumatiky u garáží v ulici Horní směrem na Nové Sedlo po pravé straně od silnice. K požáru vyjelo družstvo 1+5 se vozidlem CAS 24 T815 TERRNo1. Po příjezdu na místo události je průzkumem zjištěno, že hoří odpad u garáží a dále nehrozí jeho rozšíření. Jednotka provádí lokalizaci i likvidaci požáru ve stejném čase a po uložení výzbroje zpět do zásahové cisterny se vrací na základnu.

Krátce před půl pátou odpoledne 2. 3. 2009 byla jednotka Krajským operačním a informačním střediskem vyslána k požáru nízké budovy – požár sazí v komíně. K události vyjelo zásahové družstvo 1+5 s CAS 24 T815 TERNNo1. Průzkumem je na místě zjištěno, že došlo k zahoření sazí na stěnách původního jednoprůduchového komínového tělesa z vnější strany rekonstruované komínové vložky (rok 2005), spotřebič na pevná paliva 30 kW byl již odstaven, vybírací otvor vyčištěn a kominík na místě požádal o spolupráci  jednotku hasičů při otevření krycího plechu komínového tělesa na střeše objektu.

Některé výjezdy jsou v ranních hodinách před odchodem členů zásahové jednotky do zaměstnání. Ne jinak tomu bylo i dnes 10. února v 4.22 hodin. Byl vyhlášen poplach na požár plastového kontejneru u zahrádkářské kolonie za ulicí Polní v Chodově. Jednotka (1+4) vyjela na místo hlášeného požáru s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 24 T815. Po příjezdu na místo velitel nařizuje použít k likvidaci jeden proud „C“. Po uhašení požáru se jednotka vrací na hasičskou zbrojnici, kde po doplnění výzbroje a připravení vozidla k dalšímu výjezdu, si všichni dají ještě ranní kávu a pomalu se rozcházejí do svých zaměstnání.

7. února v 16:34 hodin byl vyhlášen poplach pro jednotky v prvním stupni podle požárního poplachového plánu na požár nízké budovy v Nové Roli do ulice U plynárny. Byl hlášen požár v zahrádkářské kolonii. Někteří členové výjezdového družstva byli odvoláni z přípravy hasičského plesu a k události vyjeli s CAS 24 T815 v počtu 1+5. Jako ve většině případů požárů v zahrádkářských koloniích, nebylo zjevné, kterou příjezdovou komunikaci mají hasičské jednotky zvolit, aby se dostali co nejrychleji k vlastnímu místu požáru. Po příjezdu naší jednotky na místě již zasahuje jednotka SDH Nová Role, která jedním proudem „C“ provádí lokalizaci a následnou likvidaci požáru dřevěného přístřešku, postaveného pravděpodobně bezdomovci. Naše jednotka je ponechána v záloze a po domluvě s velitelem zásahu odeslána zpět na základnu. Na místě byli celkově tři jednotky požární ochrany a to, jednotka SDH Nová Role s CAS 24 Š706, jednotka SDH Chodov s CAS 24 T815 TERRNo1 a jednotka HZS Karlovarského kraje ze stanice Karlovy Vary s CAS 24 Scania P340. Dřevěný přístřešek byl požárem zcela zničen.     

Požár plastového kontejneru 5. února v 0:21 hodin. Zásahové družstvo (1+5) vyjelo do ulice Hrnčířská s CAS 24 T815. Po dojezdu na místo je zjištěno, že požár je již ve čtvrté fázi a nehrozí jeho rozšíření. Velitel nařizuje použít k likvidaci vysokotlaký proud. Jelikož na tomto výjezdu je i nový člen zásahové jednotky, při tomto výjezdu určen jako dokumentarista, byl svěřen úkol zlikvidovat požár plastového kontejneru právě jemu. Jelikož k požárům plastových popelnic a kontejnerů dochází převážně v noci, kdy je doba zpozorování delší, byl i tento kontejner požárem zcela zničen. Škodu vyčíslí až majitel.

Ani poslední lednový den nezůstal klidný pro sloužící družstvo chodovských hasičů. 31. ledna v 14:23 hodin byl vyhlášen poplach jednotce SDH Chodov na požár dřevěného odpadu v katastru obce Mírová. Na místo vyjelo družstvo 1+5 s vozidlem CAS 24 T815 TERRNo1. Po příjezdu k rybníčku v Mírové směr Jenišov je zjištěno, že hoří travní porost asi 2x2 metry a o deset metrů dál je další ohnisko 1x1 metr. Jednotka použila k uhašení džberovou stříkačku a vysokotlaký proud. Příčinou požáru bylo vypalování kabelů.

28. ledna - den školení a výcviku, začal tím, že v 6 hodin a 55 minut vyhlásilo Krajské operační a informační středisko poplach na kouř z výškové budovy obytného domu v ulici Obránců míru v Chodově. Na místo vyjeli jednotky SDH Chodov (1+9) s CAS 24 T815 Terrno1 a AZ 30 IFA, HZSp Sokolovská uhelná (1+5) s VEA Lada Niva a CAS 20 T815 Terrno1 Portugal, HZS Karlovarského kraje ze stanice Sokolov s CAS 24 Scania P340 a AZ 37 Iveco Magirus.

Velmi náročný zásah je pro hasiče požár objektu s větším počtem tlakových nádob. Požár s touto situací nastal po poledni v Karlových Varech na výjezdu na Prahu u silnice tzv."staré Pražské". Krajské operační a informační středisko HZS Karlovarského kraje vyhlásilo poplach naší jednotce ve 13:11 hodin.

Krátce po půl třetí ráno 14. ledna 2009 došlo k požáru sklepních prostor výškové obytné budovy v Chodově v ulici Boženy Němcové. Na místě zasahovaly celkem 3 jednotky PO. Místní jednotka SDH Chodov s CAS 24 T815 TERRNo1, jednotka HZSp Sokolovské uhelné s CAS 20 T815 TERRNo1 Portugal a jednotka HZS Karlovarského kraje stanice Sokolov s CAS 24 Scania P340.

7. ledna 2009 byl nahlášen na tísňovou linku požár a kouř v Chodově ulice Palackého. Krajské operační a informační středisko HZS Karlovarského kraje vyhlásilo ve 21:31 hodin poplach jednotkám PO (celkově čtyři družstva) podle poplachového plánu pro naše město s tím, že hoří ve sklepě obytného panelového domu. Hlášeno bylo také zakouření společných prostorů domu.