Ve čtvrtek 3. září byla vyslána zásahová jednotka SDH Chodov ve 00:41 k požáru skládky komunálního odpadu Sater za Vřesovou. K zásahu vyjíždí družstvo v počtu 1+4 s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 24 T815. Po příjezdu na místo události dostává naše jednotka pokyny od velitele zásahu. Po ukončení stanoveného úkolu, jednotka odjíždí zpět na základnu.

V pátek 28. srpna probíhá po 15. hodině briefing zásahové jednotky na zbrojnici, kdy je předneseno zástupcem velitele jednotky několik novinek a provedeno plánování služeb na měsíc září. Krátce po skončení přijímá stálá služba městské policie telefonát o požáru trávy na Smolnickém kopci. Okamžitě zaměřuje na uvedené místo jednu z kamer městského bezpečnostního systému a vysílá na místo i svoji hlídku. Je potvrzen požár trávy za garážemi. Městská policie oznamuje toto na krajské operační a informační středisko HZS a vyhlašuje v 16:13 hodin poplach sloužícím hasičům pomocí pagerů. Během chvíle jsou všichni hasiči připraveni v zásahové cisterně CAS 24 T815 a odjíždějí za použití výstražného zvukového a světelného zařízení na vozidle k místu požáru.

Ve čtvrtek večer je vyhlášen poplach na požár v Karlových Varech Dvorech nedaleko kruhové křižovatky pod mostem silnice č. 6. Jednotka SDH Chodov vyjíždí k zásahu s CAS 24 T815 ve 20:06 hodin. Za sedm minut později je na místě požáru další části objektu garáží bývalých uhelných skladů na Chebské ulici. Jedná se o stejné místo jako předešlý večer, jen hoří to co bylo předtím uchráněno. K požáru jsou krajským operačním a informačním střediskem HZS Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech vyslány další jednotky podle poplachového plánu.

Ve středu 26. srpna vyjelo sloužící družstvo ke dvěma požárům. Prvním byl požár skládky odpadů Sater na Vřesové, kam jednotka vyjela v 18:16 hodin s cisternovou automobilovou stříkačkou (CAS) 24 T815 ve složení velitel družstva, strojník řidič a tři hasiči. Po příjezdu na místo kde již zasahuje jednotka HZS podniku Sokolovská uhelná s CAS 24 T815, je naší jednotce vydán rozkaz doplnit vodou první cisternu a vystřídat hasiče na proudech. Chodovská cisterna poté odjíždí provádět kyvadlovou dopravu vody na požářiště. Na místo se také dostavuje profesionální jednotka ze stanice HZS ze Sokolova. V 19:20 hodin dochází k likvidaci požáru a jednotky se postupně vrací na svoje základny.

V úterý 25. srpna vyjela v 19:42 hodin zásahová jednotka chodovských hasičů s CAS 24 T815 v počtu 1+4 k požáru osobního automobilu do ulice U koupaliště v Chodově. Po příjezdu na místo události vedle nákupního centra Penny, je průzkumem zjištěn požár v prostoru motoru osobního auta. Na místě je již jak hlídka městské policie, tak hlídka místního oddělení policie ČR. Probíhá rychlá lokalizace pomocí vysokotlakého proudu a velitel zásahu povolává přes krajské operační a informační středisko k požáru vyšetřovatele HZS. Než se na místo dostavil vyšetřovatel požárů, je provedena likvidace. Jednotka se připravuje k odjezdu a velitel zásahu předává požářiště vyšetřovateli. Jednotka odjíždí na svoji základnu. Škoda na vozidla nepřesáhla 15 tisíc korun a příčinou byla technická závada.

Stálá služba městské policie v Chodově dostává v sobotu 22. srpna večer informaci o požáru balíku sena za železničním přejezdem směrem na Mírovou. Informace je okamžitě předána na krajské operační a informační středisko HZS v Karlových Varech. Ve 20:04 je vyhlášen poplach sloužícímu družstvu chodovské jednotky, které vyjíždí s vozidlem CAS 24 T815 TERRNo k zásahu. Po příjezdu na místo je průzkumem zjištěno, že hoří jeden balík sena a je požárem zničen. Je provedena rychlá lokalizace a následná likvidace. Krajské operační a informační středisko informuje vyšetřovatele požárů, který vyjíždí na místo. Jednotka se po uložení použitého vybavení vrací na základnu. Vyšetřovatel určuje jako příčinu úmyslné zapálení. Vzniklá škoda je předmětem vyšetřování.

 

Neděle 16. srpna přinesla tři požáry. K prvnímu požáru, kterým byl požár popelnice v ulici Boženy Němcové u restaurace, vyjelo zásahové družstvo nad ránem. Na místě události je jednotka s vozidlem CAS 24 T815 krátce před půl šestou ranní. Zásah byl proveden vysokotlakým proudem a požár plastové popelnice byl rychle zlikvidován. Zásahem, který byl proveden velmi rychle, jsou uchráněny další okolo stojící plastové popelnice.

O sobotní noci 15. srpna ve 22:34 hodin vyjela jednotka chodovských hasičů na požár skládky komunálního odpadu Sater za Vřesovou. Po příjezdu k požáru již zde zasahuje profesionální jednotka HZS podniku Sokolovská uhelná. Po domluvě s velitelem zásahu, naše jednotka provádí doplňování a kyvadlovou dopravu vody na požářiště. Po likvidaci požáru se jednotka vrací na svoji základnu vstříc dalším výjezdům.

V pátek v noci ze 13. na 14. srpna krátce před pátou hodinou ranní vyjelo sloužící družstvo k požáru plastové popelnice do ulice Boženy Němcové v Chodově. Po příjezdu je průzkumem zjištěno, že se jedná o požár jedné popelnice. Velitel zásahu nařizuje provést zásah vysokotlakým proudem. Po rychlé likvidaci požáru se jednotka vrací na základnu.

Ve středu 12. srpna v 19:14 hodin byl vyhlášen poplach naší zásahové jednotce. Družstvo vyjelo s CAS 24 T815 do Sokolova ulice Hornická kde byl hlášen požár půdy výškové budovy. Naše jednotka při průjezdu kruhové křižovatky u silnice číslo I/6 byla krajským operačním a informačním střediskem odvolána zpět na základnu jelikož situace na místě byla již pod kontrolou a naší pomoci nebylo třeba.

8. července v podvečer, když v Chodově probíhal sobotní program Vavřinecké pouti, byl vyhlášen poplach sloužícímu družstvu. Zásahová jednotka vyjíždí k nahlášenému požáru skládky Sater na Vřesové v počtu 1+5 s vozidlem CAS 24 T815 TERRNo1. Už při průjezdu okolo podniku Sokolovské uhelné byl vidět dým a bylo všem jasné, že tento zásah nebude chvilková záležitost. Když jsme přijeli na místo požáru, dostává velitel pokyny od velitele zásahu, abychom provedli doplnění vody do jejich cisterny CAS 32 T815 a provedli doplnění se střídáním na proudech. Náš strojník přečerpá vodu do druhé cisterny a odjíždí na doplnění na čerpací stanoviště. Na místo požáru přijíždějí ještě dvě jednotky a to z HZS ze stanice Sokolov a SDH Oloví. Obě s velkokapacitní cisternou CAS 32 T815.