V úterý 6. prosince v 03:25 hodin vyhlašuje krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského sboru poplach naší jednotce na požár bytu ve výškové budově v Novém Sedle ulice Příčná. K zásahu vyjíždíme ve stanoveném počtu a ve stanoveném čase s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 24 T815 společně s dalšími povolanými jednotkami hasičů. Po našem příjezdu provádíme průzkum budovy, záchranu osob, hašení požáru bytu ve třetím patře. Panelový dům byl silně zakouřen zplodinami hoření. Právě kvůli hustému kouři muselo své byty opustit celkem 28 lidí, část odešla sama před příjezdem hasičů, další pak hasiči museli evakuovat, osm z nich pak zachránili s použitím vyváděcích masek. Na místě zasahovala záchranná služba, která odvezla do nemocnice tři osoby intoxikované kouřem. Naše jednotka dále plnila úkoly stanovené velitelem zásahu. Zpět na základnu jsme se vrátili krátce před šestou hodinou ráno.

V sobotu 25. listopadu v 19:14 hodin vyhlašuje krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského sboru poplach naší jednotce na požár kontejneru v ulici Karlovarská. K zásahu vyjíždíme ve stanoveném počtu a ve stanoveném čase s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 24 T815, která je u naší jednotky předurčená k řešení všech druhů požárů. Po příjezdu na místo požáru u křižovatky ulic Karlovarská a Nejdecká ustavujeme zásahovou techniku k zabezpečení místa zásahu a zajištění bezpečného provedení zásahu. Hašení provádíme pomocí jednoho útočného proudu „C“ s prvotním cílem, aby nedošlo vlivem požáru k poškození v blízkosti stojících nových osobních vozidel místního prodejce automobilů.

V pátek 25. listopadu v 02:22 hodin vyhlašuje krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského sboru poplach čtyřem jednotkám v prvním stupni podle požárního poplachového plánu na požár budovy v Chodově. K požáru bytu v panelovém domě v ulici Hlavní vyjíždí naše jednotka s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 24 T815 a automobilovým žebříkem AZ 30 IFA, jednotka Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje ze stanice Sokolov s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 24 Scania a automobilovým žebříkem AZ 37 Iveco, jednotka Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje ze stanice Chemické závody Sokolov, jednotka SDH Vintířov s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 16 Daewoo Avia. Po našem příjezdu provádíme průzkum a hašení požáru přízemního bytu. Při požáru nebyl nikdo zraněn. Příčina požáru a výše škody je v šetření vyšetřovatele požárů a vyšetřovatelů Policie ČR.

Ve středu 9. listopadu jsme vyjeli na příkaz krajského operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje na požár výškové budovy do Karlových varů. K požáru bytu v ulici Svahová, jsme vyjeli v 13:35 hodin cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 24 společně s několika dalšími jednotkami. Požár zasáhl byt ve druhém patře, v době příjezdu hasičů první jednotky na místo, byla v okně hořícího bytu žena, která kvůli ohni a kouři nemohla z bytu utéct. Hasiči připravila pro záchranu ženy automobilový žebřík, zároveň v dýchací technice vstoupili do bytu dveřmi. Nakonec ženu zachránili snesením po schodech domu, poté si ji převzala záchranná služby. Žena utrpěla popáleniny, kvůli kterým v nemocnici rozhodli o leteckém transportu na popáleninovou kliniku v Praze.

Ve středu 5. října vyhlašuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach na požár dopravního prostředku v katastru obce Černava. K zásahu vysílá dvě jednotky dle požárního poplachového plánu. Obě vyslané jednotky jsou kategorie JPO II a proto vyjíždějí ve stejném čase 08:51 hodin. Chodovská jednotka vyjíždí s CAS 24/3200/400-S2R T815 TERRNo1 a druhá jednotka, kterou je JSDH Nejdek, vyjíždí s CAS 15/3000/300-M2T Man. Po příjezdu do Černavy provádějí vyhledávání místa požáru, jelikož požár je špatně přístupném terénu v lesním porostu. Jako první je na místě jednotka z Nejdku. Je potvrzen požár přívěsné maringotky v plném rozsahu.

