Dopoledne ve středu 24. června, kdy někteří členové zásahové jednotky byli na zbrojnici, byl v 9:49 hodin vyhlášen poplach všemi prostředky pro svolání hasičů. Na příkazu k výjezdu bylo napsáno, že se jedná o požár nízké budovy v Sokolově v ulici Školní. K zásahu vyjela spolu s velitelským automobilem VEA Renault Kangoo i cisterna CAS 24 T815 TERRNo1 v celkovém počtu hasičů 1+10.

Sobota začala pro některé hasiče již deset minut před třetí hodinou ranní. Byl vyhlášen poplach na požár kontejneru ve Vintířově. Není nad to běžet po rychlém probuzení ranním městem. Za chvilku nevíte, jestli můžete ještě používat plíce. Samozřejmě hasiči jsou trénovaní a všichni členové zásahového družstva se ve stanoveném limitu dostavují na zbrojnici, aby se vystrojili potřebnou výstrojí k zásahu a nasednuli do připraveného vozidla. Do pěti minut od vyhlášení, takový je stanoven čas ze zákona pro první družstvo naší jednotky, vyjíždí hasičská cisterna se zapnutým výstražným světlem, nejkratší cestou k místu požáru. Po příjezdu k mateřské školce ve Vintířově, velí velitel zásahu použít k hašení jeden proud C a zkušení hasiči, hašení popelnic je každodenním chlebem všech hasičů, provádějí rychlé uhašení. Jednotka se klidnou jízdou nočním městem, vrací na svoji základnu. Doplnění vody do cisterny a výměna použité výzbroje, je standardní činností po každém zásahu. Ještě napsání zprávy o zásahu, zagarážování techniky na parkovací místo a vypití ranní kávy. I když před čtvrtou hodinou ráno, je to hodně ranní kávička.

V pátek po přípravě na soutěžní víkend hasičů a při vypomáhání budování zázemí pro organizování chodovského triatlonu, byl krátce před 18. hodinou vyhlášen poplach pro sloužící družstvo hasičů. Místo požáru je hlášeno za Bezručovou ulicí u hřiště. Jednotka vyjíždí do dvou minut od vyhlášení poplachu s vozidlem CAS 24 T815 v počtu 1+4. Při jízdě, se kupodivu chovají ostatní řidiči ohleduplně a umožňují plynulý průjezd zásahového vozidla městem. Velitel družstva, určuje trasu přes ulici Karlovarskou. Po příjezdu na místo události, kde již byla hlídka městské policie, je zjištěno, že hoří balík staré slámy na ploše 2 m2. Po rychlé likvidaci se jednotka vrací na základnu.

 

V úterý 16. června ve večerních hodinách, byl nahlášen velký kouř z lesa v ulici Lesní. Na místo vyjíždí jednotka SDH Chodov s vozidlem CAS 24 T815 v počtu 1+4. Zásahová technika najížděla na základě doporučení z ulice Žižkova k potůčku na okraj lesa pod vodárnu. Velké problémy měla cisterna při průjezdu Žižkovou ulicí, kde jsou velmi nevhodně zaparkovaná auta a hasiči, aby mohlo zásahové vozidlo projet a pokračovat k požáru, museli provést odsunutí překážejícího vozidla. Majitel špatně parkujícího vozidla byl později řešen městskou policií v blokovém řízení.

Vycházející kouř z okna bytu ve druhém nadzemním podlaží, byl příčinou vyhlášení poplachu třem jednotkám v úterý 16. června. Krátce po třinácté hodině vyjela k požáru bytu naše jednotka s vozidlem CAS 24 T815 TERRNo1 a automobilovým žebříkem AZ30 Ifa, jednotka HZS Karlovarského kraje ze stanice Sokolov s CAS 24 Scania a jednotka profesionálních podnikových hasičů ze Sokolovské uhelné s CAS 20 T815 TEERNo1 Portugal.

V noci z pátku na sobotu byl opět vyhlášen poplach naší jednotce. Po jedné hodině ranní 13. června, vyjelo zásahové družstvo s CAS 24 T815 na ohlášený požár popelnice do Vintířova ke školce. Po příjezdu na místo zásahu je zjištěno, že hoří komunální odpad v kovovém kontejneru a žádné rozšíření nehrozí. Následovala rychlá likvidace a jednotka se vrací na základnu.

Ve čtvrtek 14. května byl v 15:56 hodin vyhlášen poplach chodovské jednotce s CAS 24 T815 na požár elektrické lokomotivy řady 363, stojící v železniční stanici Nové Sedlo. Na místo požáru byla vyslána také jednotka HZS KVK ze stanice Sokolov s CAS 24 Scania, jednotka drážních hasičů HZSp SŽDC Cheb s CAS 24 L101 a jednotka SDHp O-I Manufakturing Nové Sedlo s CAS 24 L101. Po příjezdu na místo zásahu je zjištěno, že došlo k zahoření v části lokomotivy. Naše jednotka je ponechána v záloze a následně odeslána na svoji základnu, jelikož požár byl již pod kontrolou prvních jednotek PO.

