Ve středu 6. května proběhla na hasičské zbrojnici koordinační schůze výboru SDH Chodov k oslavám našeho sboru v letošním roce. Starosta sboru přednesl upřesňující informace z organizace ze strany města, základní program oslav a upřesnil ukončení a způsob vyhodnocení výtvarné soutěže s názvem „Jak děti vnímají hasiče“. Výtvarná soutěž se týká všech dětí mateřských, základních a speciálních škol v Chodově. Soutěž již odstartovala 1. 4. 2009 a termín ukončení je  20. 5. 2009. Vernisáž a udělení cen za nejlepší výtvarná díla proběhne v DDM Bludiště Chodov dne 2. 6. 2009. Tímto vás všechny zveme na vyhodnocení této soutěže.