Ve čtvrtek 29. září je v podvečerních hodinách nahlášen požár kolového nakladače Komatsu WA470 mezi Vintířovem a Lomnicí. Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje na základě zjištěných informací, vyhlašuje v 18:25 hodin poplach jednotkám v prvním stupni a určuje k výjezdu více hasičské techniky. Po příjezdu na místo zásahu, kde již zasahují povolané jednotky, se nahlašujeme veliteli zásahu a plníme stanovené úkoly. Příčinou požáru byla technická závada na elektroinstalaci kolového nakladače. Hasiči museli kromě samotného požáru zlikvidovat také uniklý hydraulický olej. Silnice byla dvě hodiny zcela uzavřena, provoz byl obnovený až po 20 hodině. Podle odhadu majitele stroje je škoda 500 tisíc korun.

Ve čtvrtek 29. září v 07:37 hodin vyhlašuje krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach jednotkám v prvním stupni podle požárního poplachového plánu na obec Božičany. Je hlášen kouř v prvním patře obytné budovy. K zásahu je vyslána naše jednotka s CAS 24/3200/400-S2R, jednotka HZS stanice Karlovy Vary s CAS 24/3400/210-S2T  Scania, VEA-L2 Toyota Hilux a CAS 30/9000/540-S3VH  T815-7, jednotka SDH Nová Role s CAS 15/2500/250-M2R  Renault Midlum a jednotka SDH Nejdek CAS 15/3000/300-M2T Man.

Chodovská jednotka je na místě zásahu jako první a potvrzuje kouř vycházející z okna.

Ve středu 31. srpna vyjíždíme na příkaz krajského operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje opět na lesní požár do prostoru katastru Rájce do stejné lokality jako předešlý týden. K požáru lesní hrabanky ve špatně přístupném terénu vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 24 T815 TERRNo1 v čase 08:49 hodin. Po příjezdu na místo, kde již zasahuje jednotka podnikových hasičů Sokolovské uhelné, dostáváme příkaz od velitele zásahu zřídit druhý útočný proud od rozdělovače do pravé strany místa požáru. Všichni z naší jednotky si potřebný počet hadic typu C a od rozdělovače vytváří útočné vedení do strmého kopce s převýšením 55 metrů na vzdálenost přibližně 60 metrů. Místo požáru je ve stejné lokalitě jako jsme zasahovali v pátek minulý týden, jen na jiném místě. Už jsme to tam dobře znali. Provádíme postupné hašení zasaženého místa, které je kontrolováno termokamerou. Z místa zásahu odjíždíme několik minut před jedenáctou hodinou.

V úterý 30. srpna vyjíždíme na příkaz krajského operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje na lesní požár do ulice Lesní. K požáru lesní hrabanky vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 24 T815 TERRNo1 v 18:04 hodin. Po příjezdu na místo je prováděn průzkum a je zjištěno, že hoří na ploše přibližně 3x3 metry. Velitel nařizuje provést lokalizaci a likvidaci požáru pomocí jednoho útočného proudu C. Požářiště je kontrolováno termokamerou a velitel zásahu informuje vyšetřovatele požárů (VP).

V pátek 26. srpna vyhlásilo krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach naší jednotce na požár lesa v katastru obce Božičany. K požáru jsme vyjeli s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 24 T815 TERRNo1 v 10:58 hodin. K zásahu jsou také vyslána jednotka HZS z centrální stanice Karlovy Vary s CAS 30 T815-7 a následně také jednotka HZSp Sokolovská uhelná s CAS 32 T815 PR2. Oznamovatel přesně nespecifikoval místo požáru ve špatně přístupném terénu, ale uvedl místo, kde mají hasičské jednotky počkat. Najíždíme od chodovské části Nové Chalupy a čekáme na příjezd pracovníka správy lesů.Za námi dojíždí jednotka SUAS a po příjezdu pracovníka lesní správy odjíždějí velitelé jednotek v lesnickém vozidle na průzkum dostupnosti hasičskou technikou a upřesnění místa a rozsahu požáru.

V pondělí 22. srpna jsme vysláni operačním střediskem k zásahu ještě jednou. Poplach je nám vyhlášen ve 20:31 hodin a k ohlášenému požáru vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 24. K zásahu je také vyslána jednotka HZS ze stanice Sokolov. Po příjezdu do ulice Železný Dvůr, je potvrzena informace, že požár je z důvodu vypalování kabelů. Provedeme hasební zásah a věc dále řeší Policie ČR ke zjištění, zda věc nepochází z trestné činnosti.

Tento zásah se zkomplikovat cestou zpět na základnu. Naše hasičská zbrojnice prochází v těchto dnech stavební úpravou, při které musíme vyjíždět k zásahům z nouzového stanoviště a to cestou přes ulici Palackého. V tomto případě se nešlo dostat zpět na naše místo stání, protože v uvedené ulici stála špatně a zaparkována osobní vozidla.