Družstvo chodovských hasičů po necelé hodině od návratu od předchozího zásahu požáru v Chodově, vyjíždí na příkaz Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje k zásahu opět. 12 minut po půlnoci, 12. června vyjíždí naše jednotka na požár popelnice ve Vintířově. Na místě hasíme požár několika plastových kontejnerů. Po zjištění dalších informací, spolupracujeme s Policií ČR a vyšetřovatelem požárů HZS.

Ve čtvrtek 11. června byl naplánován noční výcvik jednotky s novým automobilovým žebříkem. Na konci výcviku, při návratu na zbrojnici, je naší jednotce vyhlášen poplach na požár popelnice v ulici Husova nedaleko dislokace chodovské jednotky. Sloužící družstvo vyjíždí v čase 22:52 hodin s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 TERRNo1 k požáru do ulice Poděbradova u křižovatky ulic Poděbradova, Husova, Rooseveltova. Požár plastové popelnice je již ve 3. fázi rozvoje požáru. Provádíme rychlé uhašení pomocí vysokotlakého proudu. Na místě spolupracujeme s hlídkou Policie ČR a prověřujeme další možné poškození okolo stojících plastových kontejnerů na tříděný odpad.

V pondělí 1. června večer vyhlásilo Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach pro naši jednotku na požár lesního porostu v katastru obce Dolní Nivy. K zásahu jsme vyjeli s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 TERRNo v čase 20:39 hodin. Po příjezdu na místo zásahu je potvrzen požár hrabanky v lese. Požár byl pro hasičskou techniku v nedostupném terénu, ale malého rozsahu. Proto jsme na pokyn velitele zásahu provedli lokalizaci a likvidaci pomocí jednoduchých hasebních prostředků.

Během cesty zpět na základnu jednotka dojela ke dvěma nezávislým lehkým dopravním nehodám osobních vozidel se zvěří. Průzkumem nebylo zjištěno žádné zranění, bez úniku provozních náplní vozidla. Naše přítomnost nebyla dále nutná a na místě se nacházela Policie ČR. Velitel zásahu informoval Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje a jednotka pokračovala dál v cestě zpět na základnu.

V neděli 31. května vyhlásilo Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach pro naši jednotku na požár budovy. K zásahu do Dalovic na Karlovarsku jsme vyjeli s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 TERRNo1 v čase 21:19 hodin. Při jízdě na místo zásahu se z operačního střediska dozvídáme, že požár je menšího rozsahu, než bylo nahlašováno na tísňovou linku a na místě již jsou první jednotky hasičů, které požár již lokalizovali. Naše jednotka je proto odeslána zpět na základnu.

Při jízdě zpět na základnu jsme odesláni k dalšímu požáru. Tentokrát to bylo k požáru osobního vozidla u novosedelského hřbitova směrem na Loket. Při našem příjezdu na místo, již začala požár likvidovat jednotka profesionálních hasičů ze Sokolova. Velitel zásahu nás ponechává na místě zásahu jako zálohu a po uhašení vozidla a nahlášení likvidace požáru na operační středisko jsme odesláni zpět na základnu.

V úterý 26. května večer vyhlásilo Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach pro naši jednotku znovu. Tentokrát jsme vyjeli s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 TERRNo1 v čase 20:51 hodin k požáru stromu v ulici U Koupaliště. Po příjezdu na místo zásahu je potvrzen požár stromu, který byl zlikvidován pomocí vysokotlakého útočného proudu. Na místo se na žádost velitele zásahu dostavila pracovnice životního prostředí, kdy po zhodnocení stavu stromu bylo konstatováno, že došlo vlivem požáru k narušení pevnostní struktury a bude nutné z důvodu bezpečnosti osob, strom odstranit. Odstranění stromu bylo po dohodě s pracovnicí životního prostředí a starostou města ponecháno na další den, kdy byla vyžádána spolupráce odborné firmy, která strom odstranila. Do odstranění stromu bylo místo ohraničeno výstražnou páskou upozorňující na zákaz vstupu a místo bylo průběžně kontrolováno městskou policií.

 

Ve čtvrtek 21. května večer byl na tísňovou linku 112 ohlášen požár travního porostu v Chodově. Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje vyhlásilo poplach pro dvě jednotky dle požárního poplachového plánu. K zásahu u rybníka Spěváček jsme vyjeli cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 Tatra 815 TERRNo1 v čase 20:12 hodin. K požáru vyjela také jednotka Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje z centrální stanice Sokolov cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 Tatra 815-7. Jednalo se o požár trávy o rozloze 100 m2.

