V řadách Sboru dobrovolných hasičů Chodov máme také členy, kteří mají za dlouholetou činnost pro sbor hasičské ocenění s názvem Zasloužilý hasič. Tito hasiči se účastní setkávání dalších zasloužilých hasičů z celého karlovarského kraje. Naposled se setkání uskutečnilo na počátku listopadu a my přinášíme tiskovou zprávu aktivu zasloužilých hasičů v plném znění od pana Třeby.

Dne 03. 11. 2018 od 09:45 hod se konalo setkání Aktivu zasloužilých hasičů KSH Karlovarského kraje. Setkání se konalo v okrese Cheb ve městě Teplá v prostorách místní hasičské zbrojnice. Záštitu nad setkáním převzal krajský starosta dobrovolných hasičů pan Alois Minář.

     Po příjezdu pozvaných zasloužilých hasičů a jejich doprovodů do hasičské zbrojnice v Teplé bylo místním sborem SDH připraveno malé pohoštění. Dostavilo se 11 ZH z celkového počtu 16. Po přivítání se mezi sebou a krátkém občerstvení byly předneseny proslovy.

     Krajský starosta všechny přítomné přivítal a poděkoval jim za účast. Přivítal hlavně vedoucího Aktivu zasloužilých hasičů SH ČMS bratra Josefa Netíka. Po přivítání přítomných, minutou ticha uctili památku starosty SH ČMS bratra Ing. Karla Richtera, který v srpnu náhle skonal. K výročí oslavy 100 let naší republiky si zasloužilý hasiči připomněli poslechem státní hymny a potom jim byly předány pamětní medaile, které u této příležitosti vydalo SH ČMS.

     Vedoucí Aktivu zasloužilých hasičů pan Kurt Třeba ve svém projevu vzpomněl na vůbec první oceněné zasloužilé hasiče v tehdy ještě okresech Karlovy Vary, Sokolov a Cheb. Byli to Stanislav Svoboda, Antonín Petrášek a Josef Draský z okresu Karlovy Vary v roce 1984, Jan Pacovský z okresu Sokolov z SDH Chodov v roce 1984, v roce 1989 z SDH Luby Jaroslav Volek a z SDH Plesná Ondřej Morong oba z okresu Cheb. Připomněl zasloužilým hasičům, aby ve svých sborech připomínali starostům sboru, oceňovat pracovité a snaživé členy sboru. Protože je ve sborech plno členů, kteří by si v minulosti, ale i budoucnosti zasloužili být Zasloužilými hasiči, ale když se na jejich postupném oceňování zapomínalo, nelze jim toto uznání udělit.

     Vedoucí Aktivu zasloužilých hasičů SH ČMS bratr Josef Netík, poděkoval za pozvání mezi zasloužilé hasiče v Karlovarském kraji. Připomněl, že jmenování zasloužilých hasičů probíhá dvakrát ročně, u příležitosti oslav významných dnů naší republiky. A bohužel jak bylo řečeno, nelze udělit žádnou výjimku.

     Po proslovech a debatách se zasloužilý hasiči přemístili do nedalekého kláštera Premonstrátů, kdy byla zajištěna prohlídka s výkladem. Po prohlídce se konal oběd v restauraci v Teplé, každý si vybral, na co měl chuť. K pití pivo, nealko, káva a jiné. Okolo 16 hodiny se zasloužilý hasiči rozloučili a odjeli domů. Ještě jednou děkuji za jejich účast, přeji hodně zdraví a osobní spokojenosti do dalších let.

 

Vedoucí zasloužilých hasičů Karlovarského kraje bratr Kurt Třeba