V pátek 8. května, byl po 15 hodině vyhlášen poplach pro jednotku Chodov, na požár travního porostu v lokalitě "Bílá voda". K požáru vyjelo družstvo 1+5, s CAS 24 T815 TERRNo1 za necelé tři minuty od vyhlášení poplachu. Po příjezdu na místo události, je průzkumem zjištěno, že hoří na ploše 20x10 metrů. Požár je lokalizován a likvidován pomocí jednoho proudu "C" a jednoduchých hasebních prostředků a to lopat. Na místě jednotka také spolupracovala s městskou policií a po uhašení se vrací na základnu.

Zdá se, že v Chodově je jedna ulice, která přitahuje ve velké míře požáry. V pondělí 4. května byl po půl jedné odpoledne vyhlášen poplach jednotkám v prvním stupni požárního poplachu do ulice Poděbradova. Oznamovatelka nahlásila na tísňovou linku kouř a objevující se plameny v kuchyňské části bytu věžového domu. Na místo vyjela jednotka SDH Chodov s CAS 24 T815 TERRNo1 a AZ 30 IFA, jednotka HZS KVK ze stanice Sokolov s CAS 24 Scania P340 a AZ 37 Iveco Magirus a jednotka HZSp Sokolovská uhelná s CAS 20 T815 TERRNo1 „Portugal“. Jako první se na místo požáru dostavuje hlídka městské policie a několik minut později i jednotka SDH Chodov.

Ještě před příjezdem hasičů se členům hlídky daří požár v zárodku likvidovat. Po příjezdu jednotky Chodov se na místo události dostavuje i jednotka HZSp z Vřesové. Naši hasiči provádějí kontrolu místa požáru a pomocí bezkontaktního laserového teploměru provádějí měření teploty v místě požáru. Také provádějí nucené odvětrávání kouře pomocí přetlakového ventilátoru. Jelikož je požár zlikvidován a jednotky na místě mají vše pod kontrolou, je profesionální jednotka ze stanice Sokolov odeslána Krajským operačním a informačním střediskem zpět na svoji základnu ještě před příjezdem do Chodova. Jednotka HZSp Sokolovské uhelné je ponechána v záloze a po dohodě s velitelem zásahu se vrací na základnu. Po příjezdu vyšetřovatele požárů, kterému velitel zásahu předává místo požáru, se i naše zásahová jednotka vrací do místa své dislokace.

Tento požár se nerozšířil díky včasnému zpozorování a ohlášení, a také rychlou reakcí záchranných složek, které mají v živé paměti velký požár bytů v tomto domě z minulého roku.

V sobotu 2. května zase obyvatelé našeho města věděli, že je vyhlášen poplach zásahové jednotce SDH Chodov. Několik minut před 22. hodinou byl vyhlášen poplach pro chodovskou jednotku na požár rodinného domu v katastru obce Loučky na lokalitě Jalový Dvůr. Na místo postupně vyjela automobilová cisterna CAS 24 T815 TERRNo1, automobilový žebřík AZ 30 IFA a velitelský automobil VEA Renault Kangoo v celkovém počtu 1+14. Po příjezdu chodovského prvního družstva na místo požáru, kde již zasahuje profesionální jednotka HZS Karlovarského kraje ze stanice Sokolov, velitel zásahu dává rozkaz našemu veliteli začít hasit pomocí dvou proudů „C“.

Také na prvního máje vyjížděla naše jednotka k zásahu. V 13:25 hodin byl vyhlášen poplach na požár skládky Sater na Vřesové. K tomuto zásahu vyjela jednotka SDH Chodov v počtu 1+5 s vozidlem CAS 24 T815 TERRNo1. Po příjezdu na místo události velitel zjišťuje plamenné hoření na rozloze 30x30 metrů a na místě již zasahuje jednotka Sokolovské uhelné a.s. s vozidlem CAS 24 T815 6x6. Na pokyn velitele zásahu naši hasiči připravují jeden útočný proud „C“ od CAS 24 SUAS a provádějí hašení v dýchacích přístrojích. Na místo se dostavuje jednotka HZS Karlovarského kraje s technikou CAS 24 Scania a VEA Toyota LandCruiser. Velitel čety profesionálních hasičů ze Sokolova přebírá velení u zásahu. Naše jednotka dostává pokyn nasadit ještě jeden útočný proud a použít k hašení smáčedlo a strojník chodovské cisterny doplňuje vodu do vozidla SUAS. Na místo je povolán mechanizační prostředek k rozhrnování a za jeho přispění a požití smáčedla se daří požár v relativně krátké době lokalizovat i likvidovat. Naše jednotka po doplnění vody do vlastní cisterny se vrací na základnu.