SLOŽKY INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU

 



10:00-10:30 - průvod městem

10:45 - zahájení oslav - tribuna v Karlovarské ulici 

Statické ukázky

11:00-18:00 - výstava historické hasičské techniky - u sportovní haly

10:00-18:00 - výstava moderní hasičské techniky - parkoviště v Bezručově ulici

 

10:00-18:00 - integrovaná prezentace Police ČR Sokolov - parkoviště v Bezručově ulici

(vozidla, člun, motocykl, zařízení Look, potápěči, stánek prevence a soutěže pro děti)

 

14:30-18:00 - prezentace vodní záchranné služba a ČČK Karlovy Vary - jezírko za Spartakem

(člun, vodní skútr, první pomoc a líčení zraněných)

 

10:00-18:00 - prezentace Sboru dobrovolných hasičů Chodov - obřadní síň u MěÚ (výstava)

 

14:30-18:00 - prezentace Báňské záchranné služby SU, právní nástupce, a.s.,- parkoviště v Bezručově ulici

 

16:30-17:00 - Výkon služební hipologie (koně) PČR Praha v ulicích města Chodova

 

 

 

Dynamické ukázky

 

14:30-15:15 - ukázkové součinnostní cvičení složek IZS - plocha mezi velkým a malým hřištěm v Bezručově ulici

 

15:15-15:30 - ukázka práce služební kynologie PČR Sokolov - malé hřiště Spartak

 

15:30-16:00 - ukázka útoku mladých hasičů 24. Mateřská škola Plzeň - parkoviště v Bezručově ulici

 

16:00-16:30 - ukázka Báňské záchranné služby Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. - řešení závalů kladivem DARDA

 

16:30-17:00 - ukázka záchranných prací Vodní záchranné služby a ČČK Karlovy Vary

 

17:00-17:30 - ukázka služební sebeobrany PČR Sokolov - malé hřiště

 

17:30-17:45 - ukázka zásahu služební hipologie PČR Praha - plocha mezi jezírkem a malým hřištěm v Bezručově ulici

 

17:45-18:00 - ukázka zadržení pachatele PČR Sokolov - mezi malým hřištěm a parkovištěm v Bezručově ulici


21:00 - ohňostroj v Karlovarské ulici pod městskou galerií