Ve čtvrtek 21. května byl na tísňovou linku 112 Telefonního centra tísňového volání nahlášen požár vozidla na dálnici D6. Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje vyhlásilo poplach pro dvě jednotky předurčené k zásahům na dálnici v úseku Karlovy Vary směr Sokolov. K zásahu jsme vyjeli cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 Tatra 815 TERRNo1 v čase 15:15 hodin. K požáru vyjela také jednotka Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje z centrální stanice Karlovy Vary cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 „Cobra“. Jednotka karlovarských hasičů je na místě události první a zjišťuje, že nedošlo k požáru, ale k technické závadě. Naše jednotka je tedy odvolána operačním střediskem zpět na základnu.

Ve čtvrtek 30. dubna, krátce před půl třetí ráno, vyhlásilo Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach pro jednotky v prvním stupni požárního poplachového plánu na ohlášený požár skládky komunálního odpadu u Vřesové. K požáru skládky u Vřesové v katastru obce Vintířov jsme vyjeli cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 Tatra 815 TERRNo1 v čase 02:33 hodin. K zásahu vyjela také jednotka Hasičského záchranného sboru podniku Sokolovská uhelná, Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje stanice Sokolov, jednotka Sboru dobrovolných hasičů Vintířov. Po příjezdu prvních jednotek na místo a provedení důkladného průzkumu byl počet jednotek potřebných na místě události navýšen na 15, to je více než 60 hasičů. Na místo se dostavil také ředitel územního odboru Sokolov, který převzal velení zásahu. Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje informovalo zástupce okolních obcí o vzniklé situaci. Požár se ve spolupráci se zaměstnanci provozu skládky podařilo lokalizovat až po několika hodinách. Naše jednotka plnila úkoly stanovené velitelem zásahu a provedla také několik vystřídání hasičů v rámci naší jednotky u zásahu. V tu dobu byl zajištěn v Chodově ještě jeden organizovaný výjezd pro další zásah jiného druhu. Požár skládky se podařilo stabilizovat po několika dnech a v současnosti probíhá dohled podnikovou jednotkou Sokolovské uhelné.

V neděli 26. dubna vyhlásilo Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach pro čtyři jednotky hasičů určené požárním poplachovým plánem pro katastr Nového Sedla. K zásahu požáru travního porostu, kdy kouř z požáru byl vidět i více jak 10 kilometrů, jsme vyjeli cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 Tatra 815 TERRNo1 v čase 14:18 hodin. Dále vyjela SDH Vintířov, jednotka HZS ze stanice Sokolov a jednotka HZS ze stanice CHZ Sokolov. Po našem příjezdu k požáru mezi Chranišovem a Novým Sedlem na místě již zasahují jednotky HZS stanice Sokolov a JSDH Vintířov. Na pokyn velitele zásahu chodovská jednotka prováděla lokalizaci a likvidaci požáru ze severozápadní strany pomocí dopravního vedení C a útočného vedení dvou D proudů. V průběhu zásahu byly vyhledávány ohniska pomocí termokamery. Po splnění úkolů a likvidaci požáru se na příkaz velitele zásahu vracíme zpět na základnu.

Ve středu 22. dubna v čase 12:40 hodin vyhlašuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach pro dvě jednotky hasičů na požár travního porostu ve Vintířově. K zásahu jsme vyjeli cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 Tatra 815 TERRNo1. Jako první je na místě místní jednotka SDH Vintířov s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 Scania, která průzkumem zjistila, že se jedná o malý rozsah požáru. Na základě informací velitele zásahu a odeslání statusu „lokalizace“, odvolalo operační středisko naši jednotku zpět na základnu.

Ve čtvrtek 16. dubna byl na tísňovou linku ohlášen kouř z lesa u Milíkova okres Cheb. Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach pro jednotky v prvním stupni požárního poplachového plánu. Po příjezdu první jednotky na místo požáru je zřejmé, že bude potřeba více hasičů i techniky. Hořel les ve velmi prudkém svahu. Komplikací bylo velké převýšení, které komplikuje nejen dodávku vody přímo k místu požáru, ale i pohyb zasahujících. Operační středisko vyhlásilo třetí stupeň poplachu, kdy vyslalo k požáru celkem 15 jednotek hasičů. K lepšímu průzkumu prostoru zasaženého požárem byl na místo povolán i hasičský dron, který monitoroval ze vzduchu šíření ohně. Pomocí bezpilotního prostředku byly koordinovány postupující hasební práce. Naše jednotka vyjela cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 Tatra 815 TERRNo1 v čase 15:41 hodin. Velitel zásahu rozdělil místo na tři úseky a povolal k hašení policejní vrtulník s bambi vakem. Chodovská jednotka plní úkoly stanovené velitelem úseku ve stanoveném prostoru. Na základnu se vracíme ve večerních hodinách, kdy se podařilo šíření požáru zastavit.